top of page

Handledarföreningen

Handledarföreningen i psykosocialt arbete bildades 1984 med syfte att utgöra ett forum för kollegialt stöd och yrkesmässig utveckling för handledare i psykosocialt arbete.

 • Föreningen organiserar universitetsutbildade handledare om lägst 30 högskolepoäng eller motsvarande utbildning som prövas likvärdig.
   

 • Föreningens uppgift är att främja och bidra till teori- och metodutveckling samt forskning inom området, anordna olika former av fortbildning för medlemmarna, skapa förutsättningar för stöd- och erfarenhetsutbyte mellan föreningens medlemmar samt att förmedla handledningsuppdrag till och mellan medlemmarna.
   

 • Föreningen upprättar en medlemsförteckning av föreningen godkända handledare i syfte att verka för att förmedla en professionell handledning.
   

 • Föreningen fungerar även som remissinstans.
   

 • Föreningen har också ett kontinuerligt kompetens- och utvecklingsarbete tillsammans med andra handledarföreningar i Norden och Europa (ANSE).
   

 • Föreningens medlemmar har behörighet att utfärda handledningsintyg för socionomauktorisation.

bottom of page