i psykosocialt arbete

Söker du handledare?

Svensk Handledarförening organiserar universitetsutbildade handledare om lägst 30 högskolepoäng eller motsvarande utbildning som prövas som likvärdig. Föreningens syfte är att förmedla professionell och kvalitativ god handledning. Under menyvalet Handledare finner du en förteckning över vår medlemmar fördelade efter olika regioner i landet. Bland våra medlemmar finner du handledare vars handledning meriterar för auktorisation som socionom.

Mentorskap

Styrelsen erbjuder  dig som är ny i handledarrollen att få tillgång till en mentor dvs en mer erfaren handledare. Erbjudandet gäller enbart medlemmar i föreningen. Målsättningen är att utbyta och bevara de erfarenheter, kunskaper och kompetenser som finns inom handledarrollen samt bistå i ett utvidgat kontaktnät och ge större säkerhet hos individen.

Vi söker både de som är intresserade av att vara mentor och de som är intresserad av att få en mentor. Tag kontakt med styrelsen via epost; cmeof65@gmail.com. Samordnare är Carina Olausson Filipsson som är ledamot i styrelsen.

Vi kommer också att besöka handledarutbildningarna när de avslutar i december för att erbjuda mentorskap. Tag kontakt om du känner att du behöver en mentor. Vi har just nu två stycken erfarna handledare som erbjuder sig att  vara mentorer.

Professionell handledning

Föreningen har tagit fram en broschyr om professionell handledning i psykosocialt arbete. Vi vill sprida föreningens budskap om vad professionell handledning är och vad föreningen står för när det handlar om olika begrepp, teorier och metoder inom området handledning. Vi klargör också vilka krav både uppdragsgivare och handledda kan ställa på en handledare.

Du som medlem kan ladda ner broschyren och använda den när du inför olika uppdragsgivare och handledningsgrupper vill beskriva vad professionell handledning i psykosocialt arbete är.

Du som söker handledare är välkommen att ladda ner broschyren för att läsa mer om vårt synsätt och vilka krav som ska ställas på en handledare. På vår förenings handledarförteckning finns kvalificerade handledare som alla fyller de krav som vi har beskrivit i broschyren. Om du väljer handledare från vår förteckning kan du känna dig trygg med att få tillgång till kvalificerad handledning.

Professionell handledning (PDF)

Bli medlem i Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete!

Vi erbjuder våra medlemmar flera saker som är viktiga för att utveckla sin profession som handledare bl a förmedling av handledningsuppdrag, kompetensutveckling genom seminarier och deltagande i kollegial handledning och superhandledning (handledning på handledning) samt regionala nätverk.

Genom att vara medlem i vår förening stödjer du också en utveckling av professionen handledning inom det psykosociala området. Du kan läsa mer om föreningens uppgift under menyvalet Handledarföreningen  med rubriken Stadgar.

Föreningen är med i nätverket för det europeiska organet för handledning och coaching (ANSE), vilket ger möjlighet att ta del av deras arbete med teorier och metoder samt kompetensutveckling. Se nedan.

Du ansöker om medlemskap genom att gå till menyvalet Handledarföreningen med rubriken Medlemskap.

Superhandledning – handledning på handledning

Under menyvalet Handledare och vidare Superhandledare hittar du som är medlem i vår förening eller du som letar efter superhandledare några namn på superhandledare som är intresserade både av interna och externa uppdrag.

Superhandledarna kan användas av föreningens medlemmar men de tar också externa uppdrag.  Tag kontakt med dem för vidare diskussioner om uppdraget och dess villkor. Du kan läsa mer om respektive superhandledare under rubriken handledare.

 

ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe)

ANSE har lanserat en tidskrift om handledning online. Tidskriften heter European Journal for supervision and coaching. Första numret kan laddas ner gratis från följande länk http://kloosterhof.m2.mailplus.ni/archief/mailing-338107.html

Gun Kjellberg är kontaktperson för vår förening gentemot ANSE. Du när henne via epost gun@kjellberg.nu

Regionala nätverk

Föreningen kommer att utveckla former för regionala nätverk för våra medlemmar som ett professionellt stöd. Nu finns två etablerade nätverk inom region Mellansverige och region  Södra/Östra regionen.  Om du är intresserad av att delta eller bilda nya nätverk, tag kontakt med styrelsen för vidare information. Kontaktuppgifter hittar du under menyvalet Handledarföreningen/styrelsen.

Kurs i konkreta, visuella och gestaltande metoder i handledning

Söker du inspiration inför handledningsuppdrag?. Då är du välkommen till en upplevelserik vecka i oktober 2018 i spanska Almunecar.. Kursen vänder sig till dig som är handledare och vill utveckla din metodik och handledarroll med kreativ metodik.

För mer information – Tag kontakt med Christina Löwenborg via telefon 070/4971504 eller gå in på hemsidan www.lownenborg.eu.

Lifestaging, superhandledning och utvecklingsdagar i professionellt arbete

Vår medlem Elisabet Wollsén erbjuder under hösten 2018 följande utbildningar:

Superhandledningsgrupp i Stockholm där handledningen utgår från kreativa former men också reflekterande processer, narrativa intervjuer mm. Planen är att träffas en halvdag/månad.

SUPERHANDLEDNINGSGRUPP I STOCKHOLM*

Är du som är handledare, organisationskonsult, par/familjeterapeut, professionell ledare, verksamhetsansvarig eller liknande intresserad av att vidareutveckla dig?Tillsammans med 6-8 erfarna kollegor bli mer seende, modig och intuitiv? Lägga till ny kunskap och fler kreativa ”verktyg”?Då ska du delta i en planerad Superhandledningsgrupp i Stockholm i höst. Där handledningen kommer utgå från kreativa format (t.ex. Rita, Life Staging®) men också omfatta Reflekterande processer, Narrativ intervju mm. Planerna är att träffas ca en halvdag/månad. Hör av dig om du vill veta mer eller anmäl intresse direkt till Elisabet Wollsén, som kommer leda gruppen! elisabet@samtal.se Mer information www.samtal.se under ”På gång”.*Om intresse finns och logistiken fungerar kan även annan plats bli aktuell.För samtliga gäller att mer information finns på Elisabets hemsida www.samtal.se och hur du anmäler dig.

Det kan även finnas plats till hösten i en redan pågående grupp.

Maila mig  i så fall elisabet@samtal.se

Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete

Handledning inom psykosocialt arbete har sedan början av 1980-talet haft en oerhörd utveckling i Sverige. Utvecklingen kan ses som ett resultat av den ökade komplexiteten i socialt arbete och som ett svar på behovet av ökad medvetenhet och professionalisering inom yrkesområdet.

Svensk handledarförening i psykosocialt arbete är ett forum för erfarenhetsutbyte och för vidare professionalisering av handledarprofessionen. Föreningen har verkat sedan 1984 med syfte att skapa förutsättningar för kollegialt stöd och yrkesmässig utveckling samt fungera som remissorgan och sakkunniga i frågor som berör verksamhetsområdet.