i psykosocialt arbete

Årsmöte för verksamhetsåret 2017 genomfördes den 11 mars 2018. Kallelse och handlingar har skickats ut till medlemmar.

Om du som medlem önskar ta del av årsmötesprotokoll, tag kontakt med föreningens ordförande Kristina Faleij via curativa@telia.com