top of page
Handledare i Stockholm

Andersson, Gunilla

Socionom, steg 1 KBT, licensicerad coach ACC & PCCnivå

Arbetar i eget företag, GAkonsulting med handledning, utbildning, teamutveckling & arbetsmiljöutredningar. Socionom sedan – 85 och har b la arbetat som beteendevetare på Previa med individ, grupp och ledarskap. Bor i Nyköping.

Önskar handleda: Personalgrupper, chefer och enskilda i Sörmland, Stockholm och Östergötland.

Hemsida: www.gakonsulting.se

Telefon: 070 970 42 41

E-post: gunilla@gakonsulting.se

Anteskog, Lii

Aukt. socionom, fil. mag. i socialt arbete

Önskar handleda:  Alla typer av personal- och chefsgrupper

Hemsida: www.anteskogkonsult.se

Telefon: 070 576 94 56

E-post: lii@anteskogkonsult.se

Brolin-Andersson, Eva

Specialpedagog

Har eget företag samt arbetar på kommunal specialistavdelning med inriktning handledning och konsultation mot förskola och skola. Utbildad på Institutet för handledning och konsulation och har utbildning inom ledarskap och organisation. ICF kvalitetssäkrad diplomerad coach.

 

Önskar handleda: Verksamhet riktad mot barn och ungdom samt chef/ledare, team/grupp inom privat och offentlig verksamhet.

Hemsida: www.hoseba.se

Telefon: 070 686 23 38

E-post: info@hoseba.se

Erlingsdotter, Ewa

Aukt. socionom

Erfarenhet av arbete inom vård- och omsorgsverksamheter och biståndshandläggning inom SoL/LSS. Erfarenhet inom familjehemsvård och utbildning /handledning av familjehem /kontaktpersoner /kontaktfamiljer.

 

Önskar handleda: Individual- och grupphandledning till personal som arbetar inom psykosocialt arbete och som är verksamma inom olika vård- och omsorgsverksamheter, institutionsvård, HVB-hem, barnomsorg och skola, äldreomsorg och biståndshandläggning samt familjehemsvård.

Kontakta mig via epost. Lämna namn och kontaktuppgifter så kontaktar jag er inom kort.

E-post: erlingsdotter@gmail.com

Hellberg, Christer

Socionom

Jag har lång yrkeserfarenhet inom det psykosociala området. Mångårig chefserfarenhet inom kommunal socialtjänst, statlig och privata verksamhet. Erfarenhet från individ och familjeomsorgens alla verksamheter som behandlare och handläggare. Handledarutbildad vid Ersta Sköndal högskola och Risling & Partners i Stockholm.

Önskar handleda: Personalgrupper, chefer eller enskilda som arbetar inom det psykosociala arbetsområdet, exempelvis socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård, skola och förskola, behandlingshem och familjehem.

Hemsida: www.christerhellberg.se

Telefon: 070 512 72 71

E-post: hellberg.christer@telia.com

Höglund, Charlotte

Socionom, fil. mag. i socialt arbete

Erbjuder handledning och samtal. Har lång erfarenhet av arbete med familjer och unga vuxna och fördjupad kunskap kring missbruk, kris och stresshantering. Arbetar som handledare för psykoterapigruppen Orion.

Önskar handleda:  Uppdrag inom det psykosociala området.

Hemsida: www.skapandemoten.se
www.psykoterapigruppenorion.se

Telefon: 076 117 66 44

E-post: charlotte.hoglund@skapandemoten.se

Jansson, Elisabeth

Socionom, steg 1 terapeut, systemteoretisk inriktning

Driver eget företag. Har gått handledarutbildning på Ersta Sköndal Högskola. Har över 20 års erfarenhet av grupputveckling, ledarskapsutveckling, handledning och personlig utveckling. Utgår ifrån ett systemiskt förhållningssätt och använder både samtal och kreativa övningar i handledningen. Erbjuder också handledning enligt Riddarfjärdsmodellen. Är UGL handledare.

Önskar handleda:  Personal inom socialtjänst, skola, vård och omsorg, LSS m.fl. Både chefer och handläggare. Erbjuder också individuell, grupp- och chefshandledning privat.

 

Lokal finns i Enköping

Hemsida: www.karrteam.com

Telefon: 070 305 66 14

E-post: elisabeth@karrteam.com

Lindberg, Börje

Socionom

Önskar handleda: Socialtjänst, familjehemsvård och behandlingshem.

Hemsida: www.luvab.se

Telefon: 019 18 40 00, 070 697 42 17

E-post: borje@luvab.se

Lindqvist, Maja

Specialpedagog

Har eget företag med inriktning handledning, utbildning och konsultation och har skrivit boken Elevhälsoarbete för specialpedagoger. Har yrkeserfarenhet som gymnasielärare, specialpedagog, utvecklingsstrateg, dramapedagog, grupphandledare och utbildningshandledare.

Önskar handleda: Arbetsgrupper, ledningsgrupper, lärargrupper, elevhälsogrupper samt andra grupper inom verksamheter som är inriktade mot barn och ungdomar inom offentliga och privata verksamheter. Ger även s k superhandledning dvs handledning på handledning.

Hemsida: www.specmaja.se

Telefon: 073 501 67 67

E-post: maja@alsasakerhet.se

Marell, Fanny

Socionom, leg. psykoterapeut,

handledare och lärare i psykoterapi

Arbetar som handledare och psykoterapeut och som lärare i psykoterapi. Har kompetens inom familjerekonstruktion, MFT, FFT och familjerådslag.

Önskar handleda: Personal inom socialt arbete och familjeterapi /familjebehandling.

Hemsida: www.fannymarell.se

Telefon: 070 493 33 36

E-post: fanny.marell@gmail.com

Mähler, Susanne

Socionom

Har 25 års erfarenhet av socialt arbete inom skola, behandlingshem, omsorg, avancerad hemsjukvård. Är egen företagare inriktad på psykosocial handledning och utbildning.

Önskar handleda: Chefer, personal inom hälso- och sjukvård, familjehem och skola, samt skuldsaneringsrådgivare.

Hemsida: www.susannemahler.se

Telefon: 070 497 25 66

E-post: sussie.mahler@gmail.com

Stetsko, Maria

Aukt. socionom, fil. mag., leg. psykoterapeut

Önskar handleda: Personal med psykosocialt arbete, socialtjänst – inriktning barn/unga/familjer, familjerätt, förskola/skola, familjehemsvård. Ger både individuell- och grupphandledning.

Hemsida: www.stetskokonsult.se

Telefon: 073 093 97 98

E-post: maria@stetskokonsult.se

Tillberg, Eva

Leg. psykoterapeut, dans- och rörelseterapeut (GPU), handledare och universitetslärare i psykoterapi

Psykoterapeutexamen (Ericastiftelsen, 2010). Handledar- och universitetslärarutbildning i psykoterapi (Ericastiftelsen, 2015). Uppdrag inom region, kommun och privat verksamhet. Utbildningsuppdrag inom universitet och högskola. 

Önskar handleda: Psykoterapihandledning. Utbildningshandledning (grund- och avancerad nivå). Kliniker inom psykologisk, pedagogisk, psykiatrisk och socialt inriktad verksamhet med målgrupp barn och unga (privat, region, kommun). Studievägledare inom universitet /högskola. Ledningsgrupp /chefshandledning individuellt /grupp.

Utgår från Stockholm.

Telefon: 073 541 90 82

E-post: eva.tillberg@icloud.com

Vebster, Tanja

Fil. kand. i socialt arbete, steg 1 PDT och KBT, familjeterapeut FFT terapi, MBSR instruktör, ICF coach, pågående utbildning till leg. psykoterapeut 

Lång erfarenhet av handledning till socialtjänsten, öppenvården, handläggare samt familjehem. Inriktning på handledning utifrån teoretisk grund samt hur handledning bedrivs bestäms i samförstånd med den tilltänkta gruppen. Gäller både ärende- och processhandledning.

Önskar handleda: Öppenvårdspersonal inom socialtjänsten, familjehemsenheter, myndighetsavdelningar på barn och familj, handläggare och chefer, HVB-barn och unga samt familjehem och LSS enheter.

Tar uppdrag i Södra Sverige, Skåne-Kronoberg-Halland-Blekinge-Kalmar men även i Stockholm.

Utgår från Åhus i Skåne.

Hemsida: www.familjehem-bemanning.se

E-post: tanja@familjehem-bemanning.se

Telefon: 070 667 59 94

Wollsén, Elisabet

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Arbetar sedan 1983 i eget företag med handledning, superhandledning, utbildning, samtal med par – familjer och enskilda.  Utbildat i systemiskt narrativt förhållningssätt på högskola och i privat regi, även gett kurser i handledning, barnpsykodiagnostik, krishantering mm. samt undervisat på psykoterapeututbildningar, steg I och II. Klinisk erfarenhet inom psykosocialt arbete, barn (ungdoms)psykologisk och specialpedagogisk utredning och behandling, familjeterapi, familjerådgivning mm. Bedrivit behandlingsforskning inom Högskolan och deltagit i ett forskningsprojekt på Socialstyrelsen, om barn i familjehem. Genom åren utvecklat egna upplägg kring samtal, uppdragstagande och handledning (Life Staging Ria-ra) som presenteras i återkommande workshops (nationellt och internationellt).

Önskar handleda: Grupper som är intresserade av kreativa handledningsformat, ett narrativt och systemiskt förhållningssätt, vill utmana dominanta strukturer, traditioner och tänkande på arbetsplatsen, inom handledning och professionen. Arbetar både via Zoom och live.

Hemsida:  www.samtal.se, www.lifestaging.se

Telefon: 08 33 71 73

E-post: elisabet@samtal.se

Ågren, Sara

Socialpedagog, leg. psykoterapeut,

handledare och lärare i psykoterapi

Jag har över 25 års egen yrkeserfarenhet med en bred teoretisk bakgrund, allt från psykodynamisk terapi, Kognitiv Beteendeterapi, Dialektisk Beteendeterapi. Jag arbetar på ett integrativt sätt, vilket innebär att jag försöker att skräddarsy effektiva behandlingar och handledningar utifrån individens/gruppens behov och alltid med vetenskapligt stöd. Jag har arbetat inom LVM, LVU, HVB, ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, DBT-team och skolans elevhälsa. Jag har en egen mottagning i Östersund men tar på mig handledningsuppdrag över hela Sverige.

Önskar handleda:  Verksamheter, chefer och personal (individuellt och i grupp) med yrkesutövning inom det psykosociala och psykoterapeutiska arbetsområdet. Verksamheter som kan vara aktuella är bland annat vuxenpsykiatri, barnpsykiatri, socialtjänst, kommunal vård och omsorg/socialpsykiatri, familjehem, institutioner, kriminalvård, skola, primärvård, övrig hälso- och sjukvård, privat verksamhet m.fl. Ärende-, metod- och processhandledning erbjuds i grupp eller enskilt.

Hemsida: www.agrenpsykoterapi.se

Telefon: 070 876 12 27

E-post: sara@agrenpsykoterapi.se

Ansari, Arvin

Socionom, leg. psykoterapeut

Mångårig erfarenhet av psykoterapi med KBT inriktning, familjeterapi, familjerådgivning, krishantering, personalstöd och handledning.

Önskar handleda: Personalgrupper, chefer och individer inom Socialtjänst, Socialpsykiatri, skola/förskola, behandlingshem, institutioner, familjehem, kriminalvården och andra offentliga och privata verksamheter.

Hemsida: www.arvansdialog.se
Telefon: 070 786 66 40

E-post: arvin.ansari@arvansdialog.se

Block, Charlotte

Leg. psykoterapeut (St. Lukas), socionom,

dipl. uttryckande konstterapeut

Jag har bedrivit egen verksamhet sedan 2004 och vänder mig till såväl privat och offentlig verksamhet, grupp och enskilt. Förutom handledning erbjuder jag psykoterapi. Jag har bl a arbetat som behandlare inom Barn- och ungdomspsykiatri, socialsekreterare inom kommunal socialtjänst, skolkurativt arbete, psykiatri, palliativ vård. Förutom fördjupning i ämnet Komplext trauma har jag under flera år haft ett nära samarbete med Utväg Skaraborg – Våld i nära relation där jag varit gruppledare för våldsutsatta och också medverkat i utarbetandet av Utvägs manualbaserade program som numera används nationellt.

Önskar handleda: Personal inom psykosocialt behandlingsarbete, privat, kommun och hälso- och sjukvård. Socialtjänst med myndighetsutövning och behandling. Kvinnofrid- och hedersproblematik. Skyddsboende. Föräldrastöd. Familjehemsvård. HVB. SiS. Unga i riskzon. Palliativ vård. ASIH. Missbruk. Vårdcentral. Barn- och ungdomspsykiatri. Barn- och vuxenhabilitering. LSS. Utbildningshandledning. Chefsstöd.

Hemsida: www.charlotteblock.se

Telefon: 070 684 59 47

E-post: info@charlotteblock.se

Byreus, Katrin

Lärare och dramapedagog

Jag erbjuder handledning och konsultation med kreativa metoder även digitalt. De senaste tio åren har jag varit utbildningshandledare på Marie Cederschiöld högskola, (f.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola) vid Handledarutbildning i psykosocialt arbete 45hp, där min bok lagom Ovanligt – Handledning med kreativa metoder (Studentlitteratur 2020) är kurslitteratur. Jag har arbetat i över 30 år med grupper (tidigare barn och unga)och varit handledare och metahandledare i 20 år inom utbildning, socialt arbete, behandling, chefshandledning m.m. och skrivit pedagogiskt material som t ex Du har huvudrollen i ditt liv- om forumspel (Liber 2010) och Kreativa metoder för grupputveckling och handledning (Liber 2012).

 

Önskar handleda: Gärna digitalt. Enstaka tillfällen går också bra. Enskilda inom offentlig och privat verksamhet samt chefshandledning och metahandledning. De kreativa metoderna är kopplade till teori om grupputveckling, salutogenes och Compassion (om hjärnans tre motivationssystem). Jag har ett eget företag Kropp&Själ K.B

Hemsida: www.byreus.com

Telefon: 08 731 87 36, 070 873 68 71

E-post: byreuskatrin@gmail.com

Gulbrandsen, Christer

B.A. i psykologi, leg. psykoterapeut

Arbetat sedan 1990 med systemisk familjeterapi /handledning och analytisk individualpsykoterapi. Ledningsstöd, handledning till chefer, socialsekreterare, familjebehandlare, utredningsinstitutioner, förskole- och skolpersonal samt lång erfarenhet av att stå för den psykologiska kompetensen i elevhälsan. Utbildar ABC-gruppledare (Alla Barn i Centrum). Ordinarie medlem i Psykoterapicentrum.

 

Önskar handleda: Grupphandledning, ärende och processhandledning. Ledning och arbetsgrupper inom socialtjänsten och förskola, skola. Önskar uppdrag i Stockholm.

Telefon: 076 564 69 82

E-post: ctg@telia.com

Hoppe, Micaela

Familjerättssocionom

Har eget företag med konsultuppdrag och kurser inom kommunal familjerätt samt handledning av grupper. Erbjuder ett brett spektrum av handledning, från specifik ärendehandledning inom familjerätt till psykosocial handledning med gestaltande, visuella och kreativa metoder för utveckling av den enskilde och gruppen. Arbetar över hela mellan-Sverige.

Önskar handleda:  Familjerättssekreterare, socialsekreterare och arbetsledare. Enskilda och arbetsgrupper.

Hemsida: mhoppe.se

Telefon: 070 692 29 20

E-post: micaela@mhoppe.se

Höjer, Ulf

Socionom

Önskar handleda:   Institutionshandledning, familjehem, missbruksbehandling, familjebehandling, socialt förändringsarbete /socialtjänst, miljöterapi, habilitering, socialpsykiatri, chefshandledning, organisationsutveckling och personalgrupp.

Hemsida: 

Telefon: 

E-post: 

Koser, Lisa

Aukt. socionom, leg. psykoterapeut,

handledare och lärare i psykoterapi

Är verksam som handledare, leg. psykoterapeut, lärare i psykoterapi samt föreläsare kring systemiskt arbete med barn/ungdomar, familjer och nätverk. Mångårig kompetens inom bl a krisstöd, psykoterapi med individer, par, familjer, familjebehandling, familjerådgivning, barnfokus i socialt arbete, barn/familjer med skolbekymmer, familjerekonstruktion, manualbaserad familjebehandling som LIHF (Intensiv hemmabaseradfamiljebehandling), Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT), Emotionellt fokuserad terapi (EFT), handledning gällande personal-, chefs- och organisationsstöd samt kring dialogiska utvärderingsmodeller (samforskning och systemisk feedbackmodell).

Önskar handleda: Önskar handledningsuppdrag som rör personal verksamma inom alla områden inom socialtjänst, skola, familjerådgivning, BUP, familjehemsvård. Erbjuder individuell-, grupp- och chefshandledning.

Hemsida: www.lisakoser.se

Telefon: 070 886 13 67

E-post: lisakoser1@gmail.com

Lindholm, Magnus

Fil. mag. psykologi, leg. psykoterapeut och beteendevetare

Jag har tidigare arbetat som specialpedagog och behandlare på HVB-hem. Sedan 2005 arbetar jag i egen regi och har egen psykoterapimottagning samt har ramavtal gällande familjebehandling och handledning i ett flertal kommuner. Jag har också handlett på handledarutbildningen på Ersta-Sköndals Högskola. Inom pedagogiken har jag en längre specialpedagogisk utbildning.

Önskar handleda: Personalgrupper, individer och chefer inom socialtjänsten, psykosocialt behandlingsarbete, pedagogisk verksamhet, socialpsykiatri och familjehem. Jag handleder i Stockholm och på Gotland.

Hemsida: www.magnuslindholm.se

Telefon: 070 260 16 34

E-post: magnuslindholm.se@gmail.com

Löwenborg, Christina

Aukt. socionom, familjebehandlare

Önskar handleda: Skola, barnomsorg, socialtjänst, familjehem och övriga områden inom psykosocialt arbete.

Hemsida: www.lowenborg.eu

Telefon: 070 49715 04

E-post: info@lowenborg.eu

Marmborg, Suzanne

Aukt. socionom

Utöver socionomexamen fyraåriga universitetsstudier i gestaltpsykoterapi och tvååriga i psykodrama. Orienteringskurser i bl a KBT och lösningsinriktad metod. Arbetat i många år med kommunikation bl a med journalistik och som redaktör, också i ledande ställning som informationsansvarig. Sedan flertalet år verksam med familjebehandling, individuella samtalskontakter och gruppverksamheter. Har bl a haft föräldragrupper och ACT (Acceptens & Commitment Therapy). Särskild kunskap om missbruk, beroende och andra livsstilsorienterade frågor. Flerårig erfarenhet av att handleda jour- och familjehemsplaceringar.

Önskar handleda: Inom hela det psykosociala fältet, såväl i grupp som enskilt. Offentlig och privat regi. Ärende- och processhandledning utifrån ett systemiskt synsätt med fokus på att fördjupa den egna yrkesrollen. Använder vid behov kreativa inslag som psykodrama och gestaltande iscensättning av ”personen i situationen” – t ex med dockor, som kan skapa nya perspektiv och ingångar samt ökar tankehöjd och tankebredd. Arbetar även traditionellt som med reflekterande team. Möjlighet finns till enskilda konsultationer centralt i Stockholm på Strandvägen.

Utgår från Saltsjö-Boo.

Telefon: 072 324 41 22

E-post: suzanne_marmborg@hotmail.com

Sjölund, Anna

Beteendevetare, KBT-terapeut

Har eget företag med inriktning på handledning, utbildning och konsultation samt har skrivit ett flertal böcker inom området. Har tidigare arbetat inom omsorg och behandling inom autismområdet samt varit ombudsman på Autism och Aspergerförbundet. Har även en grundläggande psykoterapiutbildning i KBT.

Önskar handleda: LSS och socialpsykiatri samt i övrig ärendehandledning inom autismområdet. Utanför Stockholm ger jag handledning via Zoom.

Hemsida: www.autismpedagogik.se

Telefon: 070 869 02 24

E-post: anna.sjolund@autismpedagogik.se

Svahn, Lisa

Aukt. socionom, leg, sjukhuskurator och fritidspedagog

Vidareutbildning och kurser främst inom individ- grupp- och organisationsutveckling, såsom grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 (behörighet att bedriva psykoterapi under handledning), handledare i psykosocialt arbete med påbyggnads- /fördjupningskurs för handledare, AGSLO Grupprelationskonferenser (Arbetsgruppen för studier av ledarskap och organisation), diplomerad och certifierad coach nivå PCC (ICF), UGL-handledare (Utveckling Grupp och Ledarskap), D-certifikat IPMA Projektledning och diplomerad projektledare. Certifierad styrelseledamot. Yrkeserfarenhet från offentlig sektor, privat näringsliv samt ideella organisationer. Företagets policy är att alltid leverera tjänster med högsta möjliga kvalitet, vilket innebär ständig kunskapsuppdatering och kontinuerligt egen handledning på handledning.

Önskar handleda: Arbetsledare i alla typer av organisationer och företag, projektledare med arbetsledande roll, socialtjänstens handläggare inom barn och ungdom. Handledning individuellt eller grupp på systemisk-psykodynamisk grund som anpassas till det unika uppdraget. Jag kommer gärna till er arbetsplats för ett förutsättningslöst möte som inte faktureras.

Hemsida: www.kuratorspraktik.se

www.svahnkonsult.se

Telefon: 08 658 20 57, 070 405 42 97

E-post: lisa.svahn@svahnkonsult.se

Wendel, Caroline

Aukt. socionom

Jag har sedan 1993 då jag blev färdig socionom arbetat med barn, ungdomar och familjer på olika sätt. Som ledare i organisationer har jag utöver arbetet med barn och ungdomar också haft glädjen att utveckla och expandera verksamheter, men också sorgen att permittera och av andra anledningar än arbetsbrist avsluta anställningar.  

  

Som person är jag färgad av Programmet Vägledande samspel ICDP som jag arbetat med sedan 2007. Det betyder att jag är intresserad av anknytning, teorier om lärande men också av inkludering- och samspelets betydelse för en persons demokratiska utveckling.  

Utöver det gillar jag också juridikens betydelse för det sociala arbetet samt den spännande utveckling som pågår inom bland annat föräldraskap och inkludering i samhället för exempelvis föräldrar födda i annan kultur än den svenska.  

 

Har arbetat som handledare sedan 2015. 

Önskar handleda: Chefer, enskilda och arbetsgrupper inom privat- och offentlig verksamhet, exempelvis socialtjänst, kuratorer, hvb-hem, jour- och familjehemsvård.

Hemsida: www.reflection.se

E-post: caroline@reflection.se

Willis, Maria

Socionom, familjerterapeut

Jag arbetar med handledning, stresshantering och samtalsterapi utifrån ett systemiskt och salutogent perspektiv. Är vidareutbildad inom kreativa metoder i handledning grupp- och individutveckling, systemteori, MI, arbetsmiljö och stress, hälsoarbete i arbetslivet och folkhälsoarbete. Har tidigare arbetat i många år inom socialtjänsten, ekonomiskt bistånd som socialsekreterare, mentor, ledare, projektledare och föreläsare.

Önskar handleda: Enskild och grupphandledning inom offentlig och privat verksamhet med psykosocialt fokus..

Hemsida: www.stahlgrenwillis.se

Telefon: 076 338 97 29

E-post: kontakt@stahlgrenwillis.se

Ågerstrand, Rakel

Beteendevetare, organisationskonsult, fil. kand. i socialpsykologi, psykoterapeut

Arbetar i eget företag Bildaren. Handledarutbildning Linnéuniversitetet, fil kand i socialpsykologi, grundläggande psykoterapeutexamen, organisationsutbildning, utbildar och kartlägger psykosocial arbetsmiljö. Arbetar med individ-grupp-ledarskapsutveckling, stöd, rådgivning i t ex förändringsprocesser-stress-konflikt-kris-hantering, medling.

Har genom åren utarbetat en tydlig handledningsstruktur, även digitalt, som upplevs positivt av deltagarna. Arbetar ”eklektiskt” vilket betyder en förening av olika tankesätt, metoder från olika inriktningar som kombineras med ett salutogent /lösningsfokuserat förhållningssätt, psykodynamiska, kognitiva inriktningar, samt positiv psykologi. Även coachning, mental träning, mindfulness på arbetsplatsen. Använder kreativa processinriktade reflekterande metoder.

I mina tidigare uppdrag har jag bl a arbetat och utbildat olika personalgrupper, enskilda medarbetare och chefer, i kommuner, regioner, myndigheter och verk /statliga institutioner, samt ett antal större företag inom den privata sektorn.

Önskar handleda:  Medarbetare- och ledningsgrupper inom både offentlig och privat sektor. Inom socialt arbete och service, hälso- sjukvård, skola och omsorg m fl.

Telefon: 070 580 35 43

E-post: rakel@bildaren.se

bottom of page