top of page

Om oss

Handledarföreningen i psykosocialt arbete bildades 1984 med syfte att utgöra ett forum för kollegialt stöd och yrkesmässig utveckling för handledare i psykosocialt arbete. Den bildades i samband med att de första handledarena utbildats vid Göteborgs universitet.
Grupp med händer
bottom of page