i psykosocialt arbete

Blåhed Tom

Leg sjukskötare, teologie kandidat, leg psykoterapeut

Furuvägen 23

913 35 Holmsund

Telefon: : 070-565 15 01

Epost: tom.blahed@gmail.com

Hemsida:  www.tomblahed.com
Övrig information: Arbetar på en psykoterapimottagning i Umeå med behandling,
handledning och undervisning. Har även enskild firma: Toms
Samtalsbyrå. Min inriktning är par- och familjeterapi.
Varit verksam som präst inom Svenska kyrkan i 20 år varav 16 som
verksamhetschef. Arbetat flera år inom Barn- och ungdomspsykiatri.
Haft handledningsuppdrag inom hälso- och sjukvård (ex kuratorer)
vuxenpsykiatri, vårdcentral och brandförsvarets ledningsgrupp.
Önskar handleda:
Personalgrupper inom privat- och offentlig hälso- och sjukvård såsom
vuxenpsykiatri, primärvård, behandlingsverksamhet inom IFO, BUP,
trossamfund såsom Svenska kyrkan.

Johansson Ann-Helen

Auktoriserad socionom
Box 36
956 21 Överkalix
Telefon:070/282 0360
E-post: info@annhelenjohansson.se
Hemsida: www.annhelenjohansson.se
Övrig Information: Egen företagare
Önskar handleda:
Arbetsgrupper inom individ- och familjeomsorg, hälso-och sjukvård, skolan (kuratorer och pedagoger), äldre- och handikappomsorg samt personalvetargrupper, företagshälsovård, kriminalvård

Scheid Carina

Socialpedagog, universitetsadjunkt
Berggatan 26 a
913 31 Holmsund
Telefon:090/188102, 073/800 8282
E-post: carina.scheid@socw.umu.se
Övrig Information: Undervisar på universitetsnivå, socionomprogrammet och utbildar yrkesverksamma socionomer i att handleda studenter i verksamhetsförlagd utbildning. Har i huvudsak arbetat med missbruksvård och som kurator inom omsorgen
Önskar handleda:
Främst äldreomsorgens boendepersonal samt biståndshandläggare

Östberg Per

Socionom
Södra Torggatan 8
711 30 Lindesberg
Telefon:070/286 3656
E-post: peraostberg@gmail.com
Övrig Information: Utvecklingsledare vid förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Tidigare erfarenhet av socialtjänsten och kommunal integration som chef. Har ledarskapsutbildning samt egen chefshandledning
Önskar handleda:
Socialtjänst, socialpsykiatri, kommunal integration/introduktion, asylverksamheter, kriminalvård, arbetsmarknadsverksamheter, vuxenutbildning, Sfi, andra verksamheten inom psykosociala fältet samt chefshandledning