top of page
Handledare i mellan-Sverige

Andersson, Gunilla

Socionom, steg 1 KBT, licensicerad coach ACC & PCCnivå

Arbetar i eget företag, GAkonsulting med handledning, utbildning, teamutveckling & arbetsmiljöutredningar. Socionom sedan – 85 och har b la arbetat som beteendevetare på Previa med individ, grupp och ledarskap. Bor i Nyköping.

Önskar handleda: Personalgrupper, chefer och enskilda i Sörmland, Stockholm och Östergötland.

Hemsida: www.gakonsulting.se

Telefon: 070 970 42 41

E-post: gunilla@gakonsulting.se

Anteskog, Lii

Aukt. socionom, fil. mag. i socialt arbete

Önskar handleda:  Alla typer av personal- och chefsgrupper

Hemsida: www.anteskogkonsult.se

Telefon: 070 576 94 56

E-post: lii@anteskogkonsult.se

Brolin Andersson, Eva

Specialpedagog

Jag är egen företagare och handleder inom förskola/skola, yrkesgrupper med inriktning mot barn och ungdom samt yrkesgrupper som möter människor i mer eller mindre utsatta situationer. Arbetar även som specialpedagogkonsult där jag genomför kortare eller längre uppdrag. 

Utbildning: Psykosocial handledning och konsultation-Institutet för handledning och konsultation-uppdragsutbildning, Uppsala universitet, examinerad specialpedagog, ICF diplomerad coach, ACT-Acceptance and Commitment Therapy, TMO-traumabaserad omsorg, ICDP-vägledande samspel. Utöver detta så är jag mån om att uppdatera mig genom att läsa forskning, litteratur se föreläsningar mm.

 

Önskar handleda: Förskola/skola, alla yrkesgrupper med inriktning barn och ungdom inom privat och offentlig verksamhet. Yrkesgrupper som möter människor i mer eller mindre utsatta situationer.

Hemsida: www.hoseba.se

Telefon: 070 686 23 38

E-post: info@hoseba.se

Ernvik, Ulrika

Aukt. socionom, leg. sykoterapeut,
handledare med systemteoretisk inriktning

Jag har arbetat som myndighetsutövare och familjebehandlare inom socialtjänsten, familjeterapeut på ett internationellt terapicenter i Asien, och familjeterapeut inom primärvården. Är författare till bland annat ”Familjeterapi – en utforskande och samskapande lek som förvandlar relationer” och ”Ekopsykoterapi – psykoterapi i och med naturen för vuxna och barn”, och är en van och uppskattad föreläsare. Jag har också utvecklat en traumabearbetningsmodell – Trygghetsberättelser – som föräldrar och andra vuxna kan använda för att hjälpa barn att processa trauman. I handledningen väver jag in interpersonell neurobiologi, kulturförståelse och kreativa övningar.

 

Önskar handleda: Alla som arbetar med familjer och barn inom socialtjänst, familjerådgivning, skola, familjehemsvård, BUP, barnhabilitering, barnmedicin, primärvård, biståndsorganisationer och frivilligorganisationer. Jag leder också grupper genom konflikter. Jag erbjuder handledning hos mig, hos er eller över videolänk.

Hemsida: www.familjegladje.se

E-post: ulrika.ernvik@gmail.com

Hoppe, Micaela

Familjerättssocionom, medlare

Har eget företag med konsultuppdrag och kurser inom kommunal familjerätt samt handledning av grupper. Erbjuder ett brett spektrum av handledning, från specifik ärendehandledning inom familjerätt till psykosocial handledning med gestaltande, visuella och kreativa metoder för utveckling av den enskilde och gruppen. Arbetar över hela mellan-Sverige.

 

Önskar handleda:  Familjerättssekreterare, socialsekreterare och arbetsledare. Enskilda och arbetsgrupper.

Hemsida: www.mhoppe.se
Telefon: 070 692 29 20

E-post: micaela@mhoppe.se

Jansson, Elisabeth

Socionom

Driver eget företag. Har gått handledarutbildning på Ersta Sköndal Högskola. Har över 20 års erfarenhet av grupputveckling, ledarskapsutveckling, handledning och personlig utveckling. Utgår ifrån ett systemiskt förhållningssätt och använder både samtal och kreativa övningar i handledningen. Erbjuder också handledning enligt Riddarfjärdsmodellen. Är UGL handledare.

 

Önskar handleda:  Arbetsgrupper inom offentlig och privat verksamhet t ex socialtjänst, LSS, missbruk eller annan verksamhet samt chefshandledning enskilt eller i grupp.

Hemsida: www.karrteam.com
Telefon: 070 305 66 14

E-post: elisabeth@karrteam.com

Larsson, Marie

Aukt. socionom och fil. mag. i socialt arbete

Arbetar som kurator på deltid. Har mångårig erfarenhet av arbete som socialsekreterare, familjehems-sekreterare och behandlingsassistent på utredningshem för barn och föräldrar. Utbildad i samarbetssamtal.

 

Önskar handleda: Familjehemsvård, behandlingshem, socialtjänst samt chefs-handledning.

Hemsida: www.lmuh.se
Telefon: 070 634 45 13

E-post: marie@lmuh.se

Lennéer, Petra

Socionom, leg. psykoterapeut,
leg. hälso- och sjukvårdskurator,
certifierad Marte Meo terapeut.

Arbetar i privat regi med handledning inom det psykosociala området samt med psykoterapi till enskilda, par och familjer. Arbetar även deltid på en barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Jag har större delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat med samtal inom hälso- och sjukvården. Där jag har erfarenhet av att samtala med barn, ungdomar, föräldrar, vuxna, par och familjer med varierande grader av psykisk ohälsa. Jag har också erfarenhet av arbete i myndighetssamverkan mot våld i nära relationer, där jag bland annat har mött våldsutsatta barn, ungdomar och vuxna i enskilda samtal och i grupp. Som handledare har jag ett integrativt förhållningssätt där min teoretiska grund är systemteoretisk- och relationsinriktad.

Önskar handleda: Personal inom det psykosociala området som socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, behandlingshem och familjehem. Ger både grupp- och individuell handledning.

Hemsida: www.petralenneer.se
Telefon: 070 60 14 888

E-post: petralenneer@gmail.com

Olofsson, Lena

KBT terapeut, vårdlärareutbildning,
magisterexamen social omsorg

Arbetar som socialsekreterare med nyanlända i Karlstads kommun och som egen företagare med handledning. Har lång erfarenhet av att arbeta inom olika områden inom socialtjänsten bland annat med missbruk, socialpsykiatri, vård och omsorg. För mer information se min hemsida.

Önskar handleda: Personalgrupper och chefer inom kommuner och privata företag. Både individuellt och i grupp inom socialtjänsten, vård och omsorg, LSS samt HV-verksamheter.

Hemsida: www.lenaolofshandledning.com
Telefon: 070 256 23 76

E-post: lena@jvo.se

Persson, Zanna P

Socionom, leg. psykoterapeut KBT, certifierad schematerapeut

Legitimerad psykoterapeut med examen från Svenska Institutet för Kognitiv psykoterapi (CBTI), Stockholm. Auktoriserad i kognitiv beteendeterapi, KBT, Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier (sfKBT). Lång erfarenhet – drygt 25 år – av behandlingsarbete med enskilda individer, familjer, barn och ungdomar. Mångårigt arbete inom socialtjänst, gymnasieskola och specialistpsykiatrin för barn och ungdom. Handledare i psykosocialt arbete, Göteborgs universitet 45 hp, 2011. Socionom, Örebro universitet, 1993.

Önskar handleda: Handledning i psykosocialt arbete inom kommun och landsting såsom ex socialtjänst, skola, vård och omsorg, socialpsykiatri, familjehem, HVB-hem samt även inom privat psykosocial verksamhet. Ärende-, metod- och processhandledning erbjuds i grupp eller enskilt.

Hemsida: www.zannappersson.se
Telefon: 070 413 64 19

E-post:  kbt@zannappersson.se

Stetsko, Maria

Aukt. socionom, fil. mag., leg. psykoterapeut

Önskar handleda:  Personal med psykosocialt arbete, socialtjänst – inriktning barn/unga/familjer, familjerätt, förskola/skola, familjehemsvård. Ger både individuell- och grupphandledning.

Hemsida: www.stetskokonsult.se
Telefon: 073 093 97 98

E-post:  maria@stetskokonsult.se

Söderlund, Lena

Pedagog, leg. psykoterapeut, organisationskonsult

Leg. psykoterapeut PSD. Ett flertal olika psykoterapiutbildningar i KBT, Ta, symboldramaterapi. Handledarutbildning, organisationskonsultutbildning. Började handleda 1992. Har varit yrkesverksam som pedagog, behandlingsarbete dubbeldiagnoser missbruk/psykiatri. Egen chefs erfarenhet.

Min verksamhet vilar på flera ben, handledning, psykoterapi. Inom organisationer utför jag utbildningar, konflikthantering och arbetsmiljöutredningar. Är verksam pedagog inom elev o lärarassistent och behandlingsassistent utbildningar.

Önskar handleda:  Behandlingshem inom missbruk och psykiatri. Socialpsykiatri. Elevvårdsteam och kuratorer. Chefer. Onkologi och palliativ vård.

Utgår från Torshälla.

(Hemsida under utveckling.)

Telefon: 073 380 61 51

E-post:  kreativutveckling@telia.com

Thörn, Carina

Aukt. socionom, fil. mag. i socialt arbete

Har under tolv år arbetat inom socialtjänsten som ungdomssekreterare och gruppledare för individ- och familjeomsorgen. Arbetar sedan 2002 som universitetsadjunkt på socionomprogrammet vid Mittuniversitetet.

Önskar handleda:  Arbetsgrupper inom individ- och familjeomsorg, elevhälsans kuratorer, kriminalvården, kommunal integrationsarbete med ensamkommande, Migrationsverket samt behandlingshem (SIS, privata och kommunala).

Utgår från Östersund.

Telefon: 063 869 51 (b), 010 142 89 27 (a)

E-post:  carina.thorn@miun.se

Wendel, Caroline

Aukt. socionom

Jag har sedan 1993 då jag blev färdig socionom arbetat med barn, ungdomar och familjer på olika sätt. Som ledare i organisationer har jag utöver arbetet med barn och ungdomar också haft glädjen att utveckla och expandera verksamheter, men också sorgen att permittera och av andra anledningar än arbetsbrist avsluta anställningar.  

  

Som person är jag färgad av Programmet Vägledande samspel ICDP som jag arbetat med sedan 2007. Det betyder att jag är intresserad av anknytning, teorier om lärande men också av inkludering- och samspelets betydelse för en persons demokratiska utveckling.  

Utöver det gillar jag också juridikens betydelse för det sociala arbetet samt den spännande utveckling som pågår inom bland annat föräldraskap och inkludering i samhället för exempelvis föräldrar födda i annan kultur än den svenska.  

 

Har arbetat som handledare sedan 2015. 

Önskar handleda:  Chefer, enskilda och arbetsgrupper inom privat- och offentlig verksamhet, exempelvis socialtjänst, kuratorer, hvb-hem, jour- och familjehemsvård.

Hemsida: www.reflection.se

E-post:  caroline@reflection.se

Ågerstrand, Rakel

Beteendevetare, organisationskonsult, fil. kand. i socialpsykologi, psykoterapeut

Arbetar i eget företag Bildaren. Handledarutbildning Linnéuniversitetet, fil kand i socialpsykologi, grundläggande psykoterapeutexamen, organisationsutbildning, utbildar och kartlägger psykosocial arbetsmiljö. Arbetar med individ-grupp-ledarskapsutveckling, stöd, rådgivning i t ex förändringsprocesser-stress-konflikt-kris-hantering, medling.

Har genom åren utarbetat en tydlig handledningsstruktur, även digitalt, som upplevs positivt av deltagarna. Arbetar ”eklektiskt” vilket betyder en förening av olika tankesätt, metoder från olika inriktningar som kombineras med ett salutogent /lösningsfokuserat förhållningssätt, psykodynamiska, kognitiva inriktningar, samt positiv psykologi. Även coachning, mental träning, mindfulness på arbetsplatsen. Använder kreativa processinriktade reflekterande metoder.

I mina tidigare uppdrag har jag bl a arbetat och utbildat olika personalgrupper, enskilda medarbetare och chefer, i kommuner, regioner, myndigheter och verk /statliga institutioner, samt ett antal större företag inom den privata sektorn.

Önskar handleda:  Medarbetare- och ledningsgrupper inom både offentlig och privat sektor. Inom socialt arbete och service, hälso- sjukvård, skola och omsorg m fl.

Telefon: 070 580 35 43

E-post:  rakel@bildaren.se

Anelod, Cecilia

Fil mag i pedagogik, grundutbildad psykoterapeut,
organisationskonsult

Jag har handlett, utbildat och utvecklat individer, grupper, arbetslag, ledningsgrupper och organisationer inom offentlig och privat förvaltning sedan 1998. Med inriktning på metod-, ärende- och/eller processhandledning. Utifrån min kompetens kan handledningen ha inslag av Systemisk, KBT, Schematerapi, Dynamisk, Imago, Lösningsfokuserat, Signs of saftey, neurobiologi, MI samt förändring, kris och konflikt. I handledningen använder jag mig av olika processmetoder, modeller och gestaltande visuella metoder.

 

I handledningen utgår jag ifrån vad som är användbart för individen eller gruppen. Tillsammans kan vi arbeta på olika nivåer; konkret, agerande, tankar, känslor, förståelse, samt utifrån en etisk aspekt.

Önskar handleda: Grupphandledning, individuell handledning och chefshandledning.

Jag kan handleda både på plats och digitalt.

Hemsida: www.anelod.se

Telefon:070 558 75 98

E-post: cecilia@anelod.se

Bjarme, Eva

Socionom, samtalsterapeut, familjerådgivare (kyrkan)

Önskar handleda: Personal med psykosocialt arbete i kommun, landsting, kyrka och annan verksamhet samt handledning med chefer och ledningsgrupper

Utgår från Borås.

Telefon: 070 647 28 77, 033 616 10 00

Einar, Annette

Specialpedagog

 Arbetar som skolkurator. Har kognitiv terapi steg 1 samt utbildning i bildterapi.

 

Önskar handleda: Personal inom skola och äldreomsorg.

Utgår från Katrineholm.

Telefon: 0150 540 32, 070 214 20 20

E-post: annetteeinar@hotmail.com

Faleij, Kristina

Aukt. socionom

Auktoriserad socionom, fil. mag i socialt arbete, två handledarutbildningar (Ersta Sköndal och Systemic Supervison genom GCK Göteborg och Bredforshire university /se hemsida).

 

Önskar handleda:  IFO-verksamheter, familjehem i grupp, barn- och ungdomsgrupper, behandlingshem, HVB-verksamheter, skola, barnomsorg.

Hemsida: www.curativa.se
Telefon: 070 318 22 38

E-post: curativa@telia.com

Isbäck, Karin

Aukt. socionom, familjeterapeut

Påbyggnadsutbildning i socialt arbete på systemteoretisk grund 30 p.

 

Önskar handleda:  Utvecklingsarbete inom vård, äldreomsorg, skola, socialtjänst och kyrklig verksamhet. Arbetslagsutveckling , chef- och ledningsgrupper inom alla branscher.

Hemsida: www.isback.se
Telefon: 070 739 59 93, 019 17 95 13, 070 483 57 05

E-post: karin@isback.se

Koser, Lisa

Aukt. socionom, leg. psykoterapeut,
handledare och lärare i psykoterapi

Är verksam som handledare, leg. psykoterapeut, lärare i psykoterapi samt föreläsare kring systemiskt arbete med barn/ungdomar, familjer och nätverk. Mångårig kompetens inom bl a krisstöd, psykoterapi med individer, par, familjer, familjebehandling, familjerådgivning, barnfokus i socialt arbete, barn/familjer med skolbekymmer, familjerekonstruktion, manualbaserad familjebehandling som LIHF (Intensiv hemmabaseradfamiljebehandling), Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT), Emotionellt fokuserad terapi (EFT), handledning gällande personal-, chefs- och organisationsstöd samt kring dialogiska utvärderingsmodeller (samforskning och systemisk feedbackmodell).

 

Önskar handleda:  Önskar handledningsuppdrag som rör personal verksamma inom alla områden inom socialtjänst, skola, familjerådgivning, BUP, familjehemsvård. Erbjuder individuell-, grupp- och chefshandledning.

Hemsida: www.lisakoser.se
Telefon: 070 886 13 67

E-post: lisakoser1@gmail.com

Lindberg, Börje

Socionom

Önskar handleda: Socialtjänst, familjehemsvård, behandlingshem.

Utgår från Uddevalla.
Telefon: 070 822 79 95

Mattila, Lasse

Socionom

Har över 25 års erfarenhet av arbete med barn och unga i utsatta livssituationer, däribland som skolkurator och arbetsledare inom socialtjänsten. Arbetar som enhetschef, handledare, föreläsare och nationell utbildare om skyddade personuppgifter.

Önskar handleda: Personal inom psykosocialt arbete såsom socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård, psykiatri (barn och ungdom samt vuxen) och jour- och familjehemsvård.

Hemsida: www.lassemattila.com
Telefon: 070 822 79 95

E-post: lasse@lassemattila.com

Persson, Eva

Beteendevetare

Utbildad i lösningsfokuserad korttidsterapi. Arbetar som egen företagare med handledning, utbildning,coaching.

Önskar handleda:  Alla typer av personalgrupper och chefsgrupper. Både individuellt och i grupp.

Hemsida: www.clues.se
Telefon: 073 962 41 06

E-post:  eva@clues.se

Sellgren Boström, Mia

Aukt. socionom

 Arbetar sedan 2001 med handledning individuellt eller i grupp, även med chefshandledning. Har arbetslivserfarenhet från behandlingshem, missbruksvård och kriminalvård. Har egen handledning och deltar i handledarnätverk. Är också transaktionsanalytiker inom psykoterapi CTA.

Önskar handleda:  Gärna inom socionomyrken, chefshandledning och personal inom vård och omsorg.

Hemsida: www.duo-ab.net
Telefon: 070 416 34 46

E-post:  mia.sellgren01@gmail.com

Svahn, Lisa

Aukt. socionom, leg. sjukhuskurator och fritidspedagog

Vidareutbildning och kurser främst inom individ- grupp- och organisationsutveckling, såsom grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 (behörighet att bedriva psykoterapi under handledning), handledare i psykosocialt arbete med påbyggnads- /fördjupningskurs för handledare, AGSLO Grupprelationskonferenser (Arbetsgruppen för studier av ledarskap och organisation), diplomerad och certifierad coach nivå PCC (ICF), UGL-handledare (Utveckling Grupp och Ledarskap), D-certifikat IPMA Projektledning och diplomerad projektledare. Certifierad styrelseledamot. Yrkeserfarenhet från offentlig sektor, privat näringsliv samt ideella organisationer. Företagets policy är att alltid leverera tjänster med högsta möjliga kvalitet, vilket innebär ständig kunskapsuppdatering och kontinuerligt egen handledning på handledning.

Önskar handleda:   Arbetsledare i alla typer av organisationer och företag, projektledare med arbetsledande roll, socialtjänstens handläggare inom barn och ungdom. Handledning individuellt eller grupp på systemisk-psykodynamisk grund som anpassas till det unika uppdraget. Jag kommer gärna till er arbetsplats för ett förutsättningslöst möte som inte faktureras.

Hemsida: www.kuratorspraktik.se

www.svahnkonsult.se
Telefon: 08 658 20 57, 070 405 42 97

E-post:  lisa.svahn@svahnkonsult.se

Tillberg, Eva

Leg. psykoterapeut,
lärarutbildning i psykoterapi

Psykoterapeutexamen (Ericastiftelsen, 2010). Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi (Ericastiftelsen, 2015). Uppdrag inom landsting, kommun och privat verksamhet. Utbildningsuppdrag inom universitet och högskola. GPU/dans- och rörelseterapi /konstnärlig terapi.

Önskar handleda:  Psykoterapihandledning. Utbildningshandledning på grund- och avancerad nivå. Verksamhet inriktad på barn och unga (privat, region, kommun).

Utgår från Stockholm.

Telefon: 073 541 90 82

E-post:  eva.tillberg@icloud.com

Wahlström, Sarah

Aukt. socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator, leg. psykoterapeut samt organisationskonsult

Har bred erfarenhet av arbete inom offentlig sektor med varierande uppgifter såsom utredning och behandling, verksamhetsutveckling, processledning samt även ledande befattningar på såväl enhets- som verksamhetsnivå. Arbetar sedan några år tillbaka främst med terapi, parterapi, handledning, utbildning samt organisationsuppdrag både gentemot kommun samt region. Min inriktning vilar främst på kognitiv och systemisk bas men jag arbetar även eklektiskt och skräddarsyr mina tjänster efter behov och efterfrågan. Min handledarutbildning är baserad på psykodynamisk och systemisk inriktning samt teorier om grupp- samt ledarskapsutveckling.

Önskar handleda:  Individuell-/grupphandledning av olika yrkesprofessioner samt chefer verksamma inom det psykosociala fältet såsom exempelvis myndighetsutövning och behandlingsverksamhet inom t.ex. socialtjänst, socialpsykiatri, funktionshinder, elevhälsa, kriminalvård samt primär-/specialistvård. Handleder i Göteborg med omnejd samt även kring Örebro.

Hemsida: www.pieceofmind.se

Telefon: 070 364 12 34

E-post:  sarah@pieceofmind.se

Walter Nyström, Lisa

Beteendevetare och rehabiliteringskonsult

Arbetar som egen företagare med handledning, personalgruppsarbete och rehabilitering. Har tidigare arbetat som rehabsamordnare, projektledare och socialsekreterare. Är utbildad i lösningsfokuserad korttidsterapi.

Önskar handleda: Alla typer av personal- och chefsgrupper. Ger även individuell handledning. Handleder utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv.

Hemsida: www.lisawalter.se

Telefon: 0570 179 12, 073 819 60 05

E-post:  lisa@lisawalter.se

Ågren, Sara

Socialpedagog, leg. psykoterapeut,
handledare och lärare i psykoterapi

Jag har över 25 års egen yrkeserfarenhet med en bred teoretisk bakgrund, allt från psykodynamisk terapi, Kognitiv Beteendeterapi, Dialektisk Beteendeterapi. Jag arbetar på ett integrativt sätt, vilket innebär att jag försöker att skräddarsy effektiva behandlingar och handledningar utifrån individens/gruppens behov och alltid med vetenskapligt stöd. Jag har arbetat inom LVM, LVU, HVB, ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, DBT-team och skolans elevhälsa. Jag har en egen mottagning i Östersund men tar på mig handledningsuppdrag över hela Sverige.

Önskar handleda:  Verksamheter, chefer och personal (individuellt och i grupp) med yrkesutövning inom det psykosociala och psykoterapeutiska arbetsområdet. Verksamheter som kan vara aktuella är bland annat vuxenpsykiatri, barnpsykiatri, socialtjänst, kommunal vård och omsorg/socialpsykiatri, familjehem, institutioner, kriminalvård, skola, primärvård, övrig hälso- och sjukvård, privat verksamhet m.fl. Ärende-, metod- och processhandledning erbjuds i grupp eller enskilt.

Hemsida: www.agrenpsykoterapi.se

Telefon: 070 876 12 27

E-post:  sara@agrenpsykoterapi.se

bottom of page