i psykosocialt arbete

 

Ordförande

Kristina Faleij

Telefon: 070/7318 2238

Epost: curativa@telia.com

Kassör

Lii Anteskog

Telefon: 070/576 9456

Epost: lii@anteskogkonsult.se

Ledamot

Gun Kjellberg

Telefon: 070/544 2971

Epost: gun@kjellberg.nu

Ledamot

Ing-Marie Gralberg

Telefon: 073/094 7477

Epost: ing-marie.gralberg@hotmail.com

Ledamot

Carina Oluasson Filipsson

Telefon: 073/036 9010

Epost: cmeof65@gmail.com

Suppleant

Maja Green

Telefon 072/206 6126

Epost: maja.mgreen@gmail.com

 

Datansvarig

Styrelsen genom ordförande