i psykosocialt arbete

Blåhed Tom

Leg sjukskötare, teologie kandidat, leg psykoterapeut

Furuvägen 23

913 35 Holmsund

Telefon: : 070-565 15 01

Epost: tom.blahed@gmail.com

Hemsida:  www.tomblahed.com
Övrig information: Arbetar på en psykoterapimottagning i Umeå med behandling,
handledning och undervisning. Har även enskild firma: Toms
Samtalsbyrå. Min inriktning är par- och familjeterapi.
Varit verksam som präst inom Svenska kyrkan i 20 år varav 16 som
verksamhetschef. Arbetat flera år inom Barn- och ungdomspsykiatri.
Haft handledningsuppdrag inom hälso- och sjukvård (ex kuratorer)
vuxenpsykiatri, vårdcentral och brandförsvarets ledningsgrupp.
Önskar handleda:
Personalgrupper inom privat- och offentlig hälso- och sjukvård såsom
vuxenpsykiatri, primärvård, behandlingsverksamhet inom IFO, BUP,
trossamfund såsom Svenska kyrkan.

Johansson Ann-Helen

Auktoriserad socionom
Box 36
956 21 Överkalix
Telefon:070/282 0360
E-post:  ann-helen@conscius.se
Hemsida: www.conscuis.se 
Övrig Information: Egen företagare
Önskar handleda:
Arbetsgrupper inom individ- och familjeomsorg, hälso-och sjukvård, skolan (kuratorer och pedagoger), äldre- och handikappomsorg samt personalvetargrupper, företagshälsovård, kriminalvård

Kjellgren, Maria

Aukt. socionom, Leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, doktorand i socialt arbete.

Adress: Forsa Fjällby Renen 13, 837 71 DUVED

Telefon: 0733-460011

E-post: maria.kjellgren@arepsykoterapi.se

Hemsida: www.arepsykoterapi.se

Övrig information: Lång egen yrkeserfarenhet från barn och ungdomspsykiatri, socialtjänst, skolans elevhälsa, HVB, privat psykoterapimottagning. Åtar mig handledningsuppdrag i hela Sverige.

Önskar handleda: Verksamheter, chefer och personal (individuellt/grupp), med yrkesutövning inom det psykosociala och psykoterapeutiska arbetsområdet. Verksamheter som kan vara aktuella är bland annat socialtjänst, kommunal vård och omsorg/socialpsykiatri, familjehem, institutioner, kriminalvård, skola, barn- och ungdomspsykiatri, primärvård, övrig hälso- och sjukvård, privat verksamhet, m.fl.

Scheid Carina

Socialpedagog, universitetsadjunkt
Berggatan 26 a
913 31 Holmsund
Telefon:090/188102, 073/800 8282
E-post: carina.scheid@socw.umu.se
Övrig Information: Undervisar på universitetsnivå, socionomprogrammet och utbildar yrkesverksamma socionomer i att handleda studenter i verksamhetsförlagd utbildning. Har i huvudsak arbetat med missbruksvård och som kurator inom omsorgen
Önskar handleda:
Främst äldreomsorgens boendepersonal samt biståndshandläggare

Lisa Svahn

Socionom, fritidspedagog

Besöksadress: Karlavägen 111 (tillfällig adress)

Postadress: Box 5173

102 44. Stockholm

Telefon: 070 – 405 42 97

Epost:  lisa.svahn@svahnkonsult.se

Hemsida: www.kuratorspraktik.se  www.svahnkonsult.se

Övrig information:  Vidareutbildning och kurser främst inom individ- grupp- och organisationsutveckling, så som grundläggande psykoterapiutbildning, Steg I (behörighet att bedriva psykoterapi under handledning), handledare i psykosocialt arbete med påbyggnads/fördjupningskurs för handledare, AGSLO Grupprelationskonferenser (Arbetsgruppen för studier av ledarskap och organisation), diplomerad och certifierad coach nivå PCC (ICF), UGL-handledare (Utveckling Grupp och Ledarskap), D-certifikat IPMA Projektledning och diplomerad projektledare. Certifierad styrelseledamot. Yrkeserfarenhet från offentlig sektor, privat näringsliv samt ideella organisationer. Företagets policy är att alltid leverera tjänster med högsta möjliga kvalitet, vilket innebär ständig kunskapsuppdatering och kontinuerligt egen handledning på handledning.

Önskar handleda:  Arbetsledare i alla typer av organisationer och företag, projektledare med arbetsledande roll, socialtjänstens handläggare inom barn och ungdom. Handledning individuellt eller grupp på systemisk-psykodynamisk grund som anpassas till det unika uppdraget. Jag kommer gärna till er arbetsplats för ett förutsättningslöst möte som inte faktureras.

Med Vänliga Hälsningar

Lisa Svahn

Svahn Konsult Utveckling&Utbildning AB

Besöksadress: Karlavägen 111
Postadress: Box 5173
102 44  STOCKHOLM
Tel: 08 – 658 20 57             Mobil: 070 – 405 42 97
email: lisa.svahn@svahnkonsult.se
www.svahnkonsult.se

Östberg Per

Socionom
Södra Torggatan 8
711 30 Lindesberg
Telefon:070/286 3656
E-post: peraostberg@gmail.com
Övrig Information: Utvecklingsledare vid förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Tidigare erfarenhet av socialtjänsten och kommunal integration som chef. Har ledarskapsutbildning samt egen chefshandledning
Önskar handleda:
Socialtjänst, socialpsykiatri, kommunal integration/introduktion, asylverksamheter, kriminalvård, arbetsmarknadsverksamheter, vuxenutbildning, Sfi, andra verksamheten inom psykosociala fältet samt chefshandledning