top of page

I Europa - ANSE

Sedan 2020 är Svensk Handledarförening i Psykosocialt arbete medlem i den europeiska föreningen för handledning, coaching etc. ANSE erbjuder olika program, medlemskvällar (Talent Talks) och varannan sommar har man ett sommaruniversitet.

Som handledarmedlem i Svensk Handledarförening i Psykosocialt arbete har man möjlighet att vara med i en gränsöverskridande supervision grupp med medlemmar från olika länder. Vi har flera medlemmar i föreningen som har mycket goda erfarenheter av att ingå i sådana nätverk.

ANSE Europa
bottom of page