i psykosocialt arbete

Håll ut! Ny hemsida kommer inom kort. Proffsig och lättläst. Så länge: längst ner har du annonser,under handledare söker du kompetenta handledare och om du vill bli medlem så leta längre ner på sidan så har du all info. Välkommen!

OBS missa inte våra inspirationsdagar för handledare ,som vänder sig till alla även icke medlemmar. Se längre ner och boka redan nu!!

Välkommen till Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete

Scrolla ner på hela sidan för med information (se annonser och inbjudningar och allt vi har att erbjuda i vår professionella förening)

Handledning inom psykosocialt arbete har sedan början av 1980-talet haft en oerhörd utveckling i Sverige. Utvecklingen kan ses som ett resultat av den ökade komplexiteten i socialt arbete och som ett svar på behovet av ökad medvetenhet och professionalisering inom yrkesområdet.

Svensk handledarförening i psykosocialt arbete är ett forum för erfarenhetsutbyte och för vidare professionalisering av handledarprofessionen. Föreningen har verkat sedan 1984 med syfte att skapa förutsättningar för kollegialt stöd och yrkesmässig utveckling samt fungera som remissorgan och sakkunniga i frågor som berör verksamhetsområdet.

 Linkedin

Linkedin .Du kan även gå med i vår grupp på Linkedin (skapad i november 2018). Den gruppen är till för att möta andra handledare,skapa nätverk,informera varandra om tips och ideér eller andra frågor som kan vara av nytta för handledning i stort. Vi är för tillfället inte länkade direkt dit men det kommer vi att vara så småningom.

Välkommen in med din förfrågan så kopplar vi upp dig, Maja är ansvarig. maja.mgreen@gmail.com

Info till medlemmar. Ordförande har ordet.

Save the date 27-28 mars 2020 Inspirationsdagar för handledare även icke medlemmar.Sprid budskapet ! Många bra workshops. Vi bor på ett slott i Växjö. Flyer kommer ut till hösten.

Vill önska alla nya och gamla medlemmar en riktigt Glad sommar

Vi hade  planeringsdagar i slutet på maj i Malmö och då gjorde vi upp planer för kommande år.  Allt som behöver ses över och allt för att det ska komma tillbaka till våra medlemmar. Tex: stipendium,mentorskap, ANSE (internationell samverkan) ny hemsida linkedin ,mm.

Ny hemsida snart färdig. Återkommer med info ang det i slutet av sommaren. Se nedan om superhandledningsgrupper som Elisabeth Wollsen driver samt andra tips om böcker. rolla ner…

Tack alla ni som betalat medlemsavgift och vill fortsätta vara medlemmar.

Om du glömt ändå se nedan:

Medlemsavgift att betala 350: – kr

Senior medlemmar betalar 175: kr ( se nedan vad som gäller)

Plusgirokonto     4 8 8 2 6 1 5-0

Förfallodatum    2019-01-31

Något att tänka på när du betalar:

  1. Vi uppskattar om du betalar i tid för att undvika merarbete i form av påminnelser.
  2. För att undvika oklarheter uppskattar vi om ditt namn framgår av inbetalningsavin, om räkningen betalas av ditt företag eller av någon annan i familjen.
  3. Om du ska betala seniormedlemsavgift ska du ha varit med i föreningen i mer än tio år samt ha fyllt 65 år.

Om du ändrar adress eller mail v.g. meddela detta också ,så vi kan uppdatera.Några mail kommer tillbaka ,så får du inte gruppmail så uppdatera rätt adress.

Vårt motto är” ständiga förbättringar” och ”allt som kan vara medlemmarna till gagn”. Styrelsen genom

Kristina Faleij /ordföranden

den 18/6 2019

Bli medlem Du också i Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete.

Jobbar du som handledare och vill ha kollegialt utbyte så ansök om medlemskap.

Vi erbjuder våra medlemmar flera saker som är viktiga för att utveckla sin profession som handledare b l a förmedling av handledningsuppdrag, kompetensutveckling genom seminarier och deltagande i kollegial handledning och superhandledning (handledning på handledning) samt regionala nätverk.

Genom att vara medlem i vår förening stödjer du också en utveckling av professionen handledning inom det psykosociala området. Du kan läsa mer om föreningens uppgift under menyvalet Handledarföreningen  med rubriken Stadgar.

Föreningen är med i nätverket för det europeiska organet för handledning och coatching (ANSE), vilket ger möjlighet att ta del av deras arbete med teorier och metoder samt kompetensutveckling. Se nedan.

————————————————————————

Du ansöker om medlemskap genom att gå till menyvalet Handledarföreningen med rubriken Medlemskap.

Söker du handledare eller superhandledare(dvs handledning på handledning) 

Svensk Handledarförening organiserar universitetsutbildade handledare om lägst 30 högskolepoäng eller motsvarande utbildning som prövas som likvärdig. Föreningens syfte är att förmedla professionell och kvalitativ god handledning. Under menyvalet Handledare finner du en förteckning över vår medlemmar fördelade efter olika regioner i landet. Bland våra medlemmar finner du handledare vars handledning meriterar för auktorisation som socionom.Du kan också få en superhandledare om du vill ha handledning på din handledning (se fliken superhandledare)

Mentorskap

Styrelsen erbjuder  dig som är ny i handledarrollen att få tillgång till en mentor dvs en mer erfaren handledare. Erbjudandet gäller enbart medlemmar i föreningen. Målsättningen är att utbyta och bevara de erfarenheter, kunskaper och kompetenser som finns inom handledarrollen samt bistå i ett utvidgat kontaktnät och ge större säkerhet hos individen.

Vi söker både de som är intresserade av att vara mentor och de som är intresserad av att få en mentor. Tag kontakt med styrelsen via epost; cmeof65@gmail.com. Samordnare är Carina Olausson Filipsson som är ledamot i styrelsen.

Vi kommer också att besöka handledarutbildningarna när de avslutar i december för att erbjuda mentorskap. Tag kontakt om du känner att du behöver en mentor. Vi har just nu två stycken erfarna handledare som erbjuder sig att  vara mentorer.

Professionell handledning

Föreningen har tagit fram en broschyr om professionell handledning i psykosocialt arbete. Vi vill sprida föreningens budskap om vad professionell handledning är och vad föreningen står för när det handlar om olika begrepp, teorier och metoder inom området handledning. Vi klargör också vilka krav både uppdragsgivare och handledda kan ställa på en handledare.

Du som medlem kan ladda ner broschyren och använda den när du inför olika uppdragsgivare och handledningsgrupper vill beskriva vad professionell handledning i psykosocialt arbete är.

Du som söker handledare är välkommen att ladda ner broschyren för att läsa mer om vårt synsätt och vilka krav som ska ställas på en handledare. På vår förenings handledarförteckning finns kvalificerade handledare som alla fyller de krav som vi har beskrivit i broschyren. Om du väljer handledare från vår förteckning kan du känna dig trygg med att få tillgång till kvalificerad handledning.

Professionell handledning (PDF)

ANSE

Svensk handledarförening (styrelsen) har ansökt om medlemskap i ANSE . Vi vill inleda internationella kontakter och skapa möjligheter för våra medlemmar att delta och få information.Lite rörigt här eftersom det är kopierat ,men läs på era gruppmail ,det som kommit ut.  se nedan mer info om detta. /K.Faleij

ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe)

ANSE har lanserat en tidskrift om handledning online. Tidskriften heter European Journal for supervision and coachning. Första numret kan laddas ner gratis från följande länk http://kloosterhof.m2.mailplus.ni/archief/mailing-338107.html

Gun Kjellberg är kontaktperson för vår förening gentemot ANSE. Du når henne via epost gun@kjellberg.nu

Dear delegates,We glad to inform you about ANSE Summer University in 2019.

Title:”Bridging: Connecting Worlds through Supervision and Coaching”

Dates: 26 – 30 August, 2019 Place: Bolzano / Bozen,South Tyrol, Italy

 Please save the date and inform your members. Preparations are already in full swing, so further news and more detailed information will reach you step by step.

You can read more about state of affairs in attached letter.

With sunny regards,Inese Stankus-VisaSecretary of ANSE board

E-mail: i.stankusvisa@anse.euSkype: Inese.Stankusvisa

Mob.: +371 26821682 Webpage: www.anse.eu

To all presidents and delegates,

By email

ANNOUNCEMENT

Dear friends, As you know, originally our colleagues from ŐVS were going to take care of the ANSE Summer University of 2019. Unfortunately they ran – through no fault of their own at all, into serious trouble with the Austrian Chamber of Commerce (WKO), which forced them to give this task back to us.You may remember that we promised to announce an alternative in July, a promise we gladly keep by now formally announcing the …

ANSE SUMMER UNIVERSITY of 2019

 

”Bridging: Connecting Worlds through Supervision and Coaching”

 

26 – 30 August, 2019

 

Bolzano / Bozen, South Tyrol, Italy

 We are grateful to our colleagues of BSC/ASC for so quickly and competently taking over the challenge to host and organise the ANSE SU2019.

And by the way, let´s not forget to support ŐVS in their plight. ANSE and ŐVS remain in close contact, and we will of course keep you informed of further developments. Do in the meantime please send them a sign of support, a letter, a mail. Some of our NO´s already did. It will help.Thank you for your attention, and best greetings,Sijtze de Roos ANSE President

Bridging: Connecting Worlds through Supervision and Coaching
ANSE and the Italian Association for Supervision and Coaching (BSC) are delighted to
announce the International Summer University in Bolzano/Bozen, South Tyrol, Italy from 26th to
30th August 2019.
The main theme of the conference week will be “Bridging – connecting worlds through Supervision
and Coaching”.
Bridging is understood in a sense of exploring the existential way to give shape to separation and
connection as natural forces of life. Throughout history, these forces have been expressed in
different ways. In today’s world, division and polarization seem to prevail. On the other hand, the
need and longing to unify is a strongly felt exigency.
This Summer University will offer space to explore these ambivalences, effects and observations in
our working field and share concepts of bridging, approaches of integration and experiences of
connecting.
We are pleased to invite you to share your experience and knowledge to our special professional
meeting space.
Call for workshops
The program is still open for your workshops (1,5h) – please send in your proposal until
February 28th.
For more details see:
https://www.supervision-coaching.it/bridging-connecting-worlds-through-supervision-and-coachi
ng-anse-summer-university/
Workshop leaders will pay no fee, students of all universities pay the reduced price.
The final program will be set in the beginning of March.
NB! Prices in the hotels are guaranteed until the end of April. Please make sure to book your
accommodation as soon as possible since Bolzano is very busy in the summer.
ANSE Events in 2019
ANSE newsletter Nº 2,
February 2019
January 18-20
February 28
April 12-14
August 24-26
August 26-30
Board Meeting 85 (Vienna)
Deadline of the SU workshop application
Board Meeting 86 (Zwolle)
Board Meeting 87 (Bolzano)
Summer University (Bolzano)
September
October 24-27
2019
Newsletter Nº 3, 2019
Board Meeting 88 (Vienna)
DGSv is celebrating its 30th birthday

Vidare info kommer när vi uppdaterat oss på detaljer. Vi kommer att bli medlemmar så vi utökar vårt samarbete till förhoppningsvis stimulerande och öppna kontakter med supervision över gränserna.

Regionala nätverk

Föreningen kommer att utveckla former för regionala nätverk för våra medlemmar som ett professionellt stöd. Nu finns två etablerade nätverk inom region Mellansverige och region  Södra/Östra regionen.  Om du är intresserad av att delta eller bilda nya nätverk, tag kontakt med styrelsen för vidare information. Kontaktuppgifter hittar du under menyvalet Handledarföreningen/styrelsen.

Om någon vill starta egen superhandledningsgrupp,alternativt andra utbildningar eller föreläsningar, där regelmässig taxa råder, så hör av er. Det är på gång en ny grupp i Göteborgstrakten. Hör av dig till styrelsen om du vill delta.

Ni kan också annonsera på era egna workshops och kurser på vår hemsida  till en symbolisk avgift på 500 kr per annons.

………………………………………………………………

Superhandledning

Under menyvalet Handledare och vidare Superhandledare hittar du som är medlem i vår förening eller du som letar efter superhandledare några namn på superhandledare som är intresserade både av interna och externa uppdrag. (dvs handledning på handledning)

Superhandledarna kan användas av föreningens medlemmar men de tar också externa uppdrag.  Tag kontakt med dem för vidare diskussioner om uppdraget och dess villkor. Du kan läsa mer om respektive superhandledare under rubriken handledare

Annonser

SUPERHANDLEDNINGSGRUPP I STOCKHOLM*

Plats för deltagare i pågående grupp i höst för den intresserade!

Är du som är handledare, organisationskonsult, par/familjeterapeut, professionell

ledare, verksamhetsansvarig eller liknande intresserad av att vidareutveckla dig?

Tillsammans med 6-8 erfarna kollegor bli mer seende, modig och intuitiv? Lägga till

ny kunskap och fler kreativa ”verktyg”?

Då ska du delta i en Superhandledningsgrupp i Stockholm i höst. Där

handledningen kommer utgå från kreativa format (t.ex. Rita, Life Staging®) men

också omfatta Reflekterande processer, Narrativ intervju mm.

Hör av dig om du vill veta mer eller anmäl dig direkt!

Datum: 6/9,  4/10,  8/11,  6/12

Kostnad: 7 800 kr + moms för fyra tillfällen. Fika ingår.

Maila mig senast den 15/6 elisabet@samtal.se

Obs! Anmälan är bindande!

Mer information på www.samtal.se och www.lifestaging.se

*Om intresse finns och logistiken fungerar kan även annan plats bli aktuell.

 

                                 *****

 

Handledning och arbete med grupper genom iscensättning – Life Staging®

Välkommen på en workshop där du garanterat kommer bli lite tagen av insikten i hur mycket våra fördomar hindrar oss att se dem eller det vi tycker vi är ”experter” på. Överraskad över all outnyttjad kunskap och färdighet du och vi andra har. Förbluffad över hur modig och initiativrik du egentligen är.

Och, hur lättsamt och roligt man också kan ha det när man skaffar sig dessa insikter!

Workshop 23-24 November 2019

Life Staging® är ett handledningsformat, ett sätt att arbeta med grupper och med organisationsutveckling. Eller/och personlig utveckling. Formatet fokuserar seendet och inseendet kring de fördomar vi ofta benämner som ”verkligheten”. Genom att erbjuda en rörelse från den konstaterade bilden/uppfattningen man redan har till en mer dynamisk, flerdimensionell bild/berättelse. En invändning, ett tillägg, kanske ett uppslag att gå vidare med genom att bekräfta något man redan anat men ännu inte sett?

I formatet ges ingen förhandsinformation (mer än uppställarens bild) varför deltagarna måste lita på de personliga, relationella upplevelser och handlingar som uppstår och koordineras i stunden. En transformation som möjliggör att samtligas kunskap, erfarenheter, fördomar och värden kontinuerligt låter sig utmanas och omvärderas, fördjupas och väckas till liv. Allt i ett mycket värdigt, tryggt och förlösande sammanhang med mycket seriös humor!

Elisabet Wollsén, leg psykolog, leg psykoterapeut i familjeterapi, handledare, utbildare mm. har utvecklat och praktiserat formatet de senaste 15 åren. Som handledare, utbildare och kliniker, verksam sedan början av åttiotalet och handlett över 170 grupper, bedrivit narrativ forskning inom psykosocialt arbete och även deltagit i och regisserat psykodrama.

Kursen innehåller föreläsningar, övningar och arbete med eget material.

Målgrupp; Handledare, konsulter och professionella som arbetar med

grupper och personalutveckling. Samt personer med intresse för kreativa

och gestaltande tekniker och personlig utveckling.

Datum; 23-24 november 2019

Lördag; 10:00 -17:00

Söndag; 10:00 -16:00

Kostnad: 4 900 kr + moms/deltagare, faktureras vid anmälan.

Deltagarantal: Minimum åtta för att kursen ska bli av.

Plats: Centralt i Stockholm City.

Anmälan: Bindande anmälan via mail till elisabet@lifestaging.se

Information: www.lifestaging.se www.samtal.se eller 08-33 71 73

Sista anmälningsdag; 20 oktober 2019

Nya böcker på gång. 

”Så här tänker jag och gör jag – tror jag”

Hardy Olsson 

Baksidestexten : 

Så här tänker jag och gör jag – tror jag

 En mer personlig bok om förändringsarbete

I den här boken presenteras tänkvärda idéer om oss människor och ett stort antal metoder som kan användas i praktiskt förändringsarbete, både med enskilda klienter och med par och familjer. Detta kombineras med ett förhållningssätt som kännetecknas av ödmjukhet, respekt och mångfald. Vidare förmedlas en vidareutveckling av metoden Att göra sammanhangsmarkering, liksom många av de begrepp som Hardy Olson tidigare gjort kända på föreläsningar och i andra sammanhang. I boken kombineras NLP på ett unikt sätt med systemiska idéer.

 Boken vänder sig till alla som är intresserade av förändringsarbete, såväl nybörjare som mer erfarna. Boken kan med fördel användas som utgångspunkt för diskussioner om behandlingsarbete – inte minst om etik.

Hardy Olson är socionom, leg. psykoterapeut och handledare med stor erfarenhet av olika former av förändringsarbete. Hardy är författare och medförfattare till flera uppmärksammade böcker.

Hardy Olson

Lilja Kajvert har kommit ut med en bok om handledning se nedan.

Handledning –  Från intervju till avslutat uppdrag

I den här boken beskrivs en personlig modell som författaren har utvecklat utifrån lång erfarenhet som handledare och utbildare i Sverige och internationellt. Boken innehåller olika modeller att arbeta med, både författarens egna och andra handledares, som är uppskattade i handledningsgrupperna.

I boken finns en mängd citat från handledda inom olika verksamheter. Den kan användas av många aktörer inom handledningsfältet. För nybörjare och studenter på handledningsutbildningar kan boken ge kunskap om hur en handledningsmodell kan formas och utvecklas. För de som har längre erfarenhet som handledare kan boken inspirera till att medvetet reflektera över sin egen stil och få nya idéer kring hur man kan göra. Även de som erhåller handledning kan ta del av andras erfarenheter. För chefer som budgeterar för handledning kan boken vara en kunskapskälla till hur handledning kan uppfattas och upplevas av de handledda. Upphandlare kan också få bredare kunskap och ta del av erfarenheter och förväntningar de handledda har av handledning och på handledaren.

Genom kontinuerlig reflektion över erfarenheter har en modell växt fram. Det finns en mening i det jag gör, en röd tråd, en tanke, en teoretisk idé. Handledning är en komplex yrkesutövning och ett alltför ansvarsfullt, krävande och ensamt arbete för att utövas utan reflektion och medvetenhet om det man gör, varför och i vilket syfte.

Lilja Cajvert