i psykosocialt arbete

Styrelsens möten planläggs för varje verksamhetsår och varje möte protokollförs.

Om du önskar information eller styrelseprotokoll var vänlig tag kontakt med ordföranden  Kristina Faleij  via mail curativa@telia.com