top of page
Handledare i norra Sverige

Johansson,

Ann-Helen

Aukt. socionom

Egen företagare.

Önskar handleda:  Arbetsgrupper inom individ- och familjeomsorg, hälso-och sjukvård, skolan (kuratorer och pedagoger), äldre- och handikappomsorg samt personalvetargrupper, företagshälsovård, kriminalvård.

Hemsida: www.conscius.se

Telefon: 070 282 03 60

E-post: ann-helen@conscius.se

Svahn, Lisa

Aukt. socionom, leg. sjukhuskurator och fritidspedagog

Vidareutbildning och kurser främst inom individ- grupp- och organisationsutveckling, så som grundläggande psykoterapiutbildning, Steg I (behörighet att bedriva psykoterapi under handledning), handledare i psykosocialt arbete med påbyggnads/fördjupningskurs för handledare, AGSLO Grupprelationskonferenser (Arbetsgruppen för studier av ledarskap och organisation), diplomerad och certifierad coach nivå PCC (ICF), UGL-handledare (Utveckling Grupp och Ledarskap), D-certifikat IPMA Projektledning och diplomerad projektledare. Certifierad styrelseledamot. Yrkeserfarenhet från offentlig sektor, privat näringsliv samt ideella organisationer. Företagets policy är att alltid leverera tjänster med högsta möjliga kvalitet, vilket innebär ständig kunskapsuppdatering och kontinuerligt egen handledning på handledning.

 

Önskar handleda: Arbetsledare i alla typer av organisationer och företag, projektledare med arbetsledande roll, socialtjänstens handläggare inom barn och ungdom. Handledning individuellt eller grupp på systemisk-psykodynamisk grund som anpassas till det unika uppdraget. Jag kommer gärna till er arbetsplats för ett förutsättningslöst möte som inte faktureras.

Hemsida: www.kuratorspraktik.se

www.svahnkonsult.se

Telefon: 08 658 20 57, 070 405 42 97

E-post: lisa.svahn@svahnkonsult.se

Kjellgren, Maria

Aukt. socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, doktorand i

socialt arbete

Lång egen yrkeserfarenhet från barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, skolans elevhälsa, HVB, privat psykoterapimottagning. Åtar mig handledningsuppdrag i hela Sverige.

Önskar handleda: Verksamheter, chefer och personal (individuellt/grupp), med yrkesutövning inom det psykosociala och psykoterapeutiska arbetsområdet. Verksamheter som kan vara aktuella är bland annat socialtjänst, kommunal vård och omsorg/socialpsykiatri, familjehem, institutioner, kriminalvård, skola, barn- och ungdomspsykiatri, primärvård, övrig hälso- och sjukvård, privat verksamhet, m.fl.

Hemsida: www.arepsykoterapi.se

Telefon: 073 346 00 11

E-post: maria.kjellgren@arepsykoterapi.se

Ågren, Sara

Socialpedagog, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi

 Jag har över 25 års egen yrkeserfarenhet med en bred teoretisk bakgrund, allt från psykodynamisk terapi, Kognitiv Beteendeterapi, Dialektisk Beteendeterapi. Jag arbetar på ett integrativt sätt, vilket innebär att jag försöker att skräddarsy effektiva behandlingar och handledningar utifrån individens/gruppens behov och alltid med vetenskapligt stöd. Jag har arbetat inom LVM, LVU, HVB, ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, DBT-team och skolans elevhälsa. Jag har en egen mottagning i Östersund men tar på mig handledningsuppdrag över hela Sverige.

 

Önskar handleda: Verksamheter, chefer och personal (individuellt och i grupp) med yrkesutövning inom det psykosociala och psykoterapeutiska arbetsområdet. Verksamheter som kan vara aktuella är bland annat vuxenpsykiatri, barnpsykiatri, socialtjänst, kommunal vård och omsorg/socialpsykiatri, familjehem, institutioner, kriminalvård, skola, primärvård, övrig hälso- och sjukvård, privat verksamhet m.fl. Ärende-, metod- och processhandledning erbjuds i grupp eller enskilt.

Hemsida: www.agrenpsykoterapi.se

Telefon: 070 876 12 27

E-post: sara@agrenpsykoterapi.se

bottom of page