i psykosocialt arbete

ANSE – den europeiska organisationen för handledning informerar om följande aktiviteter:

* 2018, Se mer information på www.anse.eu samt på vår startsida.

* Möjlighet att delta i Linkedingrupp:

* Du kan som vår medlem publicera artiklar i deras bibliotek

Du kan läsa mer om ANSE på www.anse.eu

Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete är med i ANSE:s nätverk. Styrelsens kontaktperson är Maja Green . Hennes kontaktuppgifter finner du under rubriken handledarföreningen-styrelsen.