i psykosocialt arbete

Årsmöte för verksamhetsåret 2017 genomförs den 11 mars 2018. Kallelse och handlingar skickas under januari till föreningens medlemmar.