i psykosocialt arbete

Amilon, Anna

Auktoriserad socionom

Rögnaröd 4660

264 54 Ljungbyhed

Telefon:  076-322 11 65

Epost: a@annaamilon.se

Hemsida: www.annaamilon.se

Övrig information: 

Certifierad metodhandledare i Attachment & Biobehavioral Catch-up. Vidareutbildning inom arbetsrätt, personal och organisation samt Steg 1 i familjeterapi. Har lång yrkeserfarenhet inom det psykosociala området; behandlingsarbete, familjehemsvård, socialsekreterare samt olika ledande befattningar inom privat och kommunal verksamhet.

 Önskar handleda:

Personal inom kommunal, statlig och privat verksamhet. Erbjuder individuell handledning, grupphandledning och chefshandledning. Handleder familjehemsgrupper.

Har hela Sverige som arbetsområde.

Benjaminsson Håkan

Socionom, auktoriserad familljerådgivare och certifierad organisationskonsult
Rosenborgsgatan 15
561 31 Huskvarna
E-post: hakan@benjamin.se
Hemsida: www.benjamin.se
Önskar handleda:
Olika områden inom psykosocialt arbete

Berggren Jan

Socionom, leg psykoterapeut, auktoriserad familjerådgivare
Södra Mo 70 D
332 91 Gislaved
Telefon:0371/585222, 070/543 7758, fax 0371/585223
E-post: jan.berggren@apollon.se
Önskar handleda:
Personal med psykosocialt arbete, gärna lösningsfokuserat förhållningssätt, familjeterapi

Bergland Torbjörn

Socionom
Björnebergsvagen 96
564 91 Bankeryd
Telefon: 073/358 0263
E-post: torbjorn@samtalaprinsgarden.se
Övrig Information: Arbetar som samtalsterapeut, projektledare och verksamhetsledare. Har lång yrkeserfarenhet inom det psykosociala området; familjearbete, missbruksbehandling, socialsekreterare
Önskar handleda:
Personal inom socialtjänst, vård och omsorg, personlig assistans, förskola, skola, HVB-hem, familjehem samt personal- och chefsgrupper.

Christina Blennow

Auktoriserad Socionom, Marte Meo-Handledare/terapeut.

C Blennow AB

Gamla gatan 47

216 12 Limhamn

Telefon: 0703567829

Epost: christina@blennow.se

Hemsida: www.visioncblennow.se

Övrig information: Arbetar heltid i eget företag med handledning sedan 2004, och har arbetat som socionom med barn och familjer, samspel, anknytning samt med handledning för olika arbetsgrupper och inom familjehemsverksamhet under lång tid. Är utbildad handledare för psykosocialt arbete, skola, familjer mm och inom Marte Meo-metoden. Är också utbildad inom KBT.

Önskar handleda: Personal inom kommunal och privat verksamhet, Socialtjänst, familjehemsverksamhet, vård och omsorg, skola mm. Erbjuder individuell handledning och grupphandledning.

Ekedahl Petersson Malin

Auktoriserad socionom, leg psykoterapeut

Larmgatan 22

392 32 Kalmar

Telefon: 070/ 767 0087

Epost: malin.ekedahl@telia.com

 Hemsida: www.mepfamiljebyrå.se

Övrig information Leg psykoterapeut med inriktning familjeterapi. Mångårig erfarenhet av arbete inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg samt barn- och ungdomspsykiatri, främst med barn, ungdomar och deras familjer.

Önskar handleda

Personalgrupper inom det psykosociala arbetsområdet, exempelvis socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård, skola och förskola, behandlingshem och familjehem.

scrolla ner….

Eskelinen Irja

Socionom, leg psykoterapeut
Egnahemsvägen 32
335 92 Nissafors
Telefon:0370/336376, 0730/396376
E-post: terapirj@yahoo.se
Övrig Information: Magister i socialt arbete, psykoterapiutbildning steg 1 med psykodymnamisk inriktning, psykoterapeutexamen med familjeterapeutisk inriktning. Har erfarenhet av arbete inom socialtjänst, psykiatri,skola och HVB
Önskar handleda:
Är öppen för olika sorters uppdrag

Gassne Jan

Socionom, fil dr i socialt arbete
Norra Bulltoftavägen 25
212 43 Malmö
Telefon:070/538 8561
E-post: jan.gassne@telia.com
Hemsida: www.salutogenes.com
Önskar handleda:
Socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola m.m

Gréen Maja

Auktoriserad socionom, diplomerad St:Lukasterapeut
Smultronvägen 21
363 34 Tjureda
Telefon:072/2066126
E-post: maja.mgreen@gmail.com
Övrig Information: Traineutbildad i ledarskap, beteendevetare inom företagshälsovård. Arbetar med handledning, arbetslagsutveckling och konflikthantering. Arbetat inom socialtjänst, psykiatri samt varit verksamhetschef
Önskar handleda:
Socialt arbete, vård och omsorg, chefshandledning i Småland samt Göteborgsområdet

Hallberg, Lisa

Socialpedagog, handledare och MI-instruktör

Ulahallsvägen 29 ,291 70 Kristianstad

Telefon: 0709 822041

Epost: lhhandledning@hotmail.com

 Övrig information:

Jag har arbetat inom psykosocialt arbete i 17 år, både som behandlare och föreståndare på HVB-hem i Skåne. Idag arbetar jag som skolkurator och har tidigare varit enhetschef och samordnare inom elevhälsa för kuratorer och psykologer. Jag har även instruktörsutbildning i Mindfulness, MBSR.

 Önskar handleda:

Enskild eller grupphandledning inom psykosocialt arbete, kommun, skola och privata verksamheter. Välkomna att höra av er!

Hamrin Moncia

Beteendevetare, leg psykoterapeut

Mjölnaregatan 3

392 35 Kalmar

Telefon: 073/584 3702

Epost: monica.hamrin@hotmail.com

Hemsida: www.psykoterapitjanster.se

Övrig information: Arbetar heltid i eget företag med handledning och psykoterapier. Har arbetat under tio års tid som beteendevetare inom företagshälsovården med samtal och handledning både individuellt och i grupp. Är utbildad psykoterapeut med relationell inriktning. Har också steg ett inom KPT-KBT

Önskar handleda

Personal inom kommunal och privat verksamhet; Socialtjänst, omsorgsarbete, skola och arbetsmarknads-verksamhet. Även chefshandledning. Erbjuder individuell handledning och grupphandledning.

Idensjö Klara

Socialpedagog

Vårlöksgatan 7

386 32

Färjestaden

Telefon: 076/641 4141 eller 070/844 1144

Epost: klara.idensjo@gmail.com

Hemsida: www.klaraidensjo.se

Övrig information: Arbetar som föreståndare för ett HVB-hem. Har steg ett kognitiv psykoterapi.

Önskar handleda

Personal inom psykosocialt arbete, gärna inom socialtjänst ( barn- och familj) samt arbete med föräldraskap, samspel och anknytning. Erbjuder även chefshandledning.

 scrolla ner…..

Künstlicher  Marianne

Socionom

Byggmästaregatan 3

371 38 Karlskrona

Telefon: 070/940 3472

Epost: marianne@mikur.se

Hemsida: www.mikur.se

Övrig information: Har mångårig erfarenhet av behandlingsarbete inom öppen och slutenvård, missbruksvård, primärvård, barn- och ungdomspsykiatri och skola. Grundläggande psykoterapiutbildning steg ett inom pdt och kbt. Är MI-tränare och medlem i MINT (motivationel interviewing network om trainers).

Önskar handleda

Personal inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och behandling, missbruksvård, öppen och sluten vård och elevhälsa. Handleder både enskilt och i grupp.

scrolla ner… 

Kjellberg Gun

Auktoriserad socionom, psykoterapeut steg ett, fil mag och MSc in Group relations, universitetsadjunkt
Körsbärsvägen 15
223 55 Lund
Telefon 070/544 2971
E-post: gun@kjellberg.nuHemsida: www.gunkjellberg.se
Önskar handleda:
Grupper som arbetar med psykosocialt behandlingsarbete

Lindberg Cecilia

Socionom

Sandvägen 2

247 45  Torna Hällestad

Telefon: 070/847 8377

Epost: ceclindberg@hotmail.com

Övrig information  Har erfarenhet som handledare, föreståndare på behandlingshem och verksamhetsansvarig inom skolan. Har arbetat med socialt arbete sedan 1989 bl a som chef inom vård och omsorg, kurator på sjukhus och ungdomsmottagning, som social rådgivare och samtalsterapeut. Utbildad inom arbetsmiljö- och orga-nisationslära vid Lunds tekniska högskola.

Önskar handleda

Inom alla branscher, organisationer, föreningar i privat och offentlig regi som möter människor, både grupp- och individuell handledning  samt chefshandledning. Har hela Sverige som arbetsområde.

Lindholm Birgitta

Socionom, leg familjeterapeut, Andre`gatan 8211 49 Malmö Telefon: 070/837 3694Epost: birgittaistockholm@gmail.comHemsida: www.birgitta.lindholm.se

Övrig information: Arbetar med familjeterapi och familjerådgivning.

Önskar handleda Handledning erbjuds individuellt eller i grupp. Chefshandledning och handledning inom psykosocialt arbete (utredning och behandling) inom socialtjänst och privat verksamhet som bedriver socialt arbete.

Lindgren Christer

Socionom

Ernst Wigfors gata 46

227 62 Lund

Telefon: 072/234 3800

Epost: Lindgrenchrister@me.com

Övrig information: Är verksam som handledare sedan 1977. Har arbetat som universitetsadjunkt i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete i Lund.

Önskar handleda:

Personal som arbetar med utvecklings- och behandlingsinriktat psykosocialt arbete.

Länne Lotta

Socionom, leg psykoterapeut
Vapenkroken 8, besökadressSödra Förstadsgatan 13, Malmö
226 47 Lund
Telefon:046/13 56 91(b), 040/12 20 68 (a), 070/533 7150
E-post: lotta.lanne@comhem.se
Hemsida: www.psykologcentrum.nu
Önskar handleda:
Psykosocialt arbete, missbrukarvård, psykoterapeutiskt arbete, miljöterapi och chefshandledning

Magnusson Therese

Auktoriserad socionom, magister i socialt arbete
Buskahult
370 34 Holmsjö
Telefon:0455(82975 (b)
E-post: therese_hbg@hotmail.com
Övrig Information: Har också utbildning inom arbetsrätt, personal och organisation, pedagogik samt grund i familjeterapi. Har erfarenhet av arbete som IFO-chef, socialkonsulent inom Länstyrelsen, socialsekreterare och projektledare
Önskar handleda:
Personal som efterfrågar psykosocial handledning, chefshandledning. Ger handledning både enskilt och i grupp

Malmberg Eva

Psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi
Vallgatan 36
234 32 Lomma
Telefon:040/30 28 08, 070/535 9102
E-post: eva.malmberg@glocalnet.net
Hemsida: www.psykologcentrum.nu
Önskar handleda:
Psykosocialt behandlingsarbete, familjehemsvård och psykoterapier

Nelson Pia Margareta

Auktoriserad socionom, magister i socialt arbete, psykoterapeut steg ett (psykodynamisk)
Tågagatan 2 5 tr
252 22 Helsingborg
Telefon:042/204130, 070/471 6634
E-post: nelsonpm@comhem.se
Hemsida: www.nelsonpm.se
Övrig Information: Utbildning och utvecklingsprogram avseende innehåll, form och process för det psykosociala arbetet. Personlig utveckling enskilt eller i grupp
Önskar handleda:
Process och ärendehandlending, grupprekonstruktioner

Persson Åse

Socionom, fil mag i socialt arbete, leg psykoterapeut
Musketörgatan 22
296 32 Åhus
Telefon:044/248627 (b), 044/240686
E-post: ase_persson@telia.com
Önskar handleda:
Socialtjänst, Individ och familjeomsorg, äldreomsorg, kommunal psykiatri, institutioner inom socialtjänsten

Polland Christina

Socionom, magister i socialt arbete
Östra Storgatan 74
553 21 Jönköping
Telefon:036/165536(b), 036/323263 (a), 076/770 7370
E-post: christina.polland@telia.com
Hemsida: www.art-vision.se
Övrig Information: Arbetar som chefskurator. Tidigare erfarenhet av familjerätt, LSS och kuratorsarbete inom somatik, psykiatri och primärvård. Har förjdupad kunskap om våld i nära relationer
Önskar handleda:
Yrkesverksamma inom vård och omsorg (landsting, kommuner)

Maria Ribbing

Sjöbergsgatan 20

58246 Linköping

Tel 073-6142686

e-post: maria.ribbing@gmail.com

 Övrig information:

mångårig erfarenhet inom individ-och familjeomsorg. Utbildad inom handledning för psykosocialt arbete.Önskar handleda: grupper eller enskilda inom socialtjänsten.

 Område: södra och östra Sverige

Sleman Elvi

Socionom
Havsörnsgatan 9, 6 tr
556 10 Jönköping
Telefon:036/313149, 076/809 4912
E-post: elvi.sleman@telia.com
Övrig Information: Fortbildad i psykosocialt behandlingsarbete, misshandel/övergrepp mot barn, nätverksterapi, kristeori och krisintervention, ledarskap. Långvarig erfarenhet av barnavårdsarbete och familjehemsvård inom socialtjänsten. BBIC utbildad. Arbetar som kurator inom primärvården.
Önskar handleda:
Personal inom vård och omsorg inom landsting och kommuner; socialtjänst (barn och familj, kommunal psykiatri, barnomsorg, skola), institutioner för barn, unga, familj, instutioner kyrkan etc.

Stihl Malin

Fil kand i sociologi

Logementsvägen 7A

281 35 Hässleholm

Telefon:  073/367 0956

Epost: malin.stihl@humana.se

Hemsida: www.humana.se

Övrig information: Har arbetat som behandlare och föreståndare på Villa Svaneholm i Osby i tolv år. Utbildare och metodstödjare i Connect och MI. Är medlem i MINT. Är utbildad behandlingspedagog.

Önskar handleda

Personal inom socialtjänst och socialt arbete inom vård och omsorg, behandlingshem och assistansarbete.

Vebster Tanja

Fil kand i socialt arbete

Helgevallsvägen 8

289 33 Knislinge

Telefon: 070/667 5994

Epost: tanja@familjehem-bemanning.se

Hemsida: www.familjehem-bemanning.se

Övrig information: Arbetar sedan 2004 som familjevårdskonsulent och har tidigare arbetar som socialsekreterare med barn och familjer och som gruppchef. Är utbildad familjeterapeut och diplomerad i FFT.

Önskar handleda

Personal inom socialtjänst, socialsekreterare och chefer samt personal inom skola, sjukvård, LSS och familjehemsvård. Tar uppdrag både inom regionen södra och östra Sverige men kan även tänka sig uppdrag från övriga landet.

Winter Sara

socionom, handledare, nätverksledare och FFT-terapeut Fregattgatan 10,  21113 Malmö

Telefon: 0733-720939

Epost: sara.winter@familjefokus.nu

Hemsida: www.familjefokus.nu

Linkedin: www.linkedin.com/in/sara-winter-8524437a/

Övrig information: Jag har arbetat som socionom sedan 2005. Jag startade inom socialtjänstens myndighetsutövning men hittade så småningom min plats inom de kommunala öppenvården. Sedan 2017 delar jag min tid mellan min egna verksamhet och den kommunala öppenvården. Mitt fokus är relationer inom gruppen och mellan grupper. Att erbjuda ett forum för samtal och reflektion är det som driver mig i mitt handledarskap.

Önskar handleda: Enskild eller grupphandledning inom psykosocialt arbete, skola, förskola, äldreomsorg, socialtjänst, SiS, HVB etc. Verksamheter inom kommun,landsting, stat och privat är välkomna att kontakta mig.