top of page

Medlemskap

För medlemskap krävs:
  • Socionomexamen eller annan akademiskt examen som prövas likvärdig.

  • Genomgången sammanhållen handledarutbildning i psykosocialt arbete på universitet eller högskola om lägst 30 högskolepoäng. Annan handledarutbildning kan godkännas efter prövning, om nivå, omfattning och inriktning bedöms likvärdig.

  • Egen erfarenhet av handledning 100 timmar (intyg bifogas) samt genomgången metahandledning om lägst 50 timmar. Med metahandledning menas alltså handledning på handledning och detta ska vara godkänt av utbildad och godkänd handledare (intyg bifogas.) Observera att den metahandledning man tar emot under handledarutbildningen kan tillgodoräknas.

  • Genomgången egenterapi individuellt eller i grupp hos leg psykoterapeut är önskvärd.

  • Erläggande av fastställd medlemsavgift. Från 2024 gäller 600 kr /år.

Ansökan om medlemskap

Klicka på "Ansökan om medlemskap" nedan och skicka sedan ansökan tillsammans med bilagor till vår ordförande. Du får ett svarsmail när ansökan har inkommit. Styrelsen fattar beslut om medlemskap löpande under året och efter att du fått besked om att din ansökan godkänns betalar du medlemsavgiften och skriver din presentation till handledarföteckningen.

Handledarförteckningen

Varje medlem skriver själv sin presentation och väljer vilka geografiska områden i Sverige som är aktuella. Om du vill ändra uppgifter om dig i förteckningen tar du kontakt med någon i styrelsen som är ansvarig för hemsidan. Se Styrelsen.

Seniormedlemskap

Medlem som har varit med i föreningen under minst tio år och som fyllt 65 år kan bli seniormedlem. Är man fortsatt aktiv som utövande handledare ser vi gärna att man betalar ordinarie medlemskap, och man bedömer själv när det är dags att bli seniormedlem. Medlemsavgiften är då lägre. 

bottom of page