i psykosocialt arbete

 Mattsson Lisbeth 

Auktoriserad Socionom/Leg Psykoterapeut/handledare

Strandskatevägen 4

444 55 Stenungsund

e-post:  lisbeth.mattsson@telia.com

Hemsida:

Önskar handleda inom: Personal både enskilt och grupp,inom det psykosociala området såsom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola ,familjehem

Yrkeserfarenhet: Från Barn och ungdomspsykiatri, elevhälsa och socialtjänst

Övrig information: Utbildad inom psykodynamisk terapi(steg 1),systemisk psykoterapi(steg 2) grundläggande utbildning i KBT samt  handledarutbildning.

Aasmundsen Jörn

Leg psykolog, leg psykoterapeut
Husbondegatan 24
507 60 Borås
Telefon:033/103008 (b), 033/107030 (a), 073/063 9394
E-post: jorn@bops.se
Hemsida: www.bops.se
Övrig Information: Arbetar i en privat psykologmottagning och på Familjerådgivningen i Borås. Har arbetat som psykolog sedan 2001 och har under denna tid haft handledningsuppdrag (BUP, vuxenpsykiatri, skola)
Önskar handleda:
Personalgrupper inom privata och offentliga vård- och behandlingsverksamheter (IFO, BUP, vuxenpsykiatri, primärvård, äldreomsorg, behandlings- och familjehem. Även handledning till personal och rektorer inom skolan

Andersson Britt

Socionom
Bernhadinas väg 21
457 95 Grebbestad
Telefon:0525/12114, 070/265 9108
E-post: britt.0702659108@gmail.com
Önskar handleda:
Grupper som arbetar med psykosocialt arbete

Backedal Lena

Socionom
Örnehufvudsgatan 1
412 59 Göteborg
Telefon:031/131412, 070/583 4450
E-post: backedahl@gmail.com
Önskar handleda:
Chefer, sjukvårdspersonal, försäkringskassepersonal, äldreomsorg, ledarutbildning

Block Charlotte

Socionom, leg psykoterapeut
Trolmen Askelund
533 94 Hällekis
Telefon:070/684 5947
E-post: info@charlotteblock.se
Övrig Information: Yrkeserfarenhet från socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri,våld i nära relationer, vård- och omsorg och elevhälsovård. Utbildad till legitimerad psykoterapeut vid S:t Lukas utbildningsinstitut.
Önskar handleda:
Inom det psykosociala arbetsområdet; socialtjänst, familjehem, vård- och omsorg, institutioner, skola mm.

Bremström Fredrik

Auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut
Brotorpsgatan 38
507 65 Borås
Telefon:073/918 8220, 033/616 1000 (a)
E-post: fredrikbrem@gmail.com
Övrig Information: Arbetar med familjeterapi i vuxenpsykiatrin i första hand inom psykosområdet. Har yrkeserfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten (barn, familjer, missbruk) samt av somatisk sjukvård (cancer/palliativ vård).Önskar handleda: Olika områden enligt överenskommelse t ex inom socialt arbete och vård- och omsorg. både individuellt och i grupp inom offentliga och privata områden.

Bäckblom Fahlén Christina

Socionom, leg psykoterapeut
Gymnasiegatan 13
322 31 Halmstad
Telefon:035/128064 (b), 070/618 7226 (a)
E-post: christina.fahlen@telia.com
Övrig Information: Arbetar som enhetschef och familjerådgivare, har mångårig erfarenhet av psykosocialt arbete inom familjebehandling, begåvningsmässiga funktionshinder, vuxenpsykiatri, våld i nära relationer samt tolv års chefserfarenhet
Önskar handleda:
Inom det psykosociala arbetsområdet såsom behandlingsinriktat arbete, par- och familjeterapeutiskt arbete, handledning i chef- och ledarrollen. Ger både grupp- och individuell handledning

Casslén Karlsson Ebba

Socionom
Kuttergatan 6 d
426 76 Västra Frölunda
Telefon:031/294584 (b), 070/720 0294, 031/851455 (a)
E-post: ebback@gmail.com
Önskar handleda:
Olika områden inom det psykosociala fältet

Cajvert Lilja

Socionom, fil lic i socialt arbete, universitetslektor
Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet Box 720
405 30 Göteborg
Telefon:031/786 1095, 070/611 2336
E-post: lilja.cajvert@socwork.gu.se
Övrig Information: Arbetar som universitetslektor. Har lång internationell erfarenhet av socialt arbete och handledning och har givit ut flera publikationer.
Önskar handleda:
Handleder inom alla områden inom socialt arbete, chefshandledning, projekthandledning och handledning för internationellt biståndsarbete och frivilliga organisationer.

Cederholm Peterson Monica

Gestaltterapeut

Vinlandsgatan 8 B

417 29 Göteborg

Telefon: 070/739 5993

Epost: monica@ledarskapharmoni.se

Hemsida: www.ledarskapharmoni.se

Övrig information: Arbetar i eget företag med handledning och terapi. Är diplomerad och auktoriserad gestaltterapeut. Har också utbildning i systemiska familjekonstellationer.

Önskar handleda

Handledningsuppdrag inom primärvård, palliativ vård, behandlingshem, kuratorsverksamhet, skola och kyrkan. Tar också uppdrag inom privata sektorn.

 

Ekbom Johansson Pia

Auktoriserad socionom, leg psykoterapeut
Håkansdal 28
417 49 Göteborg
Telefon:031/555828, 0707/850013
E-post: pia.ekbomjohansson@gmail.com
Övrig Information: Mångårig erfarenhet från vuxen, barn- och ungdomspsykiatri, chefserfarenhet, erfarenhet från arbete inom folkhälsoområdet
Önskar handleda:
Vuxenpsykiatri, Barn- och ungdomspsykiatri, Socaialtjänst, Chefshandledning

Emanuel Annica

Socionom
Enekullevägen 26
449 40 Nol
Telefon:0303/740975, 070/260 0832
E-post: annica@emanuelkonsult.se
Önskar handleda:
Socialtjänst, skola, chefer inom socialtjänsten, individuellt eller i grupp

Gralberg Ing-Marie

Socionom, fil mag i socialt arbete, leg psykoterapeut
Orregatan 4 B
504 54 Borås
Telefon: 073/094 7477
E-post: ing-marie.gralberg@hotmail.comHemsida: http://kbt-psykoterapi-handledning.seÖvrig information: Jag har varit yrkesverksam socionom sedan 1985 och har erfarenhet av arbete som socialsekre-terare, familjehemssekreterare och på behandlingshem för ungdomar. Utöver detta har jag lång erfarenhet av arbete inom BUP med utredning och psykoterapeutisk behandling samt med dialektisk beteendeterapi, DBT. Jag har arbetar som projektledare för olika samverkansprojekt kring barn och ungdomar med fokus på samverkan inom det professionella nätverket och verksamhetsutveckling.  Nu ingår jag i ett forskningsprojekt inom BUP med gruppbehandling för ungdomar och deras föräldrar i Compassion fokuserad terapi, CFT. Det är en terapiform och ett förhållningssätt som jag är mycket intresserad av och fördjupar mig inom.Jag har bedrivit handledning sedan 2004. Utöver ovanstående har jag en instruktörsutbildning inom Mindfulness.Önskar handledaInom det psykosociala området med enskilda och grupper med olika yrkesprofessioner såsom socialtjänst, socialpsykiatri, elevhälsa, primärvård, habilitering och familjehem.

Gréen Maja

Auktoriserad socionom, diplomerad St:Lukasterapeut
Smultronvägen 21
363 34 Tjureda
Telefon:072/2066126
E-post: maja.mgreen@gmail.com
Övrig Information: Traineutbildad i ledarskap, beteendevetare inom företagshälsovård. Arbetar med handledning, arbetslagsutveckling och konflikthantering. Arbetat inom socialtjänst, psykiatri samt varit verksamhetschef
Önskar handleda:
Socialt arbete, vård och omsorg, chefshandledning i Småland samt Göteborgsområdet

Hallén Hemb Annika

Socionom, leg psykoterapeut (familjeterapi)
Carl Grimbergsgatan 23
413 13 Göteborg
Telefon: 070/374 9250
E-post: annikahemb@gmail.com
Hemsida: www.goteborgsfamiljeterapeuter.se
Övrig Information: Nätverksterapeut
Önskar handleda:
Ungdomsarbete, missbruksarbete, socialtjänst, familjehem samt socialpsykiatri

Haraldsson Marianne

Socionom leg psykoterapeut

Edvin Svensväg 25

312 60 Mellbystrand

Telefon: 070/617 0524

Epost: marianne-haraldsson@live.se

Hemsida: www.psykoterapeuthalmstad.se

Övrig information: Arbetar med handledning inom det psykosociala området samt med psykoterapi till enskilda, par och familjer. Har yrkeserfarenhet av familjerådgivning, psykiatri, våld i nära relationer, ipt-terapeut nivå B. Är leg psykoterapeut med systermisk inriktning.

Önskar handleda

Personal inom det psykosociala området som socialtjänst, hälso- och sjukvård, våld i nära relationer, skola och behandlingshem. Ger både grupp- och individuell handledning.

Hartelius Ann Charlotte

Specialpedagog
Holmängen 220
442 71 Kärna
Telefon: 070/520 0661
E-post: anncharlotte.hartelius@gmail.comÖvrig information: F d rektor, specialpedagog med terapeututbildning  och S:t Lukas handledarutbildning.

Önskar handleda 

Personal inom skola och socialtjänst – individuellt och i grupp

Hemb Martin

Socionom, leg psykoterapeut (familjeterapeut)
Carl Grimbergsgatan 23
413 13 Göteborg
Telefon: 070/699 0492
E-post: martinhemb@gmail.com
Hemsida: www.goteborgsfamiljeterapeuter.se
Övrig Information: Nätverksterapeut, , DBT terapeut samt chefsutbildning
Önskar handleda:
Socialt arbete, förebyggande arbete, samverkansprojekt, chefsgrupper, hälso- och sjukvård

Jansson Lena

Socialpedagog, familjeterapeut
Lundenvägen 3 A, lght 1101
541 39 Skovde
Telefon: 070/415 6619
E-post: lena.jansson@Tidaholm.se
Övrig Information: Socialsekreterare inom barn och familjegrupp. Tidigare erfarenhet av råd och stödenhet inom socialtjänsten, behandlingshem för missbrukare och psykiskt sjuka, flyktingmottagning, daghem och sjukvård
Önskar handleda:
Socialtjänst, skola, barnomsorg, behandlingshem, familjehem, familjebehandling, psykosocialt behandlingsarbete, integration, behandlingsarbete med våldsutsatta, sjukvård

Johannesson Torbjörn

Auktoriserad socionom, leg psykoterapeut, fil mag i socialt arbete
Åsenvägen 12
443 39 Lerum
Telefon:0302/174 99, 070/869 4892,
E-post: torbjorn.johannesson@ptil.se
Hemsida: www.ptil.se
Önskar handleda:
Socialtjänst, skola, barnomsorg, äldreomsorg, sjukvård

Junged Lena

Auktoriserad socionom, leg psykoterapeut
Almekärrsvägen 165
443 35 Lerum
Telefon:0302/17499, 073/734 0394
E-post: lena.junged@ptil.se
Hemsida: www.ptil.se
Övrig Information: Yrkeserfarenhet som socialsekreterare 1976-2004 (familjer och familjreätt). Arbetar nu i egen firma med handledning, psykoterapi, föräldra- och familjerådgivning
Önskar handleda:
Enskilda och grupper med psykosocialt arbete inom socialtjänst, barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg

Kihlberg Enskog Ingela

Socionom. leg psykoterapeut, transaktionsanalytiker CTA
Ångaren Ernas gata 11
417 60 Göteborg
Telefon:031/133006, 031/121113,, 070/748 1551,
E-post: ingelakihlberg@telia.com
Hemsida: www.ingelakihlberg.com
Önskar handleda:
De flesta grupper som arbetar med psykosocial behandling, psykoterapi och utveckingsfrågor. IFO, vusen, barn, ungdom och familj, kuratorer inom primärvård och sjukhus, psykiatri, missbruk/beroende, migration, skola och omsorg, habilitering, äldreomsorg

Lagrell Bitte

Auktoriserad socionom, leg psykoterapeut
Jordliden 37
442 41 Kungälv
Telefon:070/566 8644 (b), 0303/241220
E-post: bitte.lagrell@vgregion.se eller bitte.lagrell@comhem.se
Övrig Information: Arbetar kurator inom psykiatrin och har också erfarenhet som socialsekreterare. Är utbildad psykoterapeut (kognitiv, familjeterapi), krisstöd, motiverande samtal, psykisk ohälsa och funktionshinder
Önskar handleda:
Socialtjänst; missbruk, barn- och familj, försörjningsstöd, socialpsykiatri, skola, barnomsorg, psykiatri och kriminalvård

Larsson Helene

Socionom, leg psykoterapeut
Karl Staaffsgatan 14 C
417 27 Göteborg
Telefon:  070/329 5830
E-post: helene.larssonhl@telia.com
Övrig information: Pensionerad från Kriminalvårdens frivård  2014 där jag  har  arbetat med programverksamhet för män  dömda för sexualbrott och partnervåld och  som programutbildare i sexualbrottsprogrammet där jag främst handleder nyutbildade programledare. Har erfarenhet av arbete med vuxna missbrukare och  med ungdomar och familjer inom BUP. Har eget företag sedan 20 år och har där arbetat med handledning i psykosocialt arbete, psykoterapi och med uppdrag som medlare hos tingsrätten (vårdnads-  och umgängestvister).Har min grund i psykodynamiska  teorier men har också utbildning inom KBT
Önskar handleda:
Inom det psykosociala arbetsområdet som socialtjänst, kriminalvård, behandling,  frivilligorganisationer samt handledning med inriktning mot problemområden inom familjevåld och sexualbrott.

Larsson Ingela

Ingela Larsson

Socionom, leg psykoterapeut.

Kåtorp 33 471 93 Kållekärr

Tel: 0706-55 59 53

E-post: ingela.il.larsson@gmail.com

Hemsida: www.psterapikon-sto.se

Övrig information: Fil mag i socialt arbete,leg psykoterapeut/ familjeinriktning (steg 1 psykodynamiskt) Arbetar sedan 2002 inom barn- och ungdomspsykiatrin som kurator. Har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och ungdomsprojekt samt skolkurator inom gymnasieskolan.

Önskar handleda:

Personal inom socialt arbete som socialtjänst, skola och vård- och omsorg.

 

Liljegren Lars

Socionom, leg psykoterapeut

Bofinksvägen 7

541 56 Skövde

Telefon: 073/385 0596

Epost: lars.liljegren@hotmail.com

Hemsida: www.larsliljegrenspsykoterapi.se

Övrig information: Har privatmottagning med psykoterapi och handledning. Yrkeserfarenhet från skolhälsovård, skolkuratorsarbete, samt inom vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin och behandlingshem. Har också arbetet med våld i nära relationer. Utbildad inom psykodynamisk psykoterapi (steg 1), systemisk psykoterapi (steg 2) och kognitiv beteendeterapi (ettårig).

Önskar handleda:

Olika verksamheter inom det psykosociala arbetsområdet som socialtjänst,  hälso- och sjukvård, skola, institutioner och familjehem.

 

 

Lundell Marie

Leg psykolog
Borrsvängsgatan 4
412 61 Göteborg
Telefon:031/164458 (b), 031/133718 (Psykologgruppen)
E-post: marie.ac.lundell@telia.com
Önskar handleda:
Ungdomsarbete, psykiatri, socialtjänst, invandrarverksamhet

Lundvall Bibi

Socionom
Falkvägen 6 b
541 33 Skövde
Telefon: 0500/481388, 073/029 8987
Epost: bibi@andraalternativ.se
Hemsida: www.andraalternativ.se
Övrig information: Arbetar som egen företagare med handledning, samtal och utbildning. Är anställd vid Utväg Skaraborg och är också samordnare i samverkan mot våld i nära relationer. Har psykoterapi steg 1.
Önskar handleda: Inom socialtjänst, familjehem, behandlingshem, skola samt arbete med våld i nära relationer.

Lundstedt Schager Ann

Socionom, vårdlärare
Stötten 313
444 93 Spekeröd
Telefon:0303/779093, 070/600 6390
E-post: alcophun@telia.com
Övrig Information: Magister socialt arbete, psykoterapi steg 1 psykodymnamisk och kognitiv grund
Önskar handleda:
Inom det psykosociala fältet; föräldra- barn- och ungdomsarbete inom skola, fritid och socialtjänst, psykiatri, familjehem, vård- och omsorg.

Mattila Lasse

Socionom

Forshälla Strand 426

459 94 Ljungskile

Telefon: 070/822 7995

Epost: lasse@lassemattila.com

Hemsida: www.lassemattila.com

Övrig information: Har över 20 års erfarenhet av arbete med barn och unga i utsatta situationer däribland som skolkurator och arbetsledare inom socialtjänsten. Arbetar som handledare, föreläsare, författare och verksamhetsansvarig för Familjelänken AB.

Önskar handleda

Personal inom psykosocialt arbete inom socialtjänst, skola och familjehemsvård.

 

Nelson Anna

Socionom, fil magister i socialt arbete
Älvsborgsgatan 5
414 71 Göteborg
Telefon:031/295263, 0736/774411
E-post: anna.nelson@socwork.gu.se
Övrig Information: Min handledning sedan mer 20 år består av processhandledning med främst grupper inom IFO och fritid -kultur och jag har regelbundet arbetet med 2-3 pågående handlednings uppdrag under minst 1 år. Jag arbetar utifrån en ett systemteortiska inriktning . Min arbetsmetod är att skapa ett tryggt gruppklimat som kan stödja arbetsgruppen till dialog och självkritisk reflektion för att öka yrkeskompetensen. Min egna socialarbetarerfarenhet som ungdomsarbetare tillsammans med min lärarerfarenhet från Institutionen för socialt arbete skapar en bred teoretisk bas att utgå ifrån. Med stöd av teorianknytningar och övningar (rollspel, reflekterande team ) sker en fördjupning av den egna personliga läroprocessen.
Önskar handleda:
Arbetar med alla grupper inom offentlig och frivilliga organisationer -gärna med samverkansteam

Nilsson Henric

Socionom
Viloplatsen 6 J
416 70 Göteborg
Telefon:031/193115, 073/702 7100
E-post: k2reportage@gmail.com
Hemsida: www.k2handledning.se
Övrig Information: Handleder inom ramen för psykosocialt arbete/förändringsarbete – individuellt, grupper och strukturellt
Önskar handleda:
Handleder yrkesgrupper som socionomer, institutionspersonal, miljöterapeuter, skolpersonal, arbetsledning, projektledare, organisationer. Gärna myndighetsutövning, soc.sekr inom barn/familj/ungdom men även tvärgrupper från olika förvaltningskulturer.

Olausson Filipsson Carina

Socionom

Kullgrens väg 2

444 48 Stenungsund

Telefon: 073/036 9010

Epost: cmeof65@gmail.com

Övrig information: Har arbetat som socionom sedan 1988 och har lång erfarenhet av psykosocialt arbete inom socialtjänst, skola barn- och ungdomspsykiatri och ungdomsarbete. Har chefserfarenhet inom socialtjänstens öppenvård. Är utbildad i familjeterapi steg 1. Arbetar idag som egenföretagare med handledning.

Önskar handleda

Personal inom privat och offentlig skola, vård och omsorg samt chefshandledning. Handleder både enskilda och grupper som arbetar inom det psyksociala arbetsfäldet.

Olsson Hardy

Socionom, leg psykoterapeut,
Hammarliden 17
412 62 Göteborg
Telefon:031/166198 (tel och fax)
E-post: hardyolson@telia.com
Önskar handleda:
Socialtjänst, BUP, vuxenpsykiatri, vård- och omsorgsverksamhet, arbetsledning, konfliktlösning, personalgrupper. Erbjuder metod-, ärende- och processhandledning, arbetslagsutveckling

Regnér Margareta

Socionom, leg psykoterapeut, fil dr i socialt arbete
Hedlundsgatan 10
413 21 Göteborg
Telefon:031(166206 (b) 031/773 4756 (inst för soc.arb)
E-post: margareta.regner@gmail.com
Övrig Information: Handledare på handledarutbildning i psykosocialt arbete
Önskar handleda:
Inom olika verksamhetsområden och olika typer av grupper relaterade till socialt arbete och familjeterapi

Runeman Eva

Socionom, leg psykoterapeut
Majorsgatan 4
413 08 Göteborg
Telefon: 072/230 1413
E-post:info@evaruneman.seHemsida: www.evaruneman.se
Övrig information: Har arbetat som kurator inom  sedan 1982. Har även erfarenhet av kuratorsarbete från vuxenpsykiatrin samt psykoterapeutisk och psykosocial vägledning på Falck Healthcare.
Önskar handleda: Personal inom skola, socialtjänst, behandlingshem, funktionshinder, psykiatri (barn-ungdom,vuxen) samt inom äldeomsorgen. Individuell handledning och grupphandledning.

Sandström Lisa

Socionom, dipl Marte Meo terapeut
Föreningsgatan 8 A
411 27 Göteborg
Telefon:031/130208 (b), 031/131388 (tfsv), 031/343 9370 (a)
E-post: lisa_sandstrom@hotmail.com
Hemsida: www.lisasandstrom.se
Önskar handleda:
Socialtjänst, HVB-hem, behandlingspersonal, öppen för alla sorters yrkeskategorier

Sjöö Bertil

Socionom
Liljebergsgatan 60
506 39 Borås
Telefon: 033/105755, 070/648
E-post: sjoo.fam@telia.com
Övrig information: Har arbetat sedan 1979 med psykosocialt behandlingsarbete inom offentlig och privat verksamhet. Har steg 1 utbildning inom psykoterapi och familjeterapi.
Önskar handleda:
Alla  typer av  psykosocialt behandlingsarbete. Har sedan flera år en  inriktning på missbruksproblematik och socialpsykiatri.

Skoglycke Birgitta

Auktoriserad socionom, leg psykoterapeut

Fyrmästaregatan 166
451 41 Uddevalla
Telefon: 0522/37056, 070/660 4770
E-post: Info@bkpm.se
Hemsida www.bkpm.se
Övrig information: Arbetar i eget företag som heter Bohusläns kurator och psykoterapimottagning med handledning, utbildning och psykoterapi.
Önskar handleda:
Alla typer av handledningsuppdrag inom socialt arbete. Även handledning för chefer och arbetsledare./td>

Söderberg Lena

Socionom, fil magister i socialt arbete

Landerivägen 3
302 35 Halmstad
Telefon: 035/130241, 070/761 9723
E-post: lena.soderberg@halmstad.se
Övrig information: Arbetar som socialrådgivare/familjeterapeut sedan 2002. Har arbetat som universitetsadjunkt i  socialt arbete, familjevårdskonsulent, socialsekreterare/familjehemssekreterare och kurator.
Önskar handleda
Handledning av familjehem, enskilt, i par eller grupp samt personal inom socialt arbete  i privat och offentlig regi.

Turesson Christina

Socionom, leg psykoterapeut

Högholmsvägen 2
441 35 Alingsås
Telefon:  070/742 8922
E-post: turesson.christina@gmail.com
Övrig information:
Arbetar sedan 1991 i eget företag, Skärgårdens psykoterapimottagning med psykoterapi och handledning. Handledning har jag bedrivit sedan 1985 med flera olika yrkesgrupper såsom familjehems- och barnsekreterare, familjehem, familjerätt, SIS-institutioner, boenden med beroenden och psykisk ohälsa, förebyggande yrkesgrupper med barn och föräldrar, boendestöd och socialtjänst av olika slag.
Önskar handleda
Olika yrkesgrupper enligt ovan under rubriken övrig information. Är intresserad av att arbeta med processer såväl inom som mellan människor.

Törngren Gunnar

Socionom

Mörkegatan 3 D
541 39 Skövde
Telefon: 0510/266 10, 070/318 3790
E-post: gunnar.torngren@telia.com
Hemsida www.gunnar-utbildning.se
Övrig information: Har eget företag sedan många år och arbetar på konsultbasis med handledning och utbildning. Skriver också böcker.
Önskar handleda
Socialtjänst, psykiatri, familjehem, chefshandledning.

Ulmefors Monica

Socionom

Skeppargränd 4
444 31 Stenungsund
Telefon: 076/112 0333
E-post: PS-utveckling@telia.com
Hemsida: www.PS-utveckling.se
Övrig information: Driver eget företag. Har tidigare arbetat som kurator och handledare inom landstinget, handläggare, enhetschef och IFO- chef inom socialtjänsten. Har en vidareutbildning inom systemisk ledarskap, UGL, familjediagnostik, familjeterapi och psykoterapi steg 1.
Önskar handleda
Inom offentlig verksamhet. Individuell handledning, grupphandledning och chefshandledning. Bedriver  även teori- och metodutveckling och organisationsutveckling.

Wermelin Monica

Socionom, leg psykoterapeut, auktoriserad familjerådgivare

Sörensens gata 27
416 79 Göteborg
Telefon: 031/212147, 070/857 5204
Epost: wermelin.monica@comhem.se
Övrig information: Arbetar som familjerådgivare i egen firma sedan 1998 där jag också har handlett och undervisat i psykosocialt behandlingsarbete. Är också diplomerad  symboldramaterapeut och  har utbildning i sexologi.
Önskar handleda
Önskar handleda inom det psykosociala arbetsområdet

Wålinder Helena

Socionom, familjerådgivare, leg psykoterapeut

Norsesundsvägen 65

441 63 Alingsås

Telefon: 076/894 4219

Epost: helena@spencewalinder.se

Hemsida: www.spencewalinder.se

Övrig information: Arbetar som familjerådgivare och leg psykoterapeut. Har erfarenhet av psykosocialt arbete skola, socialtjänst, institutioner och BUP.

Önskar handleda

Par- och familjebehandling, skola, socialtjänst, psykiatri, vård-och omsorg, familjehem, institution samt chefshandledning.