i psykosocialt arbete

Välkommen till Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete

Handledning inom psykosocialt arbete har sedan början av 1980-talet haft en oerhörd utveckling i Sverige. Utvecklingen kan ses som ett resultat av den ökade komplexiteten i socialt arbete och som ett svar på behovet av ökad medvetenhet och professionalisering inom yrkesområdet.

Svensk handledarförening i psykosocialt arbete är ett forum för erfarenhetsutbyte och för vidare professionalisering av handledarprofessionen. Föreningen har verkat sedan 1984 med syfte att skapa förutsättningar för kollegialt stöd och yrkesmässig utveckling samt fungera som remissorgan och sakkunniga i frågor som berör verksamhetsområdet.

 Linkedin

Linkedin .Du kan även gå med i vår grupp på Linkedin (skapad i november 2018). Den gruppen är till för att möta andra handledare,skapa nätverk,informera varandra om tips och ideér eller andra frågor som kan vara av nytta för handledning i stort. Vi är för tillfället inte länkade direkt dit men det kommer vi att vara så småningom.

Välkommen in med din förfrågan så kopplar vi upp dig, Maja är ansvarig. maja.mgreen@gmail.com

Info till medlemmar. Ordförande har ordet.

Uppdatera Dina uppgifter.!!  Glöm inte Uppdatera dina uppgifter om du har bytt mailadress eller annat. Ber om tålamod för att sidorna inte är färdigredigerade, men jag jobbar på det varje vecka. Maila mig om du vill ändra eller har synpunkter. curativa@telia.com :

Vi jobbar för ständiga förbättringar.

styrelsen/ 9 november, 2018 Kristina Faleij

Bli medlem i Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete.

Jobbar du som handledare och vill ha kollegialt utbyte så ansök om medlemskap.

Vi erbjuder våra medlemmar flera saker som är viktiga för att utveckla sin profession som handledare b l a förmedling av handledningsuppdrag, kompetensutveckling genom seminarier och deltagande i kollegial handledning och superhandledning (handledning på handledning) samt regionala nätverk.

Genom att vara medlem i vår förening stödjer du också en utveckling av professionen handledning inom det psykosociala området. Du kan läsa mer om föreningens uppgift under menyvalet Handledarföreningen  med rubriken Stadgar.

Föreningen är med i nätverket för det europeiska organet för handledning och coatching (ANSE), vilket ger möjlighet att ta del av deras arbete med teorier och metoder samt kompetensutveckling. Se nedan.

————————————————————————

Du ansöker om medlemskap genom att gå till menyvalet Handledarföreningen med rubriken Medlemskap.

Söker du handledare

Svensk Handledarförening organiserar universitetsutbildade handledare om lägst 30 högskolepoäng eller motsvarande utbildning som prövas som likvärdig. Föreningens syfte är att förmedla professionell och kvalitativ god handledning. Under menyvalet Handledare finner du en förteckning över vår medlemmar fördelade efter olika regioner i landet. Bland våra medlemmar finner du handledare vars handledning meriterar för auktorisation som socionom.

Mentorskap

Styrelsen erbjuder  dig som är ny i handledarrollen att få tillgång till en mentor dvs en mer erfaren handledare. Erbjudandet gäller enbart medlemmar i föreningen. Målsättningen är att utbyta och bevara de erfarenheter, kunskaper och kompetenser som finns inom handledarrollen samt bistå i ett utvidgat kontaktnät och ge större säkerhet hos individen.

Vi söker både de som är intresserade av att vara mentor och de som är intresserad av att få en mentor. Tag kontakt med styrelsen via epost; cmeof65@gmail.com. Samordnare är Carina Olausson Filipsson som är ledamot i styrelsen.

Vi kommer också att besöka handledarutbildningarna när de avslutar i december för att erbjuda mentorskap. Tag kontakt om du känner att du behöver en mentor. Vi har just nu två stycken erfarna handledare som erbjuder sig att  vara mentorer.

Professionell handledning

Föreningen har tagit fram en broschyr om professionell handledning i psykosocialt arbete. Vi vill sprida föreningens budskap om vad professionell handledning är och vad föreningen står för när det handlar om olika begrepp, teorier och metoder inom området handledning. Vi klargör också vilka krav både uppdragsgivare och handledda kan ställa på en handledare.

Du som medlem kan ladda ner broschyren och använda den när du inför olika uppdragsgivare och handledningsgrupper vill beskriva vad professionell handledning i psykosocialt arbete är.

Du som söker handledare är välkommen att ladda ner broschyren för att läsa mer om vårt synsätt och vilka krav som ska ställas på en handledare. På vår förenings handledarförteckning finns kvalificerade handledare som alla fyller de krav som vi har beskrivit i broschyren. Om du väljer handledare från vår förteckning kan du känna dig trygg med att få tillgång till kvalificerad handledning.

Professionell handledning (PDF)

ANSE

 

Svensk handledarförening (styrelsen) undersöker för tillfället 2018-2019 vad som krävs för att  bli medlemmar i Anse och vad kostnaden ligger på. Vi vill inleda internationella kontakter och skapa möjligheter för våra medlemmar att delta och få information. se nedan mer info om detta. /K.Faleij

ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe)

ANSE har lanserat en tidskrift om handledning online. Tidskriften heter European Journal for supervision and coaching. Första numret kan laddas ner gratis från följande länk http://kloosterhof.m2.mailplus.ni/archief/mailing-338107.html Gun Kjellberg är kontaktperson för vår förening gentemot ANSE. Du når henne via epost gun@kjellberg.nuDear delegates,We glad to inform you about ANSE Summer University in 2019.Title:”Bridging: Connecting Worlds through Supervision and Coaching”

Dates: 26 – 30 August, 2019Place: Bolzano / Bozen,South Tyrol, Italy Please save the date and inform your members. Preparations are already in full swing, so further news and more detailed information will reach you step by step. You can read more about state of affairs in attached letter.With sunny regards,Inese Stankus-VisaSecretary of ANSE board

E-mail: i.stankusvisa@anse.euSkype: Inese.Stankusvisa

Mob.: +371 26821682 Webpage: www.anse.eu

To all presidents and delegates,

By email

ANNOUNCEMENT

Dear friends, As you know, originally our colleagues from ŐVS were going to take care of the ANSE Summer University of 2019. Unfortunately they ran – through no fault of their own at all, into serious trouble with the Austrian Chamber of Commerce (WKO), which forced them to give this task back to us.You may remember that we promised to announce an alternative in July, a promise we gladly keep by now formally announcing the …

 

ANSE SUMMER UNIVERSITY of 2019

 

”Bridging: Connecting Worlds through Supervision and Coaching”

 

26 – 30 August, 2019

 

Bolzano / Bozen, South Tyrol, Italy

 We are grateful to our colleagues of BSC/ASC for so quickly and competently taking over the challenge to host and organise the ANSE SU2019. And by the way, let´s not forget to support ŐVS in their plight. ANSE and ŐVS remain in close contact, and we will of course keep you informed of further developments. Do in the meantime please send them a sign of support, a letter, a mail. Some of our NO´s already did. It will help.Thank you for your attention, and best greetings,Sijtze de Roos ANSE President

Regionala nätverk

Föreningen kommer att utveckla former för regionala nätverk för våra medlemmar som ett professionellt stöd. Nu finns två etablerade nätverk inom region Mellansverige och region  Södra/Östra regionen.  Om du är intresserad av att delta eller bilda nya nätverk, tag kontakt med styrelsen för vidare information. Kontaktuppgifter hittar du under menyvalet Handledarföreningen/styrelsen.

Om någon vill starta egen superhandledningsgrupp,alternativt andra utbildningar eller föreläsningar, där regelmässig taxa råder, så hör av er. Ni kan annonsera på vår hemsida  till en symbolisk avgift på 500 kr per annons.

………………………………………………………………

Superhandledning

Under menyvalet Handledare och vidare Superhandledare hittar du som är medlem i vår förening eller du som letar efter superhandledare några namn på superhandledare som är intresserade både av interna och externa uppdrag. (dvs handledning på handledning)

Superhandledarna kan användas av föreningens medlemmar men de tar också externa uppdrag.  Tag kontakt med dem för vidare diskussioner om uppdraget och dess villkor. Du kan läsa mer om respektive superhandledare under rubriken handledare

Annonser:

Kreativa metoder – i handledning 

grupputveckling, 7,5 hp
Kursstart: 11-12 februari 2019
Ort: Campus Ersta, Stockholm
Sista anmälningsdag: 14 december 2018
Kostnad: 17 900 kr/termin (exkl moms). Litteraturkostnader tillkommer.
Anmälan skickas till: Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildning, Box 441,
128 06 Sköndal. Faxnr: 08-555 051 65. E-post: uppdrag@esh.se

Superhandledning i Stockholm

Vår medlem Elisabet Wollsén erbjuder superhandledning.Superhandledningsgrupp i Stockholm där handledningen utgår från kreativa former men också reflekterande processer, narrativa intervjuer mm. Planen är att träffas en halvdag/månad.

Är du som är handledare, organisationskonsult, par/familjeterapeut, professionell ledare, verksamhetsansvarig eller liknande intresserad av att vidareutveckla dig?Tillsammans med 6-8 erfarna kollegor bli mer seende, modig och intuitiv? Lägga till ny kunskap och fler kreativa ”verktyg”? Då ska du delta i en planerad Superhandledningsgrupp i Stockholm i höst. Där handledningen kommer utgå från kreativa format (t.ex. Rita, Life Staging®) men också omfatta Reflekterande processer, Narrativ intervju mm. Planerna är att träffas ca en halvdag/månad. Hör av dig om du vill veta mer eller anmäl intresse direkt till Elisabet Wollsén, som kommer leda gruppen! elisabet@samtal.se Mer information www.samtal.se under ”På gång”.*Om intresse finns och logistiken fungerar kan även annan plats bli aktuell.För samtliga gäller att mer information finns på Elisabets hemsida www.samtal.se och hur du anmäler dig.

Det kan även finnas plats till hösten 2018, i en redan pågående grupp.

Maila mig  i så fall elisabet@samtal.se