top of page
Grupphandledning

Vi förmedlar professionell och
kvalitativ god handledning!

Söker du en handledare?

Handledarförteckningen är uppdelad  på olika geografiska områden i Sverige. Man kan även göra sökning på handledare med särskild kompetens.

Vad händer i föreningen just nu?

För dig som är medlem:
Kolla in vad som är aktuellt

- inspirerande föreläsningar, nätverksträffar, kurser, intressant litteratur, artiklar mm. 

Är du handledare och vill bli medlem? 

Svensk Handledarförening i Psykosocialt arbete är ett forum för utveckling, erfarenhetsutbyte och professionalisering av handledarprofessionen.

bottom of page