i psykosocialt arbete

Söker du handledare?

Svensk Handledarförening organiserar universitetsutbildade handledare med minst 45 högskolepoäng eller motsvarande utbildning som prövas som likvärdig. Föreningens syfte är att förmedla professionell och kvalitativ god handledning. Under menyvalet Handledare finner du en förteckning över vår medlemmar fördelade efter olika regioner i landet. Bland våra medlemmar finner du handledare vars handledning meriterar för auktorisation som socionom.

Professionell handledning

Föreningen har tagit fram en broschyr om professionell handledning i psykosocialt arbete. Vi vill sprida föreningens budskap om vad professionell handledning är och vad föreningen står för när det handlar om olika begrepp, teorier och metoder inom området handledning. Vi klargör också vilka krav både uppdragsgivare och handledda kan ställa på en handledare.

Du som medlem kan ladda ner broschyren och använda den när du inför olika uppdragsgivare och handledningsgrupper vill beskriva vad professionell handledning i psykosocialt arbete är.

Du som söker handledare är välkommen att ladda ner broschyren för att läsa mer om vårt synsätt och vilka krav som ska ställas på en handledare. På vår förenings handledarförteckning finns kvalificerade handledare som alla fyller de krav som vi har beskrivit i broschyren. Om du väljer handledare från vår förteckning kan du känna dig trygg med att få tillgång till kvalificerad handledning

Öppna i pdf Professionell handledning

Superhandledare- Handledning på handledning

Under menyvalet Handledare och vidare Superhandledare hittar du som är medlem i vår förening eller du som letar efter superhandledare några namn på superhandledare som är intresserade både av interna och externa uppdrag.

Superhandledarna kan användas av föreningens medlemmar men de tar också externa uppdrag. Tag kontakt med dem för vidare diskussioner om uppdraget och dess villkor. Du kan läsa mer om respektive superhandledare under rubriken handledare.

Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete

Handledning inom psykosocialt arbete har sedan början av 1980-talet haft en oerhörd utveckling i Sverige. Utvecklingen kan ses som ett resultat av den ökade komplexiteten i socialt arbete och som ett svar på behovet av ökad medvetenhet och professionalisering inom yrkesområdet.

Svensk handledarförening i psykosocialt arbete är ett forum för erfarenhetsutbyte och för vidare professionalisering av handledarprofessionen. Föreningen har verkat sedan 1984 med syfte att skapa förutsättningar för kollegialt stöd och yrkesmässig utveckling samt fungera som remissorgan och sakkunniga i frågor som berör verksamhetsområdet.

Kurs i konkreta, visuella och gestaltande metoder i handledning

Söker du inspiration inför höstens handledningsuppdrag? Då är du välkommen till en upplevelsebaserad tvådagarskurs i Stockholm. Kursen vänder sig till dig som är handledare och som vill utveckla din metodik och handledarroll. Kursen är den 20-21 augusti och äger rum i Gamla Stan i Stockholm. Boka  direkt hos Christina Löwenborg epost christina.lowenborg@telia.com senast den 31 maj.

 

Kreativ handledning och lifestaging

Vår medlem Elisabet Wollsén erbjuder kreativ handledning och arbete med grupper utifrån en narrativ och konstnärligt metoder – lifestaging. Målgrupp är handledare, konsulter och professionella som arbetar med grupper och personalutveckling, samt personer som med intresse för kreativa och gestaltande tekniker.

Information lämnas av Elisabet via ovanstående mailadress eller per telefon 08/337173. Se även hemsida www.lifestaging.se