i psykosocialt arbete

Här följer en sammanställning med  länkar samt kort information om aktuella handledarutbildningar i psykosocialt arbete. Diskussion förs vid fler lärosäten om att erbjuda handledarutbildningar. För samtliga utbildningar krävs att deltagare under kursens gång bedriver handledning av personal inom psykosocialt arbete samt sedan tidigare själv ha erfarenhet av att ha blivit handledd. Några av utbildningarna har krav på påbörjad eller genomgången egenterapi. Förkunskapskraven varierar.

 

Göteborgs universitet – Institutionen för socialt arbete

Handledarutbildning i psykosocialt arbete 45 hp.

Kurshemsida: https://socwork.gu.se/utbildning/master/handledning-i-psykosocialt-arbete-45-hp.gu.se

Kontaktperson: Lilja Cajvert lilja.cajvert@socwork.gu.se

Epost: master@socwork

Förkunskapskrav: För att vara behörig till kursen, Handledning i psykosocialt arbete, 45 högskolepoäng, krävs socionomexamen eller motsvarande kompetens, vidareutbildning i psykosocialt arbete omfattande minst 45 högskolepoäng eller annan vidareutbildning som kan bedömas likvärdig, minst fem års yrkeserfarenhet av psykosocialt arbete, genomgången egenterapi, individuellt motsvarande minst 40 timmar eller i grupp motsvarande minst 80 timmar, erfarenhet av att själv ha blivit handledd.

Stockholms universitet – Institutionen för socialt arbete

Handledarutbildning i psykosocialt arbete 45 hp

Kurshemsida: https://www.socarb.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/utbildning-p%C3%A5-avancerad-nivC3%A5/program/2.27000

Kontaktperson: Torbjörn Bildtgård

Epost: torbjorn.bildtgard@socarb.su.se

Ges som fristående masterkurs. ”Särskild behörighet: Socionomexamen eller motsvarande samt 5 års yrkeserfarenhet av psykosocialt arbete. Minst 30 hp på master/magisterprogrammets kurser i socialt behandlingsarbete/förändringsarbete eller motsvarande, samt tillgång till relevant handledningsuppdrag i psykosocialt arbete. Erfarenhet av att själv bli handledd.” Inget krav på egenterapi.

Ersta Sköndal universitet Stockholm och Malmö

Handledarutbildning i psykosocialt arbete 30 hp+15 hp

Kurshemsida: http://www.esh.se/utbildning/utbildningar/2015-01-14-handledarutbildning-i-psykosocialt-arbete—stockholm.html

Tidigare har kursen getts i St Lukas regi. Hösten 2014 och våren 2015 ges kursen som uppdragsutbildning i Malmö i samarbete med Sverigehälsans. Med start maj 2016 ges utbildning som uppdragsutbildning i Stockholm. Behörighet fordras inte av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare

Ersta Sköndal ger även en påbyggnadsutbildning omfattande 15 högskolepoäng med förkunskapskravet att man som deltagare har en handledarutbildning motsvarande 30 högskolepoäng sedan tidigare

Jönköpings university

Har utbildning i totalt omfattande 45 HP som ges i tre steg i tre separata kurser vilka ges på halvfart. Kurserna söks separat men bygger på varandra. Tillträde till steg två och tre förutsätter att föregående nivå genomförts. Kurserna ges på avancerad nivå och kan inräknas i en masterexamen.

 Kurshemsida: http://hj.se/hlk.html

Kontakperson: Jesper Dahlquist

Epost: jesper.dahlquist@ju.se

Mer information finns i olika dokument på hemsidan. Inget krav på egenterapi. Kurserna vänder sig till vård, socialt arbete, lärarutbildning eller liknande

    • Förkunskapskrav Handledning, steg I Grundläggande behörighet samt avslutade studier om minst 180 hp (120 poäng) inom vård, socialt arbete, lärarutbildning eller liknande.
    • Förkunskapskrav Handledning, steg II : Grundläggande behörighet samt avslutade studier om minst 180 hp inom vård, socialt arbete, lärarutbildning eller motsvarande. Dessutom krävs 2 års yrkeserfarenhet, genomgången kurs Handledning, steg I eller motsvarande.
    • Förkunskapskrav Handledning, steg III: Grundläggande behörighet samt avslutade studier om minst 180 hp inom vård, socialt arbete, lärarutbildning eller motsvarande. Dessutom krävs 2 års yrkeserfarenhet och genomgången kurs Handledning, steg II eller motsvarande. Det fordras också att deltagarna har egna handledningsuppdrag som löper under kursens gång.
Linnéuniversitetet Växjö

Handledarutbildning i två steg omfattande tillsammans 45 hp

 Kurshemsida: http://lnu.se/utbildning/kurser/2SA310

Kontaktperson: Zum Wik

Epost: zum.wik@lnu.se

Tillträde till steg två förutsätter att föregående nivå genomförts.. Kurserna ges på avancerad nivå och kan inräknas i en masterexamen

Handledningens metodik i socialt arbete I, 15 högskolepoäng Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Socionomexamen, Social omsorgsexamen eller annan examen med beteendevetenskaplig inriktning som bedöms likvärdig och minst tre års relevant yrkeserfarenhet på heltid eller motsvarande på deltid.

Handledningens metodik i socialt arbete II, 15 högskolepoäng. (inrättad 2009) Kursen bygger på Handledningens metodik I, 15 hp. Kursen beskrivs kunna ge kompetens att handleda yrkesverksamma inom det sociala arbetets fält, eller motsvarande.

Handledningens metodik i socialt arbete III, 15 högskolepoäng. Kursen bygger på Handledningens metodik I och II, 15+15 hp. Kursen beskrivs kunna ge kompetens att handleda yrkesverksamma inom det sociala arbetets fält, eller motsvarande.

Senast uppdaterad 20180313