i psykosocialt arbete

Årsmöte för verksamhetsåret 2018 genomfördes den 23 februari 2019 i Stockholm. Kallelse och handlingar har skickats ut till medlemmar.

Om du som medlem önskar ta del av årsmötesprotokoll, tag kontakt med föreningens ordförande Kristina Faleij via curativa@telia.com