top of page

Handledare

Ett rum förberett för handledning

Handledningens syfte är att verka för de handleddas professionella utveckling så att yrkeskompetens förvärvas, används, utvecklas och medvetandegörs. De handledda får möjlighet att integrera teori och praktik, uttrycka och bearbeta egna känslor samt granska och belysa sina egna insatser.

Handledning definieras som kontinuerlig feedback kring det egna arbetssättet . Handledning höjer yrkeskompetensen hos de handledda, vilket leder till att kvaliteten ökar inom verksamheten. Professionen stärks och förmågan att möta krävande arbetsuppgifter, utan att ta skada, utvecklas. De handledda får också verktyg att sätta gränser för sin egen arbetsinsats.

Svensk Handledarförening i Psykosocialt arbete har tydliga krav och kriterier för de handledare som blir medlemmar.

Läs gärna våra broschyrer om professionell handledning och etiska riktlinjer för handledare.

Tips! Gå till söksidan för att hitta en handledare med särskild kompetens.

bottom of page