i psykosocialt arbete

Vad är psykosocial handledning

Idag talar allt fler om behovet av handledning och den anses numera vara en etablerad form av stöd och utveckling i yrkesrollen för personal som i sin profession har till uppgift att möta och förhålla sig till människor i mer eller mindre utsatta situationer. För att vara i stånd att inta ett professionellt förhållningssätt i det dagliga arbetet och etablera en gedigen yrkeserfarenhet krävs förutom välintegrerade kunskaper om teorier och metoder även självkännedom, empati och förmåga till etiska ställningstaganden.

Professionell handledning innebär såval att handledningen syftar till att höja och bibehålla de handleddas kompetens som att det krävs speciella kvalifikationer för att bedriva handledning. Handledning har också enligt forskning visat sig fungera som en förebyggande åtgärd för att minska risk för stressbelastning i arbetet.

Läs mer i dokumentet Handledning i psykosocialt arbete.

Öppna i MS Word Handledning i psykosocialt arbete

Broschyr om handledning i psykosocialt arbete

Föreningen har tagit fram en broschyr om handledning i psykosocialt arbete. Syftet är att tydliggöra var föreningen står när det handlar om olika begrepp, teorier och metoder inom området handledning.

Öppna i pdf Broschyr om handledning i psykosocial handledning