i psykosocialt arbete

Styrelsens möten under hösten 2016 äger rum den 19 september och den 5 december.

Styrelsen har planeringsmöte den 29-30 oktober.

Om du önskar information eller styrelseprotokoll var vänlig tag kontakt med ordföranden via mail solbjorg.skarbo@telia.com