i psykosocialt arbete

Andersson Britt-Marie

Socionom, leg psykoterapeut (familjeterapi), auktoriserad familjerådgivare
Norsgatan 17
793 30 Leksand
Telefon:0247/151 95
E-post: bm@asonpson.net
Önskar handleda:
Personal med psykosocialt arbete, familjeterapi

Anelod Cecilia

Pedagog,  fil mag i pedagogik, leg terapeut
Vattugränd 4
783 30 Säter
Telefon: 070/558 7598
Epost: cecilia@anelod.se
Hemsida: www.anelod.se
Övrig information: Handleder, utbildar och utvecklar individer och grupper, arbetslag, ledningsgrupper i organisationer. Har arbetat som pedagog och utbildare. Handleder inom psykosociala verksamheter. Har steg ett utbildning i psykoterapi.
Önskar handleda:
Psykosociala verksamheter inom vård, omsorg, skola, socialtjänst och sjukvård. Ger både individuell handledning och grupphandledning samt chefshandledning.

Anteskog Lii

Auktoriserad socionom, fil mag i socialt arbete
Skeppargatan 4
602 27 Norrköping
Telefon: 070/576 9456
E-post: lii@anteskogkonsult.se
Önskar handleda:
Alla typer av personal- och chefsgrupper

Axelsson Beukelmann Gun-Britt

Auktoriserad socionom
Stationsgatan 22
735 40  Uppsala
Telefon: 073/642 2115
E-post: Gunbrittab@gmail.com
Övrig Information: 

Eget företag med inriktning på handledning, utbildning och konsultation.Auktoriserad socionom, steg 1 utbildning, vidareutbildning i Psykosocialt arbete och Psykosocialt arbete med individer och familje. Utbildad i Handledningens metodik och Handlednings metodik i socialt arbete, 2års utbildning i Systemteori med reflekterande team. 2års utbildning i Symbolterapi

Erfarenhet från bl.a. socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, flyktingmottagning, behandlingshem, HVB- verksamhet.

Önskar handleda:

Inom psykosociala verksamheter, grupp-, individ- och arbetsledarhandledning.

T ex vård-och omsorg,  socialtjänst, HVB-hem, familjehem, barnomsorg, skola eller äldreomsorg.

Bjarme Eva

Socionom, samtalsterapeut, familjerådgivare (kyrkan)
Wasagatan 35 B
791 37 Falun
Telefon: 070/647 2877
E-post: eva.bjarme@telia.com
Önskar handleda:
Personal med psykosocialt arbete i kommun, landsting, kyrka och annan verksamhet samt handledning med chefer och ledningsgrupper

Brolin Andersson Eva

Specialpedagog
Klaraborgsvägen 14
632 39 Eskilstuna
Telefon: 070/686 2338
E-post: hoseba@telia.com
Hemsida: www.hoseba.se
Övrig Information: Har eget företag samt arbetar på kommunal specialistavdelning  med inriktning handledning och konsultation mot förskola och skola. Utbildad på Institutet för handledning och konsulation och har utbildning inom ledarskap och organisation. ICF kvalitetssäkrad diplomerad coach
Önskar handleda:
Verksamhet riktad mot barn och ungdom samt Chef/ledare, team/grupp inom privat och offentlig verksamhet

Einar Annette

Socionom
Forsa Bruk
641 91 Katrineholm
Telefon:0150/540 32, 070/214 2020
E-post: annetteeinar@hotmail.com
Övrig Information: Arbetar som skolkurator. Har kognitiv terapi steg ett samt utbildning i bildterapi
Önskar handleda:
Personal inom skola och äldreomsorg

Faleij Kristina

Auktoriserad socionom
Curativa AB Falleniusgatan 4
703 41 Örebro
Telefon: 070/3182238
E-post: Curativa@telia.com
Hemsida: www.curativa.se Fil mag i socialt arbete,handledarutbildningar (sköndahl och systemic supervison genom GCK Göteborg och Bredforshire university /se hemsida.
Önskar handleda:
IFO-verksamheter, familjehem i grupp, barn- och ungdomsgrupper, behandlingshem, HVB-verksamheter, skola, barnomsorg

Hansson Anders

Auktoriserad socionom, fil mag, universitetsadjunkt
Carlstad PersonalRådgivning AB
652 24 Karlstad
Telefon: 054/155776, 070/938 6100
E-post: anders@cprab.se
Hemsida: www.cprab.se
Önskar handleda:
Chefs- och arbetsledarskap, personalledning, företagshälsovård, vård och behandlingsinstitutioner, kyrklig verksamhet

Isbäck Karin

Auktoriserad socionom, familjeterapeut
Nygatan 67 H
702 13 Örebro
Telefon: 019/17 95 13, 070/483 5705
E-post: karin@isback.se
Hemsida: www.isback.se
Övrig Information: Påbyggnadsutbildning i socialt arbete på systemteoretisk grund 30 p
Önskar handleda:
Utvecklingsarbete inom vård, äldreomsorg,skola, socialtjänst och kyrklig verksamhet. Arbetslagsutveckling , chef- och ledningsgrupper inom alla brancher.Larsson MarieAuktoriserad socionom och fil mag i socialt arbeteN Floragatan 23 A724 61 VästeråsTelefon: 070/634 4513Epost: marie@lmuh.seHemsida: www.lmuh.seÖvrigt: Arbetar som kurator på deltidHar mångårig erfarenhet av arbete som socialsekreterare, familjehems-sekreterare och behandlingsassistent på utredningshem för barn och föräldrar. Utbildad i samarbetssamtal.Önskar handledaFamiljehemsvård, behandlingshem, socialtjänst samt chefs-handledning.

Lindberg Börje

Socionom
Slottsgatan 10 2 tr
703 61 Örebro
Telefon: 019/184000, 070/697 4217
E-post: borje@luvab.se
Hemsida: www.luvab.se
Önskar handleda:
Socialtjänst, familjehemsvård, behandlingshem

Lindberg Ethel

Auktoriserad socionom
Järntorgsgatan 8
703 61 Örebro
Telefon:019/445570, 070/403 3085
E-post: el@psykosocialt.se
Hemsida: www.psykosocialt.se
Önskar handleda:
Förebyggande arbete samt utrednings- och behandlingsarbete inom vård, skola och socialtjänst. BBIC, adoptionsproblematik, famijehemsvård, HVB, familjecentraler, LSS, Förnyad Kälvestenstolkning. Mellanchefer inom hela det psykosociala fältet.

Andersson Britt-Marie

Socionom, leg psykoterapeut (familjeterapi), auktoriserad familjerådgivare
Norsgatan 17
793 30 Leksand
Telefon:0247/151 95
E-post: bm@asonpson.net
Önskar handleda:
Personal med psykosocialt arbete, familjeterapi

Anelod Cecilia

Pedagog,  fil mag i pedagogik, leg terapeut
Vattugränd 4
783 30 Säter
Telefon: 070/558 7598
Epost: cecilia@anelod.se
Hemsida: www.anelod.se
Övrig information: Handleder, utbildar och utvecklar individer och grupper, arbetslag, ledningsgrupper i organisationer. Har arbetat som pedagog och utbildare. Handleder inom psykosociala verksamheter. Har steg ett utbildning i psykoterapi.
Önskar handleda:
Psykosociala verksamheter inom vård, omsorg, skola, socialtjänst och sjukvård. Ger både individuell handledning och grupphandledning samt chefshandledning.

Anteskog Lii

Auktoriserad socionom, fil mag i socialt arbete
Skeppargatan 4
602 27 Norrköping
Telefon: 070/576 9456
E-post: lii@anteskogkonsult.se
Önskar handleda:
Alla typer av personal- och chefsgrupper

Axelsson Beukelmann Gun-Britt

Auktoriserad socionom
Järpvägen 47
756 53 Uppsala
Telefon:018/32004, 073/642 2115
E-post: gunbrittab@spray.se
Övrig Information: Egen företagare med handledning, utbildning och psykoterapi. Har yrkeserfarenhet från socialtjänst, barn- och vuxenpsykiatri, kriminalvård och HVB-hem
Önskar handleda:
Socialtjänst, förskola och skola, vård och omsorg, familjehem och HVB-hem, psykiatri samt chefshandledning

Bjarme Eva

Socionom, samtalsterapeut, familjerådgivare (kyrkan)
Wasagatan 35 B
791 37 Falun
Telefon: 070/647 2877
E-post: eva.bjarme@telia.com
Önskar handleda:
Personal med psykosocialt arbete i kommun, landsting, kyrka och annan verksamhet samt handledning med chefer och ledningsgrupper

Brolin Andersson Eva

Specialpedagog
Klaraborgsvägen 14
632 39 Eskilstuna
Telefon: 070/686 2338
E-post: hoseba@telia.com
Hemsida: www.hoseba.se
Övrig Information: Har eget företag samt arbetar på kommunal specialistavdelning  med inriktning handledning och konsultation mot förskola och skola. Utbildad på Institutet för handledning och konsulation och har utbildning inom ledarskap och organisation. ICF kvalitetssäkrad diplomerad coach
Önskar handleda:
Verksamhet riktad mot barn och ungdom samt Chef/ledare, team/grupp inom privat och offentlig verksamhet

Einar Annette

Socionom
Forsa Bruk
641 91 Katrineholm
Telefon:0150/540 32, 070/214 2020
E-post: annetteeinar@hotmail.com
Övrig Information: Arbetar som skolkurator. Har kognitiv terapi steg ett samt utbildning i bildterapi
Önskar handleda:
Personal inom skola och äldreomsorg

Faleij Kristina

Auktoriserad socionom
Curativa AB Falleniusgatan 4
703 41 Örebro
Telefon: 070/3182238
E-post: Curativa@telia.com
Hemsida: www.curativa.se Fil mag i socialt arbete,handledarutbildningar (sköndahl och systemic supervison genom GCK Göteborg och Bredforshire university /se hemsida.
Önskar handleda:
IFO-verksamheter, familjehem i grupp, barn- och ungdomsgrupper, behandlingshem, HVB-verksamheter, skola, barnomsorg inom rimliga avstånd från Örebro

Hansson Anders

Auktoriserad socionom, fil mag, universitetsadjunkt
Carlstad PersonalRådgivning AB
652 24 Karlstad
Telefon: 054/155776, 070/938 6100
E-post: anders@cprab.se
Hemsida: www.cprab.se
Önskar handleda:
Chefs- och arbetsledarskap, personalledning, företagshälsovård, vård och behandlingsinstitutioner, kyrklig verksamhet

Isbäck Karin

Auktoriserad socionom, familjeterapeut
Nygatan 67 H
702 13 Örebro
Telefon: 019/17 95 13, 070/483 5705
E-post: karin@isback.se
Hemsida: www.isback.se
Övrig Information: Påbyggnadsutbildning i socialt arbete på systemteoretisk grund 30 p
Önskar handleda:
Utvecklingsarbete inom vård, äldreomsorg,skola, socialtjänst och kyrklig verksamhet. Arbetslagsutveckling , chef- och ledningsgrupper inom alla brancher.

Larsson Marie

Auktoriserad socionom och fil mag i socialt arbete

N Floragatan 23 A

724 61 Västerås

Telefon: 070/634 4513

Epost: marie@lmuh.se

Hemsida: www.lmuh.se

Övrigt: Arbetar som kurator på deltidHar mångårig erfarenhet av arbete som socialsekreterare, familjehems-sekreterare och behandlingsassistent på utredningshem för barn och föräldrar. Utbildad i samarbetssamtal.

Önskar handleda

Familjehemsvård, behandlingshem, socialtjänst samt chefs-handledning.

Lindberg Börje

Socionom
Slottsgatan 10 2 tr
703 61 Örebro
Telefon: 019/184000, 070/697 4217
E-post: borje@luvab.se
Hemsida: www.luvab.se
Önskar handleda:
Socialtjänst, familjehemsvård, behandlingshem

Lindberg Ethel

Auktoriserad socionom
Järntorgsgatan 8
703 61 Örebro
Telefon:019/445570, 070/403 3085
E-post: el@psykosocialt.se
Hemsida: www.psykosocialt.se
Önskar handleda:
Förebyggande arbete samt utrednings- och behandlingsarbete inom vård, skola och socialtjänst. BBIC, adoptionsproblematik, famijehemsvård, HVB, familjecentraler, LSS, Förnyad Kälvestenstolkning. Mellanchefer inom hela det psykosociala fältet.

Morero, Christina

Beteendevetare, leg psykoterapeut

Fredsgatan 3 a

652 25 Karlstad

Telefon:  073/904 9487

Epost: christina.morero@gmail.com

Hemsida: www.christinamorero.vpsite.se

Övrig information: Arbetar som egen företagare med handledning, psykoterapi och konsultuppdrag inom företagshälsovård och familjerådgivning. Har erfarenhet från socialtjänst, skolhälsovård och företagshälsovård samt har arbetat med och har lång erfarenhet av psykoterapeutisk kliniskt arbete.

Önskar handleda

Personalgrupper och chefer, individuellt och i grupp inom socialtjänst, skola, vård- och omsorg, kyrkan, statliga verk och företagshälsovård

 LENA OLOFSSON

Socialsekreterare, KBT-terapeut, vårdlärareTelefon 070-2562376E-post lena@jvo.seHemsida https://lenaolofshandledning.comÖvrig information Arbetar som socialsekreterare med Nyanlända i Karlstads kommun och som egen företagare med handledning. Har lång erfarenhet av att arbeta inom olika områden inom socialtjänsten bland annat med missbruk, socialpsykiatri, vård och omsorg. För mer information se min hemsida.Önska handleda Personalgrupper och chefer inom kommuner och privata företag.Både individuellt och i grupp inom socialtjänsten, vård och omsorg, LSS samt HVverksamheter.

Persson Eva

Beteendevetare
Långmyrsvägen 8
654 69 Karlstad
Telefon:073/962 4106
E-post: eva@clues.se
Hemsida: www.clues.se
Övrig Information: Utbildad i lösningsfokuserad korttidsterapi. Arbetar som egen företagare med handledning, utbildning,coaching
Önskar handleda:
Alla typer av personalgrupper och chefsgrupper. Både individuellt och i grupp.

Zanna P Persson

Eskilstuna

Välkommen att kontakta mig via e-post

E-postzannappersson@gmail.com

Titel, yrke, utbildning:

Socionom /Handledare i psykosocialt arbete

Under pågående utbildning – psykoterapeutprogrammet (steg 2) KBT – schematerapi vid Svenska institutet för kognitiv psykoterapi, Sabbatsbergs sjukhus (avslutas i januari 2020)

Övrig information (annan utbildning och yrkeserfarenhet)

Mångårig yrkeserfarenhet av psykosocialt och psykoterapeutiskt behandlingsarbete med barn, ungdomar och familjer inom socialtjänsten, gymnasieskolan samt barn-och ungdomspsykiatrin.

Önskar handleda inom:

Inom det psykosociala arbetsområdet – skola, socialtjänst, psykiatri, vård- och omsorg, familjehem och institution, i offentlig och privat verksamhet. Handledning ges både individuellt och i grupp.

Sellgren Boström, Mia

Auktoriserad socionom
Kungsgatan 8
642 60 Malmköping
Telefon: 070/416 3446
Epost: mia.sellgren01@gmail.com
Hemsida: www.duo-ab.net
Övrig information: Arbetar sedan 2001 med handledning individuellt eller i grupp, även med chefshandledning. Har arbetslivserfarenhet från behandlingshem, missbruksvård och kriminalvård. Har egen handledning och deltar i handledarnätverk.Är också transaktionsanalytiker inom psykoterapi CTA
Önskar handledaGärna inom socionomyrken, chefshandledning och personal inom vård och omsorg.

Lisa Svahn

Socionom, fritidspedagog

Besöksadress: Karlavägen 111 (tillfällig adress)

Postadress: Box 5173

102 44. Stockholm

Telefon: 070 – 405 42 97

Epost:  lisa.svahn@svahnkonsult.se

Hemsida: www.kuratorspraktik.se  www.svahnkonsult.se

Övrig information:  Vidareutbildning och kurser främst inom individ- grupp- och organisationsutveckling, så som grundläggande psykoterapiutbildning, Steg I (behörighet att bedriva psykoterapi under handledning), handledare i psykosocialt arbete med påbyggnads/fördjupningskurs för handledare, AGSLO Grupprelationskonferenser (Arbetsgruppen för studier av ledarskap och organisation), diplomerad och certifierad coach nivå PCC (ICF), UGL-handledare (Utveckling Grupp och Ledarskap), D-certifikat IPMA Projektledning och diplomerad projektledare. Certifierad styrelseledamot. Yrkeserfarenhet från offentlig sektor, privat näringsliv samt ideella organisationer. Företagets policy är att alltid leverera tjänster med högsta möjliga kvalitet, vilket innebär ständig kunskapsuppdatering och kontinuerligt egen handledning på handledning.

Önskar handleda:  Arbetsledare i alla typer av organisationer och företag, projektledare med arbetsledande roll, socialtjänstens handläggare inom barn och ungdom. Handledning individuellt eller grupp på systemisk-psykodynamisk grund som anpassas till det unika uppdraget. Jag kommer gärna till er arbetsplats för ett förutsättningslöst möte som inte faktureras.

Med Vänliga Hälsningar

Lisa Svahn

Svahn Konsult Utveckling&Utbildning AB

Besöksadress: Karlavägen 111
Postadress: Box 5173
102 44  STOCKHOLM
Tel: 08 – 658 20 57             Mobil: 070 – 405 42 97
email: lisa.svahn@svahnkonsult.se
www.svahnkonsult.se

www.linkedin.com/in/lisasvahn

Sondell Inga

Auktoriserad socionom och sociolog

Hörnskatan 120

892 92 Domsjö

Telefon: 070/302 4282

Epost: inga@s-konsult.se

Hemsida: www.s-konsult.se

Övrig information: Arbetar idag som ambulerande socialsekreterare och handledare. Har arbetat som socialsekreterare, kriminalvårdsinspektör, rehabsamordnare samt jobbcoach.

Önskar handleda

Personal i psykosociala verksamheter inom offentlig och privat sektor; vård och omsorg, skola, socialtjänst, socialpsykiatri, familjehem, behandlingshem, HVB-verksamheter m fl. Ger handledning både individuellt och i grupp samt chefshandledning.

Sundberg, Lars

Auktoriserad socionom, diakon
Åkaregatan 5
603 60 Norrköping
Telefon: 070/5393419
E-post: lars.sundberg@telia.com
Hemsida: www.existentiellasamtal.se
Övrig Information: Magisterexamen i socialt arbete, Örebro universitet. Författare till ”Att möta vuxna närstående i sorgens tid – berättelser från palliativ vård, Book-on-Demand 2011.
Önskar handleda:
Personal/chefer inom psykosocialt arbete med intresse för personalsociala frågor. Även kyrkliga medarbetare.

Söderlund Lena

Pedagog, leg psykoterapeut
Köpmangatan 38
633 40 Eskilstuna
Telefon: 016/130052, 073/380 6151
Epost: kreativutveckling@telia.com

Övrig information: Arbetar som psykoterapeut och organisationskonsult.
Önskar handleda:Personlig assistans, socialpsykiatri, rehabilitering, missbruk ungdomar och vuxna.

Thörn Carina

Auktoriserad socionom, fil mag i socialt arbete

Rotvägen 47

831 73 Östersund

Telefon: 063/86951 (b), 010/142 8927 (a)

Epost: Carina.thorn@miun.se

Hemsida: www.miun.se

Övrig information: Har under tolv år arbetat inom socialtjänsten som ungdomssekreterare och gruppledare för individ- och familjeomsorgen. Arbetar sedan 2002 som universitetsadjunkt på socionomprogrammet vid Mittuniversitetet.

Önskar handleda

Arbetsgrupper inom individ- och familjeomsorg, elevhälsans kuratorer, kriminalvården, kommunal integrationsarbete med ensamkommande, Migrationsverket samt behandlingshem (sis, privata och kommunala).

 
 

Walter Nyström Lisa

Beteendevetare och Rehabiliteringskonsult
Jössehärsgatan 4
671 51 Arvika
Telefon:0570/179 12, 073/819 6005
E-post: lisa@lisawalter.se
Hemsida: www.lisawalter.se
Övrig Information: Arbetar som egen företagare med handledning, personalgruppsarbete och rehabilitering. Har tidigare arbetat som rehabsamordnare, projektledare och socialsekreterare. Är utbildad i lösningsfokuserad korttidsterapi.
Önskar handleda:
Alla typer av personal- och chefsgrupper. Ger även individuell handledning. Handleder utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv.

Östberg Per

Socionom
Södra Torggatan 8
711 30 Lindesberg
Telefon:070/286 3656
E-post: peraostberg@gmail.com
Övrig Information: Utvecklingsledare vid förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.Tidigare yrkeserfarenhet inom socialtjänsten och kommunal integration som chef. Ledarskapsutbildning, egen chefshandledning
Önskar handleda:
Socialtjänst, socialpsykiatri, kommunal integration/introduktion, asylverksamheter, kriminalvård, arbetsmarknadsverksamheter, vuxenutbildning, Sfi, andra verksamheter inom psykosociala fältet samt chefshandledning