i psykosocialt arbete

Kriterier för godkänd handledning vid ansökan om socionomauktorisation

  • Handledningen är godkänd om handledaren genomgått handledarutbildning i psykosocialt arbete 30 poäng på Universitet eller Högskola eller annan likvärdig utbildning med inriktning mot process och/eller systemteori. Handledaren ska ej tillhöra eller vara arbetsledare för arbetsgruppen. Annan utformning än nämndens blankett godkänns. Av intyget ska handledarens kompetens tydligt framgå.
  • En handledare som genom studier uppfyller de krav som nämnden ställer, kan ha givit handledning innan kompetenskraven uppfyllts. Sådan handledning godkänns ej.
  • Endast handledning efter socionomexamen är godkänd.

Blankett för ansökan finns på www.socionomauktorisation.nu

Nämnden för Socionomauktorisation

Box 12800, 112 96 Stockholm.
Telefon 08-617 44 60, Fax 08-617 44 63. Organisationsnr 802004-1573.
Postgironr 1510543-0.