i psykosocialt arbete

 

 

Ahnér Ingrid

Fil kand
Bergsundsgatan 13
117 37 Stockholm
Telefon:070-797 20 90
E-post: ingrid.ahner@telia.com
Övrig Information: Grundläggande psykoterapiutbildning och utbildning inom handledning i psyksocialt arbete
Önskar handleda:
skola, socialtjänst, arbetsmarknadsverksamhet, även chefer inom dito

Anteskog Lii

Auktoriserad socionom, fil mag i socialt arbete
Skeppargatan 4
602 27 Norrköping
Telefon: 070/576 9456
E-post: lii@anteskogkonsult.se
Önskar handleda:
Alla typer av personal- och chefsgrupper

Axelsson Beukelmann Gun-Britt

Auktoriserad socionom
Järpvägen 47
756 53 Uppsala
Telefon:018/320004, 073/642 2115
E-post: gunbrittab@spray.se
Övrig Information: Egen företagare med handledning, utbildning och psykoterapi. Erfarenhet från socialtjänsten, barn-och vuxenpsykiatri, kriminalvård och HVB-hem
Önskar handleda:
Socialtjänst, förskola och skola, vård och omsorg, famljehem och HVB-hem, psykiatri, chefshandledning

Barkström Jane

Auktoriserad socionom
St Eriksgatan 76
113 20 Stockholm
Telefon:076/852 4131
E-post: jane.barkstrom@socarb.su.se
Önskar handleda:
Personalgrupper som arbetar med psykocialt arbete, personalledare

Brolin-Andersson  Eva

Specialpedagog
Klaraborgsvägen 14
632 39 Eskilstuna
Telefon:070/686 2338
Epost: hoseba@telia.com
Hemsida: www.hoseba.se
Övrig information: Har eget företag samt arbetar på kommunal specialistavdelning med inriktning handledning och konsultation mot förskola och skola. Utbildad vid Institutet för handledning och konsultation samt har utbildning inom ledarskap och organisation. ICF kvalitetssäkrad diplomerad coach.
Önskar handleda: Verksamhet riktad mot  barn och ungdom samt  Chef/ ledare, team/lgrupp inom privat och offentlig verksamhet.

Byreus, Katrin

Lärare och dramapedagog
Syrentunet 18
181 48 Lindingö
Telefon:08/731 8736, 070/873 6871
E-post: byreuskatrin@gmail.com
Hemsida: www.byreus.com
Övrig infomation: Har ett eget företag Kropp&själ. Har salutogen inriktning. Är utbildningshandledare vid handledarutbildningen Esta Sköndal högskola. Erbjuder kreativa metoder i handledning. Har skrivit pedagogiskt material som t ex Du har huvudrollen i ditt liv- om forumspel (Liber 2010 används inom högskoleutbildningar och Kreativa metoder för grupputvecking och handledning (Liber 2012).
Önskar handleda: Arbetsgrupper och enskilda inom offentlig och privat verksamhet samt chefshandledning och superhandledning.

Elgebrandt Monica

Beteendevetare, fil kand
Gudö Åväg 14
136 75 Vendelsö
Telefon: 070/277 1960
E-post: elgebrandt@spray.se; monica.elgebrandt@spmot.se
Hemsida: www.spmot.se
Övrig Information: Handledare samt psykoterapeutiskt/kurativt arbete m egen mottagning Södertörns psykoterapimottagning
Önskar handleda:
Socialtjänst, vård- och omsorg, familjehem, HVB-hem, kriminalvård, skolkuratorer, socialpsykiatri samt chefshandledning. Handledning enskilt eller i grupp

Erlingsdotter Ewa

Auktoriserad socionom
Telefon:Kontakta mig via epost. Lämna namn och kontaktuppgifter så kontaktar jag er inom kort
E-post: erlingsdotter@gmail.com
Övrig Information: Erfarenhet av arbete inom vård- och omsorgsverksamheter och biståndshandläggning inom SoL/LSS. Erfarenhet inom familjedhemsvård och utbildning/handledning av familjehem/kontaktpersoner/familjehem
Önskar handleda:
Individual och grupphandledning till personal som arbetar inom psykosocialt arbete och som är verksamma inom olika vård- och omsorgsverksamheter, institutionsvård, HVB-hem, barnomsorg och skola, äldreomsorg och biståndshandläggning samt familjehemsvård.

Fexler Höjer Gerty

Socionom, fil mag i socialt arbete
Gustavsbergsvägen 33
619 30 Trosa
Telefon:0156-103, 070/332 4830
E-post: gerty.hojer@telia.com
Hemsida: www.sposit.se
Övrig Information: Arbetar som verksamhetsansvarig för Psykosocial Support
Önskar handleda:
Psykosociala områden inom förskola, skola, elevvårdsteam, sjukvård, rehabilitering, familjehemsvård (familjehem, familjehemssekreterare) samt hvb-hem för barn och ungdomar

Fridsjö Ulla

Auktoriserad socionom
Nåntunavägen 34e
757 52 Uppsala
Telefon:018/420607(b), 070/824 8813
E-post: ulla.fridsjo@gmail.com
Hemsida: www.ullafridsjo.se
Övrig Information: Familjehemssekreterare. Eget företag med handledning och tolkning av Kälvestenintervjuer (djupintervjuer av familjehem)
Önskar handleda:
Socialtjänst gärna grupper med inriktning på barn-och ungdom, familjehem, HVB-hem, skola, förskola och övriga områden inom det psykosociala arbetet

Hägnesten Toura

Specialpedagog, fil mag spec.ped, mag utbildningsledning samt dyslexi, M.S. in Ed., påbörjad forskarutb
Orkestervägen 4
175 56 Järfalla
Telefon:070/757 2447
E-post: toura.hagnesten@telia.com
Önskar handleda:
Pedagogiskt och psykosocialt verksamhetshandledning i grupp eller enskild. Barnomsorg, skola (f-klass tom högskola), arbetslagshandledning. Även pedagogiska utredningar och stöd i utvecklings- och förändringsarbete. Även Skolkomet-handledning.

Höglund Charlotte

Socionom, fil mag i social arbete

Segeltorpsvägen 55 A
125 53 Älvsjö
Telefon 076/117 6644
E-post: charlotte.e.hoglund@telia.com
Hemsida: www.skapandemoten.se
Övrig information Har eget företag som erbjuder handledning, utbildning och samtal. Har lång erfarenhet av arbete med familjen och unga vuxna. Arbetar också som skolkurator
Önskar handleda Uppdrag inom det psykosociala området och gärna skolverksamhet

Höjer Ulf

Socionom
Gustavsbergsv 33
619 30 Trosa
Telefon:0156/170 25
E-post: hojer@sposit.se
Önskar handleda:
Institutionshandledning, familjehem, missbruksbehandling, familjebehandling, socialt förändringsarbete/socialtjänst, miljöterapi, habilitering,socialpsykiatri,chefshandledning, organisationsutveckling och p-grupp.

Jansson Elisabeth

Socionom

Vallby Björkhöjden

745 98 Enköping

Telefon: 070/305 6614

Epost: elisabeth@karrteam.com

Övrig information: Driver eget företag. Har gått handledarutbildning på Ersta Sköndal Högskola. Har över 20 års erfarenhet av grupputveckling, ledarskapsutveckling, handledning och personlig utveckling. Utgår ifrån ett systemiskt förhållningssätt och använder både samtal och kreativa övningar i handledningen.Erbjuder också handledning enligt Riddarfjädsmodellen. Är UGLhanldedare och utbildare.

Önskar handleda

Arbetsgrupper inom offentlig och privat verksamhet t ex socialtjänst, LSS, missbruk eller annan verksamhet samt chefshandledning enskilt eller i grupp.

 

 

Lindberg Börje

Socionom
Slottsgatan 10, 2 tr
703 61 Örebro
Telefon: 019/184000,   070/697 4217
Epost: borje@luvab.se
Hemsida: www.luvab.se
Önskar handleda: Socialtjänst, familjehemsvård och behandlingshem

Lindborg André Lise

Auktoriserad socionom

Nils Löpares väg 23

148 71 Sorunda

Telefon: 070/339 7629

Epost: liseandre2014@gmail.com

Övrig information: Har arbetat som socionom sedan 1983 inom socialtjänst, skola samt behandlingsinstitutioner. Är utbildad på mastersnivå i KBT och familjeterapi steg ett.

Önskar handleda

Personalgrupper inom socialtjänst, behandlingsinstitutioner samt förskola och skola.

 

Lindholm Magnus

Fil mag psykologi, leg psykoterapeut och beteendevetare
Krukmakargatan 54, 5tr
117 41 Stockholm
Telefon: 070/260 1634
E-post: magnuslindholm@comhem.se
Hemsida: www.magnuslindholm.se
Övrig Information: Jag har tidigare arbetat som specialpedagog och behandlare på HVB-hem. Sedan 2005 arbetar jag i egen regi och har egen psykoterapimottagning samt har ramavtal gällande familjebehandling och handledning i ett flertal kommuner. Jag har också handlett på handledarutbildningen på Ersta-Sköndals Högskola. Inom pedagogiken har jag en längre specialpedagogisk utbildning.
Önskar handleda:
Personalgrupper, individer och chefer inom socialtjänsten, psykosocialt behandlingsarbete, pedagogisk verksamhet, socialpsykiatri och familjehem.

Lindqvist Maja

Specialpedagog

Stralsundsvägen 6

187 41 Täby

Telefon: 073/501 6767

Epost: maja@alsasakerhet.se

Hemsida: www.specmaja.se

Övrig information Har eget företag med inriktning handledning, utbildning och konsultation och har skrivit boken Elevhälsoarbete för specialpedagoger. Har yrkeserfarenhet  som gymnasielärare, specialpedagog, utvecklingsstrateg,  dramapedagog, grupphandledare och utbildningshandledare.

Önskar handleda

Arbetsgrupper, ledingsgrupper, lärargrupper, elevhälsogrupper samt andra grupper inom verksamheter, som är inriktade mot barn- och ungdomar inom offentliga och privata verksamheter. Ger även s k superhandledning dvs handledning på handledning.

 

Löwenborg Christina

Auktoriserad socionom, familjebehandlare
Björkhagen 17997
179 77 Färentuna
Telefon:070/497 1504
E-post: christina.lowenborg@telia.com
Önskar handleda:
Skola, barnomsorg, socialtjänst, familjehem och övriga områden inom psykosocialt arbete

Marell Fanny

Socionom, legitimerad psykoterapeut

Hammarby Allé 48

120 61 Stockholm

Telefon: 070/493 3336

Epost: fanny.marell@gmail.com

Hemsida: www.fannymarell.se

Övrig information: Arbetar som handledare och psykoterapeut och som lärare i psykoterapi. Har kompetens inom familjerekonstruktion, MFT, FFT och familjerådslag.

Önskar handledar

Personal inom socialt arbete och familjeterapi/familjebehandling

Marmborg Suzanne

Auktoriserad socionom
Baggensvägen 22
132 47 Saltsjö-Boo
Telefon: 072/32 44 122
E-post: suzanne_marmborg@hotmail.com
Övrig information: Utöver socionomexamen fyraåriga universitetsstudier i gestaltpsykoterapi och tvååriga i psykodrama. Orienteringskurser i bl a KBT och lösnings- inriktad metod.Arbetat i många år med kommunikation bl a med journalistik och som redaktör, också i ledande ställning som informationsansvarig. Sedan flertalet år verksam med familjebehandling, individu-ella samtalskontakter och gruppverksamheter, bl a haft föräldragrupper och ACT – Acceptens & Commit-ment Therapy. Särskild kunskap om missbruk, beroende och andra livsstilsorienterade frågor. Flerårig erfarenhet av att handleda jour- och familje-hemsplaceringar.Önskar handledaInom hela det psykosociala fältet, såväl i grupp som enskilt. Offentlig och privat regi. Ärende- och processhandledning utifrån ett systemiskt synsätt med fokus på att fördjupa den egna yrkesrollen. Använder vid behov  kreativa inslag som psykodrama och gestaltande iscensättning av ”personen i situationen” – t ex  med dockor, som kan skapa nya perspektiv och ingångar samt ökar tankehöjd och tankebredd. Arbetar även traditionellt som med reflekterande team.Möjlighet finns till enskilda konsultationer centralt i Stockholm på Strandvägen.

Mähler Susanne

Socionom
Ullångergatan 5
162 54 Vällingby
Telefon:070/497 2566
E-post: sussie.mahler@gmail.com
Övrig Information: Har 25 års erfarenhet av socialt arbete inom skola, behandlingshem, omsorg, avanserad hemsjukvård,. Är egen företagare inriktad på psykosocial handledning och utbildning
Önskar handleda:
Chefer, personal inomhälso- och sjukvård, familjehem och skola

Nilsson Brita

Socionom, leg psykoterapeut och auktoriserad familjerådgivare
Sköntorpsvägen 109
120 53 Årsta
Telefon: 070/242 2873
E-post: nilsson.brita@telia.com
Övrig Information: Mångårig erfarenhet av arbete som/inom familjerådgivning, vusenpsykiatri (kurator o psykoterapeut), socialsekreterare, skolkurator och basgruppshandledare.
Önskar handleda:
Personal med psykosocialt arbete i kommuner, landsting och inom kyrkan samt familjearbete.

Ohlander Barbro

Socionom
Bygränd 2 d,

131 42 Nacka

Telefon:070/638 58 83
E-post: barbro@utveckling-dokumentation.se
Hemsida: www.utveckling-dokumentation.se
Övrig Information: Mångårig erfarenhet av att arbeta med ledar- och gruppstöd. Mycket god omvärldsorientering. Systemteoretisk & psykodynamisk skolning, m.fl. terapier
Önskar handleda:
Socialtjänst, vård & omsorg, skola, kriminalvård, sjukvård, försäkringskassa, arbetsmarknad, chefshandledning

Reismuller Rani

Auktoriserad socionom, gestaltterapeut
Klippvägen 12
135 61 TyresöMottagning på Götgatan 59 tr, tv 116 21 Stockholm
Telefon:070/773 7266
E-post: rani.r@telia.com
Övrig Information: Handleder utifrån ett systemiskt och gestaltterapeutiskt perspektiv.Önskar handleda:
Psykosocialt arbete, chefshandledning, grupputveckling, utbildar i handledning

Sellgren Boström, Mia

Auktoriserad socionom
Kungsgatan 8
642 60 Malmköping
Telefon: 070/416 3446
Epost: mia.sellgren01@gmail.com
Hemsida: www.duo-ab.netÖvrig information: Arbetar sedan 2001 med handledning individuellt eller i grupp, även med chefshandledning. Har arbetslivserfarenhet från behandlingshem, missbruksvård och kriminalvård. Har egen handledning och deltar i handledarnätverk. Är också transaktionsanalytiker inom psykoterapi.Önskar handledaGärna inom socionomyrken, chefshandledning och personal inom vård och omsorg.

Ståhlgren Petra

Socionom

Vikbyvägen 32

181 43 Lidingö

Telefon:  070/491 2347

Epost: kontakt@stahlgrenwillis.se

Hemsida: www.stahlgrenwillis.se

Övrig information: Arbetar som socionomkonsult i eget företag som handledare,föreläsare och utvecklar arbetssätt i socialt arbete inom försörjningsstöd.Utbildad inom systemiskt tänkande inom försörjningsstöd.Grundutbildad inom KBT.

Önskar handleda

Arbetsgrupper inom offentlig och privat verksamhet. Erbjuder enskild handledning inom försörjningsstöd.

 

Thunander Lena Lindqvist

Socionom, leg psykoterapeut
Maratonvägen 23
122 40 Enskede
Telefon:08/648 9750, 070/242 1817
E-post: lena.thunander@telia.com
Önskar handleda:
Barn- och vuxenpsykiatri, tonårsverksamhet, föräldra- och familjearbete, socialtjänst, skola, institution. Grupp- och individhandledning, psykoterapihandledning

Törngren Gunnar

Auktoriserad socionom
Mörkergatan 3 d
541 39 Skövde
Telefon:0510/266 10, 070/318 3790
E-post: gunnar.torngren@telia.com
Övrig Information: Arbetar som egen företagare. Är godkänd som handledare av nämnden för socionomauktorisation. Har tidigare arbetat som sektionschef, projektledare och behandlare
Önskar handleda:
Socialtjänst, psykiatri,familjehem,chefshandledning

Willis Maria

Socionom

Borstbindargränd 10

129 42 Hägersten

Telefon: 076/338 9729

Epost: kontakt@stahlgrenwillis.se

Hemsida: www.stahlgrenwillis.se

Övrig informaton: Arbetar som socionomkonsult i eget företag som handledare, föreläsare och utvecklar arbetssätt i socialt arbete inom försörjningsstöd. Är utbildad i MI och Systemiskt tänkande inom försörjningsstöd och har lång erfarenhet av arbete inom detta område.

Önskar handleda

Arbetsgrupper inom offentlig  och privat verksamhet som arbetar med psykosocialt arbete. Erbjuder enskild handledning inom området ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd.

 /

Wiklander Martin

Socionom, leg psykoterapeut, auktoriserad familjerådgivare
Götgatan 26, alt Wiaholms garvaregård, 597 97 Åtvidaberg
118 46 Stockholm
Telefon:08/658 3197, 070/226 5302
E-post: m.wiklander@telia.com
Övrig Information: Kan även åta mig uppdrag i sydöstra Sverige, Är lärare på Socionomprogrammet Linköpings Universitet
Önskar handleda:
Behandlingsarbete inom familjerådgivning, elevvård, socialtjänst, familjerätt, barnpsykiatri och sjukvård. Även intresserad av nya områden för att utveckla rollen som handledare.

Wollsén Elisabet

Leg psykolog, leg psykoterapeut
Kammakaregatan 41
111 24 StockholmEpost: elisabet@samtal.se
Telefon: 08/33 71 73
Hemsida: www.samtal.se
Övrig Information: Arbetar sedan 1983 i ett eget företag med handledning, superhandledning, utbildning, samtal med par – familjen. Har erfarenhet av kliniskt arbete i snart fyrtio år som psykolog, speciallärare, vårdare och familjeterapeut inom Socialtjänst, BUP, HVB, BMC/MVC, skola, habilitering, omsorg, sjukvård/hälsovård samt privata företag.Har utvecklat kreativa handledningsformat bl a lifestaging/uppställningar – se www.lifestaging.seÄr auktoriserad handledare av Nämnden för socionomauktorisation.
Önskar handleda:
Grupphandledning, gärna större grupper som är intresserade av kreativa och annorlunda handledningsformat i tillägg till ärendehandledning och som vill utmana dominanta strukturer, traditioner och tänkande på arbetsplatsen och inom professionen.

Åstrand Lena

Leg psykoterapeut, auktoriserad socionom
Hallandsgatan 48
118 57 Stockholm
Telefon:08/664 46 62, 0709/644672
E-post: info@lenaastrand.se
Hemsida: www.lenaastrand.se
Övrig Information: Egen psykoterapimottagning, bl.a. handledningsuppdrag i psykosocialt arbete inom olika yrkesområden. Handledare i psykoterapi
Önskar handleda:
Alla typer av personal- och chefsgrupper. Även handledare i psykoterapi