i psykosocialt arbete

Årsmöte för verksamhetsåret 2017 genomfördes den 11 mars 2018. Kallelse och handlingar har skickats ut till medlemmar.

Om du som medlem önskar ta del av årsmötesprotokoll, tag kontakt med föreningens ordförande Kristina Faleij via curativa@telia.com

Boka redan nu!! Årsmöte för verksamhetsåret 2018 kommer att hållas i Stockholm den 23 februari 2019 i ABF lokaler på Sveavägen 41. Kallelse och inbjudan till workshop har skickats ut i gruppmail och även information på hemsidans framsida.