i psykosocialt arbete

Föreningen har under de senaste åren valt att ersätta kortare medlemsmöten
under året med ett heldagsseminarium varje år. Detta seminarium kombineras med årsmöte.