i psykosocialt arbete

Välkommen till Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete

Rolla ner på hela sidan för med information (se annonser och inbjudningar och allt vi har att erbjuda i vår professionella förening)

Handledning inom psykosocialt arbete har sedan början av 1980-talet haft en oerhörd utveckling i Sverige. Utvecklingen kan ses som ett resultat av den ökade komplexiteten i socialt arbete och som ett svar på behovet av ökad medvetenhet och professionalisering inom yrkesområdet.

Svensk handledarförening i psykosocialt arbete är ett forum för erfarenhetsutbyte och för vidare professionalisering av handledarprofessionen. Föreningen har verkat sedan 1984 med syfte att skapa förutsättningar för kollegialt stöd och yrkesmässig utveckling samt fungera som remissorgan och sakkunniga i frågor som berör verksamhetsområdet.

 Linkedin

Linkedin .Du kan även gå med i vår grupp på Linkedin (skapad i november 2018). Den gruppen är till för att möta andra handledare,skapa nätverk,informera varandra om tips och ideér eller andra frågor som kan vara av nytta för handledning i stort. Vi är för tillfället inte länkade direkt dit men det kommer vi att vara så småningom.

Välkommen in med din förfrågan så kopplar vi upp dig, Maja är ansvarig. maja.mgreen@gmail.com

Info till medlemmar. Ordförande har ordet.

 Snälla,,Hjälp oss att hitta en kassör till styrelsen !! Anmäl dig om du är intresserad till Valberedningen.

Här kommer en påminnelse:

Årsmötet och Workshop äger rum i Stockholm i ABF lokaler Sveavägen 41, den 23 februari 2019 Anmäl dig nu. Välkomna!! Anmälan skickas till curativa@telia.com

( Efteranmälan till workshoppen i mån av plats.) För icke medlemmar 500 kr (om du vill ta med någon) . Styrelsen kommer att vara på Hotell With Urban Deli Sveavägen 44 om ni vill ansluta.

Program har kommit i gruppmail till de som anmält sig.

Den 23/2  på eftermiddagen har vi en workshop som handlar bla om ”empatitrötthet” (se tidigare bifogad inbjudan i gruppmail. Missa inte detta.!!

ABF lokaler ligger centralt i Stockholm på Sveavägen 41.Närmast T-bana är Rådmansgatan, två stopp från T-centralen.

Hotell bokar du själv eller åker du bara över dagen.

En liten påminnelse till :

GLÖM EJ BETALA IN MEDLEMSAVGIFT FÖR 2019

Medlemsavgift att betala 350: – kr

Senior medlemmar betalar 175: kr ( se nedan vad som gäller)

Plusgirokonto     4 8 8 2 6 1 5-0

Förfallodatum    2019-01-31

Något att tänka på när du betalar:

  1. Vi uppskattar om du betalar i tid för att undvika merarbete i form av påminnelser.
  2. För att undvika oklarheter uppskattar vi om ditt namn framgår av inbetalningsavin, om räkningen betalas av ditt företag eller av någon annan i familjen.
  3. Om du ska betala seniormedlemsavgift ska du ha varit med i föreningen i mer än tio år samt ha fyllt 65 år.

Det är tidskrävande att skicka ut påminnelser till de som inte betalat. Långt fram i maj månad ,får vi inbetalningar som släpar efter. Om du mot förmodan vill gå ur föreningen, så var snäll att meddela det snarast. Det är lätt att glömma, men låt styrelsen slippa jaga medlemmar som inte betalat, det tar fokus från annat arbete. Hedersmedlemmar går fria från detta.

Om du ändrar adress eller mail v.g. meddela detta också ,så vi kan uppdatera.Några mail kommer tillbaka ,så får du inte gruppmail så uppdatera rätt adress.

Vårt motto är” ständiga förbättringar” och ”allt som kan vara medlemmarna till gagn”. Det  jobbar vi för. Du är välkommen med tips och idéer om det. Vi har mycket nytt på gång, läs på hemsidan.

Vill du vara med i styrelsearbetet så kontakta valberedningen. Det fattas folk till våren.

Hoppas vi ses i Stockholm. !!

Varmt välkomna nya och gamla medlemmar

Styrelsen genom

Kristina Faleij /ordföranden

den 18/1 2019

Bli medlem Du också i Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete.

Jobbar du som handledare och vill ha kollegialt utbyte så ansök om medlemskap.

Vi erbjuder våra medlemmar flera saker som är viktiga för att utveckla sin profession som handledare b l a förmedling av handledningsuppdrag, kompetensutveckling genom seminarier och deltagande i kollegial handledning och superhandledning (handledning på handledning) samt regionala nätverk.

Genom att vara medlem i vår förening stödjer du också en utveckling av professionen handledning inom det psykosociala området. Du kan läsa mer om föreningens uppgift under menyvalet Handledarföreningen  med rubriken Stadgar.

Föreningen är med i nätverket för det europeiska organet för handledning och coatching (ANSE), vilket ger möjlighet att ta del av deras arbete med teorier och metoder samt kompetensutveckling. Se nedan.

————————————————————————

Du ansöker om medlemskap genom att gå till menyvalet Handledarföreningen med rubriken Medlemskap.

Söker du handledare

Svensk Handledarförening organiserar universitetsutbildade handledare om lägst 30 högskolepoäng eller motsvarande utbildning som prövas som likvärdig. Föreningens syfte är att förmedla professionell och kvalitativ god handledning. Under menyvalet Handledare finner du en förteckning över vår medlemmar fördelade efter olika regioner i landet. Bland våra medlemmar finner du handledare vars handledning meriterar för auktorisation som socionom.

Mentorskap

Styrelsen erbjuder  dig som är ny i handledarrollen att få tillgång till en mentor dvs en mer erfaren handledare. Erbjudandet gäller enbart medlemmar i föreningen. Målsättningen är att utbyta och bevara de erfarenheter, kunskaper och kompetenser som finns inom handledarrollen samt bistå i ett utvidgat kontaktnät och ge större säkerhet hos individen.

Vi söker både de som är intresserade av att vara mentor och de som är intresserad av att få en mentor. Tag kontakt med styrelsen via epost; cmeof65@gmail.com. Samordnare är Carina Olausson Filipsson som är ledamot i styrelsen.

Vi kommer också att besöka handledarutbildningarna när de avslutar i december för att erbjuda mentorskap. Tag kontakt om du känner att du behöver en mentor. Vi har just nu två stycken erfarna handledare som erbjuder sig att  vara mentorer.

Professionell handledning

Föreningen har tagit fram en broschyr om professionell handledning i psykosocialt arbete. Vi vill sprida föreningens budskap om vad professionell handledning är och vad föreningen står för när det handlar om olika begrepp, teorier och metoder inom området handledning. Vi klargör också vilka krav både uppdragsgivare och handledda kan ställa på en handledare.

Du som medlem kan ladda ner broschyren och använda den när du inför olika uppdragsgivare och handledningsgrupper vill beskriva vad professionell handledning i psykosocialt arbete är.

Du som söker handledare är välkommen att ladda ner broschyren för att läsa mer om vårt synsätt och vilka krav som ska ställas på en handledare. På vår förenings handledarförteckning finns kvalificerade handledare som alla fyller de krav som vi har beskrivit i broschyren. Om du väljer handledare från vår förteckning kan du känna dig trygg med att få tillgång till kvalificerad handledning.

Professionell handledning (PDF)

ANSE

 

Svensk handledarförening (styrelsen) undersöker för tillfället 2018-2019 vad som krävs för att  bli medlemmar i Anse och vad kostnaden ligger på. Vi vill inleda internationella kontakter och skapa möjligheter för våra medlemmar att delta och få information. se nedan mer info om detta. /K.Faleij

ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe)

ANSE har lanserat en tidskrift om handledning online. Tidskriften heter European Journal for supervision and coachning. Första numret kan laddas ner gratis från följande länk http://kloosterhof.m2.mailplus.ni/archief/mailing-338107.html Gun Kjellberg är kontaktperson för vår förening gentemot ANSE. Du når henne via epost gun@kjellberg.nuDear delegates,We glad to inform you about ANSE Summer University in 2019.Title:”Bridging: Connecting Worlds through Supervision and Coaching”

Dates: 26 – 30 August, 2019Place: Bolzano / Bozen,South Tyrol, Italy Please save the date and inform your members. Preparations are already in full swing, so further news and more detailed information will reach you step by step. You can read more about state of affairs in attached letter.With sunny regards,Inese Stankus-VisaSecretary of ANSE board

E-mail: i.stankusvisa@anse.euSkype: Inese.Stankusvisa

Mob.: +371 26821682 Webpage: www.anse.eu

To all presidents and delegates,

By email

ANNOUNCEMENT

Dear friends, As you know, originally our colleagues from ŐVS were going to take care of the ANSE Summer University of 2019. Unfortunately they ran – through no fault of their own at all, into serious trouble with the Austrian Chamber of Commerce (WKO), which forced them to give this task back to us.You may remember that we promised to announce an alternative in July, a promise we gladly keep by now formally announcing the …

 

ANSE SUMMER UNIVERSITY of 2019

 

”Bridging: Connecting Worlds through Supervision and Coaching”

 

26 – 30 August, 2019

 

Bolzano / Bozen, South Tyrol, Italy

 We are grateful to our colleagues of BSC/ASC for so quickly and competently taking over the challenge to host and organise the ANSE SU2019. And by the way, let´s not forget to support ŐVS in their plight. ANSE and ŐVS remain in close contact, and we will of course keep you informed of further developments. Do in the meantime please send them a sign of support, a letter, a mail. Some of our NO´s already did. It will help.Thank you for your attention, and best greetings,Sijtze de Roos ANSE President

Regionala nätverk

Föreningen kommer att utveckla former för regionala nätverk för våra medlemmar som ett professionellt stöd. Nu finns två etablerade nätverk inom region Mellansverige och region  Södra/Östra regionen.  Om du är intresserad av att delta eller bilda nya nätverk, tag kontakt med styrelsen för vidare information. Kontaktuppgifter hittar du under menyvalet Handledarföreningen/styrelsen.

Om någon vill starta egen superhandledningsgrupp,alternativt andra utbildningar eller föreläsningar, där regelmässig taxa råder, så hör av er. Ni kan annonsera på vår hemsida  till en symbolisk avgift på 500 kr per annons.

………………………………………………………………

Superhandledning

Under menyvalet Handledare och vidare Superhandledare hittar du som är medlem i vår förening eller du som letar efter superhandledare några namn på superhandledare som är intresserade både av interna och externa uppdrag. (dvs handledning på handledning)

Superhandledarna kan användas av föreningens medlemmar men de tar också externa uppdrag.  Tag kontakt med dem för vidare diskussioner om uppdraget och dess villkor. Du kan läsa mer om respektive superhandledare under rubriken handledare

Annonser:

Kreativa metoder – i handledning 

grupputveckling, 7,5 hp
Kursstart: 11-12 februari 2019
Ort: Campus Ersta, Stockholm
Sista anmälningsdag: 14 december 2018
Kostnad: 17 900 kr/termin (exkl moms). Litteraturkostnader tillkommer.
Anmälan skickas till: Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildning, Box 441,
128 06 Sköndal. Faxnr: 08-555 051 65. E-post: uppdrag@esh.se

Handledning och arbete med grupper genom iscensättning – Life Staging®

 Välkommen på en workshop där du garanterat kommer bli lite tagen av insikten i hur mycket våra fördomar hindrar oss att se dem eller det vi tycker vi är ”experter” på. Överraskad över all outnyttjad kunskap och färdighet du och vi andra har. Förbluffad över hur modig och initiativrik du egentligen är.

Och, hur lättsamt och roligt man också kan ha det när man skaffar sig dessa insikter!

www.lifestaging.se

Workshop 30-31 mars 2019

Life Staging® är ett handledningsformat, ett sätt att arbeta med grupper och med organisationsutveckling. Eller/och personlig utveckling. Formatet fokuserar seendet och inseendet kring de fördomar vi ofta benämner som ”verkligheten”. Genom att erbjuda en rörelse från den konstaterade bilden/uppfattningen man redan har till en mer dynamisk, flerdimensionell bild/berättelse. En invändning, ett tillägg, kanske ett uppslag att gå vidare med genom att bekräfta något man redan anat men ännu inte sett?

I formatet ges ingen förhandsinformation (mer än uppställarens bild) varför deltagarna måste lita på de personliga, relationella upplevelser och handlingar som uppstår och koordineras i stunden. En transformation som möjliggör att samtligas kunskap, erfarenheter, fördomar och värden kontinuerligt låter sig utmanas och omvärderas, fördjupas och väckas till liv. Allt i ett mycket värdigt, tryggt och förlösande sammanhang med mycket seriös humor!

Elisabet Wollsén, leg psykolog, leg psykoterapeut i familjeterapi, handledare, utbildare mm. har utvecklat och praktiserat formatet de senaste 15 åren. Som handledare, utbildare och kliniker, verksam sedan början av åttiotalet och handlett över 170 grupper, bedrivit narrativ forskning inom psykosocialt arbete och även deltagit i och regisserat psykodrama.

Kursen innehåller föreläsningar, övningar och arbete med eget material.

Målgrupp; Handledare, konsulter och professionella som arbetar med grupper och personalutveckling. Samt personer med intresse för kreativa och gestaltande tekniker och personlig utveckling.

Datum; 30-31 mars 2019

Lördag; 10:00 -17:00

Söndag; 10:00 -16:00

Kostnad: 4 900 kr + moms/deltagare, faktureras vid anmälan.

Deltagarantal: Minimum åtta för att kursen ska bli av.

Plats: Centralt i Stockholm City.

Anmälan: Bindande anmälan via mail till elisabet@lifestaging.se

Information: www.lifestaging.se www.samtal.se eller 08-33 71 73

Sista anmälningsdag; 23 februari 2019