i psykosocialt arbete

Söker du handledare?

Svensk Handledarförening organiserar universitetsutbildade handledare om lägst 30 högskolepoäng eller motsvarande utbildning som prövas som likvärdig. Föreningens syfte är att förmedla professionell och kvalitativ god handledning. Under menyvalet Handledare finner du en förteckning över vår medlemmar fördelade efter olika regioner i landet. Bland våra medlemmar finner du handledare vars handledning meriterar för auktorisation som socionom.

Professionell handledning

Föreningen har tagit fram en broschyr om professionell handledning i psykosocialt arbete. Vi vill sprida föreningens budskap om vad professionell handledning är och vad föreningen står för när det handlar om olika begrepp, teorier och metoder inom området handledning. Vi klargör också vilka krav både uppdragsgivare och handledda kan ställa på en handledare.

Du som medlem kan ladda ner broschyren och använda den när du inför olika uppdragsgivare och handledningsgrupper vill beskriva vad professionell handledning i psykosocialt arbete är.

Du som söker handledare är välkommen att ladda ner broschyren för att läsa mer om vårt synsätt och vilka krav som ska ställas på en handledare. På vår förenings handledarförteckning finns kvalificerade handledare som alla fyller de krav som vi har beskrivit i broschyren. Om du väljer handledare från vår förteckning kan du känna dig trygg med att få tillgång till kvalificerad handledning.

Professionell handledning (PDF)

Seminarium och årsmöte 10-11  mars 2018

Vi arrangerar ett seminarium på tema Intuition i handledning med Lars-Erik Björklund, Linköpings universitet den 10 mars och årsmöte med föreningen den 11 mars. Notera dessa datum om du är medlem i vår förening. Ytterligare information och inbjudan kommer under januari månad 2018

Bli medlem i Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete!

Vi erbjuder våra medlemmar flera saker som är viktiga för att utveckla sin profession som handledare bl a förmedling av handledningsuppdrag, kompetensutveckling genom seminarier och deltagande i kollegial handledning och superhandledning (handledning på handledning) samt regionala nätverk.

Genom att vara medlem i vår förening stödjer du också en utveckling av professionen handledning inom det psykosociala området. Du kan läsa mer om föreningens uppgift under menyvalet Handledarföreningen  med rubriken Stadgar.

Föreningen är med i nätverket för det europeiska organet för handledning och coaching (ANSE), vilket ger möjlighet att ta del av deras arbete med teorier och metoder samt kompetensutveckling. Se nedan.

Du ansöker om medlemskap genom att gå till menyvalet Handledarföreningen med rubriken Medlemskap.

Superhandledning – handledning på handledning

Under menyvalet Handledare och vidare Superhandledare hittar du som är medlem i vår förening eller du som letar efter superhandledare några namn på superhandledare som är intresserade både av interna och externa uppdrag.

Superhandledarna kan användas av föreningens medlemmar men de tar också externa uppdrag.  Tag kontakt med dem för vidare diskussioner om uppdraget och dess villkor. Du kan läsa mer om respektive superhandledare under rubriken handledare.

 

ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe)

ANSE har lanserat en tidskrift om handledning online. Tidskriften heter European Journal for supervision and coaching. Första numret kan laddas ner gratis från följande länk http://kloosterhof.m2.mailplus.ni/archief/mailing-338107.html

Regionala nätverk

Föreningen kommer att utveckla former för regionala nätverk för våra medlemmar som ett professionellt stöd. Till hösten kommer två försök att genomföras i regionerna Mellansverige och Södra/Östra regionen.  Inbjudan har gått ut till alla medlemmar.

Kurs i konkreta, visuella och gestaltande metoder i handledning

Söker du inspiration inför handledningsuppdrag?. Då är du välkommen till en upplevelserik vecka i oktober 2018 i spanska Almunecar.. Kursen vänder sig till dig som är handledare och vill utveckla din metodik och handledarroll med kreativ metodik.

För mer information – Tag kontakt med Christina Löwenborg via telefon 070/4971504 eller gå in på hemsidan www.lownenborg.eu.

Lifestaging, superhandledning och utvecklingsdagar i professionellt arbete

Vår medlem Elisabet Wollsén erbdärjuder under våren 2018 följande utbildningar:

* Lifestaging – en tvådagarskurs/workshop  den 14-15 april . Lifestaging aktiverar ett annorlunda seende och kunskap. Formatet utgår från icke-verbal  kommunikation och iscensättning av hela system som sätts i rörelse. De teoretiska referensramarna är systemiska, narrativa och estetiska och formatet ger träning i improvisation, mod och kreativitet. Sista anmälningsdag 17 mars.

* Superhandledningsgrupp i Stockholm där handledningen utgår från kreativa former men också reflekterande processer, narrativa intervjuer mm. Planen är att träffas en halvdag/månad.

* Utvecklingsdagar i professionellt arbete Ria-Ra den 16-17 mars. Dagarna fokuserar på vikten av att alltid ha ett medvetet mål utifrån olika modeller, företrädesvis de fem frågorna i Ria-ra-teorin. Sista anmälningsdag 16 februari.

För samtliga gäller att mer information finns på Elisabets hemsida www.samtal.se och hur du anmäler dig.

Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete

Handledning inom psykosocialt arbete har sedan början av 1980-talet haft en oerhörd utveckling i Sverige. Utvecklingen kan ses som ett resultat av den ökade komplexiteten i socialt arbete och som ett svar på behovet av ökad medvetenhet och professionalisering inom yrkesområdet.

Svensk handledarförening i psykosocialt arbete är ett forum för erfarenhetsutbyte och för vidare professionalisering av handledarprofessionen. Föreningen har verkat sedan 1984 med syfte att skapa förutsättningar för kollegialt stöd och yrkesmässig utveckling samt fungera som remissorgan och sakkunniga i frågor som berör verksamhetsområdet.