i psykosocialt arbete

Om föreningen

Handledarföreningen i psykosocialt arbete bildades 1984 med syfte att utgöra ett forum för kollegialt stöd och yrkesmässig utveckling för handledare i psykosocialt arbete. Föreningen organiserar universitetsutbildade handledare om lägst 30 högskolepoäng eller motsvarande utbildning som prövas likvärdig.

Föreningens uppgift är att främja och bidra till teori- och metodutveckling samt forskning inom området, anordna olika former av fortbildning för medlemmarna, skapa förutsättningar för stöd- och erfarenhetsutbyte mellan föreningens medlemmar samt att förmedla handledningsuppdrag till och mellan medlemmarna. Föreningen upprättar en medlemsförteckning av föreningen godkända handledare i syfte att verka för att förmedla en professionell handledning.