top of page

I Sverige

Vi har flera nätverk som är igång inom föreningen

Vill du vara med och bygga ett nytt handledarnätverk i Mellansverige?

Vi tänker oss en fast grupp på 6-8 handledare som träffas, mestadels fysiskt, 2-3 ggr /termin och att det då är lite längre träffar Kanske kompletterar vi med några möten online? Vi delar erfarenheter, metoder, ger och får stöd, ny input både i rollen som handledare och som egenföretagare.

 

Kontakta Gunilla Andersson, Nyköping (e-post: gunilla@gakonsulting.se) eller Micaela Hoppe, Sunne (e-post: micaela@mhoppe.se)

Från norr till söder

- digital kollegiehandledning

Vi är en grupp som träffas regelbundet digitalt. Syftet med gruppens arbete är att stärka vår profession och utöka våra nätverk. Det gör vi genom att dela erfarenheter, idéer och frågeställningar, samt ger varandra tips på arbetssätt och metoder.

Vi tar gärna in nya medlemmar i samband med terminsstarten. Är du intresserad så hör av dig till ingalill.felizia@gmail.com eller någon annan i styrelsen som förmedlar kontakt.

Mellansverige
Örebro - Norrköping - Säter - Malmköping

 

Vi är sex stycken som träffas tre gånger per termin under en heldag. Vi alternerar ledarskapet och platsen. Nätverket skapades i Örebro 2017, men har sedan varit på fler platser där deltagna bor.

Vi tar upp dilemman i våra grupper och allmänt om företagande samt delar tips och idéer om övningar och erfarenheter. Vi fikar och äter lunch samt samspråkar om allt i livet. Gruppen är sluten men fylls på allteftersom någon hoppar av.

Småland - Blekinge

Vi är ett nätverk som träffas två gånger per termin sedan 2017. Medlemmarna består av medlemmar i föreningen samt personer som läser handledning. Vi har lagt ut nätverket i en sluten grupp på Facebook. Vi alternerar mellan att vara ansvarig för träffarna. Vi provar handlednings- metoder när vi ses och oftast utgår från ett tema.

Vill du starta ett nätverk med andra handledare?
Hör av dig till oss!

Handledning i grupp

Ett kollegialt nätverk kan vara värdefullt för inspiration och stöd i ett arbete som emellanåt kan upplevas både ensamt och utsatt. Vi förmedlar gärna kontakter. Endast den som startar nätverket behöver vara medlem i föreningen.
 

Skriv gärna till oss och berätta om ditt nätverk så kan vi skriva in det här.  Ni kan starta en öppen eller sluten grupp. Det bestämmer ni själva när ni startar.

Kontakta någon i styrelsen vid intresse!

bottom of page