top of page

Mentorskap

Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete erbjuder mentorskap
Erbjudandet om mentor riktar sig till dig som är ny i rollen som handledare. Målsättningen är att utbyta och bevara de erfarenheter, kunskaper samt kompetenser som finns inom handledarrollen. Men också i att bistå i ett utvidgat kontaktnät och ge större säkerhet hos individen.

Adept
Som adept kan du genom samtal med och vägledning av mentorn utvecklas i handledarrollen. Du ansvarar själv för din egen personliga utveckling och kan finna stöd i återkoppling från mentorn.


Mentor
Även mentorn utvecklas genom dialog och möten med adepten. Du kan verka som samtalspartner eller som kontaktbyggare och informatör. Som mentor är du samtalspartner till en person som gett uttryck för att vilja utvecklas professionellt. Du ska fungera som en rådgivare eller diskussionspartner, som mentor är du varken handledare eller terapeut. Det är skillnad på mentorskap och superhandledning. Till skillnad från handledning är detta mer coaching utifrån rollen men också om hur man deltar i upphandlingar, utvecklar sitt företag, tar betalt, skriver kontrakt, hur man får uppdrag, etc.

Samtal med mentor
”En mentor är en person som hjälper en annan människa att lära sig någonting som hon/han annars skulle ha lärt sig mindre bra, långsammare eller inte alls”
(Bell 1997)
”En adept är en person, som vill lära och utbilda sig själv, personligt och professionellt, genom samtal och samarbete med en annan människa – mentorn – som stundtals har mer omfattande erfarenhet än vad adepten har."
 
"…en medveten kombination av två personer, där den ene har mer erfarenhet och kompetens än den andre och där målet är att den mindre erfarne personen får lära och utvecklas i enighet med sina egna behov”
(Sandberg 2007).

Ramar
Samtalen är fria och det är upp till dig och din adept att tillsammans komma fram till hur ni vill lägga upp träffarna och hur ofta ni vill ha kontakt. Rekommendationen är att ha kontakt ca en gång per månad och att man kanske träffas två gånger under året. Om det inte går att får till, kan man använda Skype. Det är också någon i styrelsens som kommer följa upp och matcha individerna med varandra. Viktigt är att ingen konkurrens råder mellan parterna.

Övrigt
Mentorskapet löper under en period av ett år. Vid första kontakten bestämmer ni en inriktning för mentorskapet. Ni bestämmer även hur ofta ni vill ha kontakt och i vilken form. Om någon part vill så har ni alltid rätt att avbryta kontakten.

Låter det här intressant?
Kontakta någon i styrelsen. 
bottom of page