i psykosocialt arbete

Söker du handledare?

Svensk Handledarförening organiserar universitetsutbildade handledare om lägst 30 högskolepoäng eller motsvarande utbildning som prövas som likvärdig. Föreningens syfte är att förmedla professionell och kvalitativ god handledning. Under menyvalet Handledare finner du en förteckning över vår medlemmar fördelade efter olika regioner i landet. Bland våra medlemmar finner du handledare vars handledning meriterar för auktorisation som socionom.

Professionell handledning

Föreningen har tagit fram en broschyr om professionell handledning i psykosocialt arbete. Vi vill sprida föreningens budskap om vad professionell handledning är och vad föreningen står för när det handlar om olika begrepp, teorier och metoder inom området handledning. Vi klargör också vilka krav både uppdragsgivare och handledda kan ställa på en handledare.

Du som medlem kan ladda ner broschyren och använda den när du inför olika uppdragsgivare och handledningsgrupper vill beskriva vad professionell handledning i psykosocialt arbete är.

Du som söker handledare är välkommen att ladda ner broschyren för att läsa mer om vårt synsätt och vilka krav som ska ställas på en handledare. På vår förenings handledarförteckning finns kvalificerade handledare som alla fyller de krav som vi har beskrivit i broschyren. Om du väljer handledare från vår förteckning kan du känna dig trygg med att få tillgång till kvalificerad handledning.

Professionell handledning (PDF

 

ANSE

Sommaruniversitet 21 – 25 augusti 2017

Årets sommaruniversitet genomförs i Rotterdam. ”Moving & being moved – supervision and coaching in a rapidly changing world” är årets tema. Mer information om innehåll och registrering finner du på ANSE:s hemsida http://www.anse.eu/activities/summer-universities

 

 

 

 

 

Superhandledare- Handledning på handledning

Under menyvalet Handledare och vidare Superhandledare hittar du som är medlem i vår förening eller du som letar efter superhandledare några namn på superhandledare som är intresserade både av interna och externa uppdrag.

Superhandledarna kan användas av föreningens medlemmar men de tar också externa uppdrag. Tag kontakt med dem för vidare diskussioner om uppdraget och dess villkor. Du kan läsa mer om respektive superhandledare under rubriken handledare.

Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete

Handledning inom psykosocialt arbete har sedan början av 1980-talet haft en oerhörd utveckling i Sverige. Utvecklingen kan ses som ett resultat av den ökade komplexiteten i socialt arbete och som ett svar på behovet av ökad medvetenhet och professionalisering inom yrkesområdet.

Svensk handledarförening i psykosocialt arbete är ett forum för erfarenhetsutbyte och för vidare professionalisering av handledarprofessionen. Föreningen har verkat sedan 1984 med syfte att skapa förutsättningar för kollegialt stöd och yrkesmässig utveckling samt fungera som remissorgan och sakkunniga i frågor som berör verksamhetsområdet.

Kreativ handledning,  lifestaging och superhandledningsgrupp i Stockholm

Vår medlem Elisabet Wollsén erbjuder kreativ handledning och arbete  med grupper och organisationer utifrån en narrativ och konstnärlig metafor i form av  lifestagin.

Lifestaging aktiverar ett annorlunda seende och annorlunda kunskap. Formater utgår från icke-ve.rbal kommunikation och iscensättning av hela system som sätts i rörelse. De teoretiska referensramarna är systemiska, narrativa och estetiska och formatet ger träning i improvisation, mod och kreativitet och i det praktiska utförandet av Lifestaging.

Målgrupp är handledare, konsulter och professionella som arbetar med grupper och personalutveckling, samt personer som med intresse för kreativa och gestaltande tekniker.

Information lämnas av Elisabet via ovanstående mailadress eller per telefon 08/337173. Se även hemsida www.lifestaging.se