top of page
Handledare i södra och östra Sverige

Andersson, Gunilla

Socionom, steg 1 KBT, licensicerad coach ACC & PCCnivå

Arbetar i eget företag, GAkonsulting med handledning, utbildning, teamutveckling & arbetsmiljöutredningar. Socionom sedan – 85 och har b la arbetat som beteendevetare på Previa med individ, grupp och ledarskap. Bor i Nyköping.

Önskar handleda: Personalgrupper, chefer och enskilda i Sörmland, Stockholm och Östergötland.

Hemsida: www.gakonsulting.se

E-post: gunilla@gakonsulting.se

Telefon: 070 970 42 41

Berggren, Jan

Socionom, leg. psykoterapeut,

aukt. familjerådgivare

Önskar handleda: Personal med psykosocialt arbete, gärna lösningsfokuserat förhållningssätt, familjeterapi.

Utgår från Gislaved.

E-post: jan.berggren@apollon.se

Telefon: 0371 58 52 22, 070 543 7758

Blennow, Christina

Aukt. socionom, Marte Meo-handledare /terapeut, leg. hälso-och sjukvårdskurator

Arbetar heltid i eget företag med handledning sedan 2004, och har arbetat som socionom med barn och familjer, samspel, anknytning samt med handledning för olika arbetsgrupper och inom familjehemsverksamhet under lång tid. Är utbildad handledare för psykosocialt arbete, skola, familjer mm och inom Marte Meo-metoden. Är också utbildad inom KBT.

Önskar handleda: Personal inom kommunal och privat verksamhet, Socialtjänst, familjehemsverksamhet, vård och omsorg, skola mm. Erbjuder individuell handledning och grupphandledning.

 

Hemsida: www.visioncblennow.se

E-post: christina@blennow.se

Telefon:070 356 78 29

Bäckblom Fahlén, Christina

Socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator, leg. psykoterapeut

Jag har lång erfarenhet av psykosocialt arbete inom olika arbetsområden samt av ledarskap inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Min erfarenhet som handledare har jag främst som processhandledare inom förebyggande- och behandlande insatser för barn, unga och deras familjer (familjecentraler, familjerådgivning, familjebehandling, beroendevård, våld i nära relation) och inom vuxenpsykiatri. Därutöver även erfarenhet av chefshandledning samt erfarenhet av att handleda i feedback-informerat arbete med dialogverktyg.

Önskar handleda:  Grupp- och individuell handledning inom olika områden av det psykosociala arbetsområdet.

Utgår från Båstad.

E-post: christina.fahlen@telia.com

Telefon: 070 552 43 23

Ekedahl, Malin

Socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i familjeterapi

Mångårig erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och deras familjer inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomshälsa. Även erfarenhet av familjerådgivningsarbete.

Önskar handleda:  Personalgrupper inom det psykosociala arbetsområdet, exempelvis socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård, skola och förskola, behandlingshem och familjehem.

Hemsida: www.mepfamiljebyrå.se

E-post: malin.ekedahl@telia.com

Telefon: 070 767 00 87

Felizia, Inga-Lill

Socionom, psykoterapi steg 1, fil. mag. i socialt arbete och fil. mag. i praktisk kunskap

Har mångårig erfarenhet inom social välfärd och chefs- och ledarskap. För ytterligare information, se min hemsida.

Önskar handleda:  Handleder chefer i grupp eller enskilt, professions grupper samt projektledare. Erbjuder processledning i team utveckling, planerar och genomför utbildningsdagar. Föreläser även inom området social välfärd, utvecklingsprocesser och innovation.

Hemsida: www.feliziaconsulting.se

E-post: ingalill@feliziaconsulting.se

Telefon: 072 002 02 18

Gréen, Maja

Aukt. socionom, diplomerad

S:t Lukasterapeut

Arbetar i eget företag Maja Gréen handledning och Utveckling AB med handledning och teamutveckling. Socionom sedan 1988 och arbetat främst inom psykiatri och ledarskap. Bor i Växjö.

Önskar handleda:   Småland och Göteborg

Hemsida: www.majagreen.se

E-post: maja.mgreen@gmail.com

Telefon: 072 206 61 26

Hansson, Helena

Socionom, Dr med vet (PhD Med Sci), universitetslektor, leg. hälso- och sjukvårdskurator

 Jag arbetar som universitetslektor och forskare vid Socialhögskolan, Lunds universitet, sedan januari 2012. Som forskare är jag även verksam inom Psykiatri, Lund, Enheten för klinisk beroendeforskning, Lunds universitet. Tidigare varit anställd som kurator inom Psykiatrin och beroendevården inom Region Skåne. Har grundläggande psykoterapeutisk utbildning (steg 1) i psykodynamisk insiktsterapi samt kognitiv beteendeterapi (KBT).  Denna bakgrund ser jag som en stor tillgång i handledningsarbetet. Jag är utbildad handledare i psykosocialt arbete vid Göteborgs universitet.

Önskar handleda:  Jag vänder mig till dig/er som vill ha hjälp med att hantera svårigheter och dilemman i er yrkesutövning och som arbetar med människor inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller skola. Till er erbjuder jag handledning inom psykosocialt och psykologiskt arbete i form av ärende- eller processinriktad handledning.

Jag handleder främst grupper men även enskilda medarbetare och chefer. Jag träffar även yrkesverksamma och privatpersoner i stödsamtal utifrån särskilda händelser eller livssituationer. Alla uppdrag planeras tillsammans med uppdragsgivaren.

 

Utgår från Lund.

E-post: helena.hansson@soch.lu.se

Telefon: 046 222 04 02, 070 532 18 43

Kjellberg, Gun

Aukt. socionom, psykoterapeut steg 1, fil. mag. och MSc in Group relations, universitetsadjunkt

Önskar handleda:  Grupper som arbetar med psykosocialt behandlingsarbete

Hemsida: www.gunkjellberg.se

E-post: gun@kjellberg.nu

Telefon: 070 544 29 71

Künstlicher, Marianne

Aukt. socionom med steg 1 kompetens

i PDT och KBT

Jag är legitimerad Hälso- och sjukvårdskurator och är av MINT (Motivational Interviewing Network om Trainers) certifierad MI tränare. Dessutom har jag utbildning i systemisk teori och i kreativa metoder. Jag har mångårig erfarenhet av behandlingsarbete inom såväl öppen- som slutenvård, missbruksvård, primärvård, barn- och ungdomspsykiatri samt elevhälsoarbete. 

Jag handleder sedan 2009 olika grupper som arbetar med psykosocial behandling samt med myndighetsutövning inom socialtjänst, inom hälso och sjukvård samt inom utbildningssektorn. Utöver handledningsuppdrag utbildar jag i MI och arbetar kliniskt med samtalsstöd och behandling.

Önskar handleda:  Personal inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och behandling, missbruksvård, öppen och sluten vård samt elevhälsa. Handledning i grupp eller enskilt.

Hemsida: www.mikur.se

E-post: marianne@mikur.se

Telefon: 070 940 34 72

Lindholm, Magnus

Fil. mag. psykologi, leg. psykoterapeut och beteendevetare

Jag har tidigare arbetat som specialpedagog och behandlare på HVB-hem. Sedan 2005 arbetar jag i egen regi och har egen psykoterapimottagning samt har ramavtal gällande familjebehandling och handledning i ett flertal kommuner. Jag har också handlett på handledarutbildningen på Ersta-Sköndals Högskola. Inom pedagogiken har jag en längre specialpedagogisk utbildning.

Önskar handleda: Personalgrupper, individer och chefer inom socialtjänsten, psykosocialt behandlingsarbete, pedagogisk verksamhet, socialpsykiatri och familjehem. Jag handleder i Stockholm och på Gotland.

Hemsida: www.magnuslindholm.se

E-post: magnuslindholm.se@gmail.com

Telefon: 070 260 16 34

Malmberg, Eva

Psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

Önskar handleda: Psykosocialt behandlingsarbete, familjehemsvård och psykoterapier.

Hemsida: www.psykologcentrum.nu

E-post: eva.malmberg@glocalnet.net

Telefon: 040 30 28 08, 070 535 91 02

Persson, Åse

Socionom, fil. mag. i socialt arbete,

leg. psykoterapeut

Önskar handleda: Socialtjänst, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, kommunal psykiatri, institutioner inom socialtjänsten.

Utgår från Åhus.

E-post: ase_persson@telia.com

Telefon: 044 24 86 27 (b), 044 24 06 86

Ribbing, Maria

Socionom

Mångårig erfarenhet inom individ-och familjeomsorg. Utbildad inom handledning för psykosocialt arbete.

Önskar handleda: Grupper och enskilda inom socialtjänsten. Önskar handleda i södra och östra Sverige.

 

Utgår från Linköping.

E-post: maria.ribbing@gmail.com

Telefon: 073 614 26 86

Sörsjö, Anna-Karin

Aukt. socionom, leg. hälso-och sjukvårdskurator,

steg 1 i psykodynamisk psykoterapi

Mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer; inom somatisk sjukvård, spädbarnsverksamhet samt inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Även arbetat med utredningsuppdrag inom kommun och privat hvb-verksamhet. Arbetar numera heltid i eget företag sedan 2014 där jag specialiserat mig på utredning/ behandling av barn och familjesystem med samspel och anknytning i fokus.

Har flera kompletterande utbildningar inom t.ex. spädbarnspsykologi, intervju. Enligt IAS och Nya Kälvesten där jag även är analysperson.

Jag tror på relationen som metoden. I handledningen hittar vi en gemensam väg som känns stödjande,  medvetandegörande, inspirerande och vägledande.

Önskar handleda: Enskilda, grupper samt chefer som arbetar inom människovårdande yrken, psykosociala arbetsområden som socialtjänst, hälso- och sjukvård, förskola och skola, hvb-verksamheter samt familjehem.

Hemsida: www.familjebyran.net

E-post: familjebyran@bahnhof.se

Telefon: 073 779 46 05

Vebster, Tanja

Fil. kand. i socialt arbete, steg 1 PDT och KBT, familjeterapeut FFT terapi, MBSR instruktör, ICF coach, pågående utbildning till leg. psykoterapeut 

Lång erfarenhet av handledning till socialtjänsten, öppenvården, handläggare samt familjehem. Inriktning på handledning utifrån teoretisk grund samt hur handledning bedrivs bestäms i samförstånd med den tilltänkta gruppen. Gäller både ärende- och processhandledning.

Önskar handleda: Öppenvårdspersonal inom socialtjänsten, familjehemsenheter, myndighetsavdelningar på barn och familj, handläggare och chefer, HVB-barn och unga samt familjehem och LSS enheter.

Tar uppdrag i Södra Sverige, Skåne-Kronoberg-Halland-Blekinge-Kalmar men även i Stockholm.

Utgår från Åhus i Skåne.

Hemsida: www.familjehem-bemanning.se

E-post: tanja@familjehem-bemanning.se

Telefon: 070 667 59 94

Ågerstrand, Rakel

Beteendevetare, organisationskonsult, fil. kand. i socialpsykologi, psykoterapeut

Arbetar i eget företag Bildaren. Handledarutbildning Linnéuniversitetet, fil kand i socialpsykologi, grundläggande psykoterapeutexamen, organisationsutbildning, utbildar och kartlägger psykosocial arbetsmiljö. Arbetar med individ-grupp-ledarskapsutveckling, stöd, rådgivning i t ex förändringsprocesser-stress-konflikt-kris-hantering, medling.

Har genom åren utarbetat en tydlig handledningsstruktur, även digitalt, som upplevs positivt av deltagarna. Arbetar ”eklektiskt” vilket betyder en förening av olika tankesätt, metoder från olika inriktningar som kombineras med ett salutogent /lösningsfokuserat förhållningssätt, psykodynamiska, kognitiva inriktningar, samt positiv psykologi. Även coachning, mental träning, mindfulness på arbetsplatsen. Använder kreativa processinriktade reflekterande metoder.

I mina tidigare uppdrag har jag bl a arbetat och utbildat olika personalgrupper, enskilda medarbetare och chefer, i kommuner, regioner, myndigheter och verk /statliga institutioner, samt ett antal större företag inom den privata sektorn.

Önskar handleda: Medarbetare- och ledningsgrupper inom både offentlig och privat sektor. Inom socialt arbete och service, hälso- sjukvård, skola och omsorg m fl.

E-post: rakel@bildaren.se

Telefon: 070 580 35 43

Amilon, Anna

Aukt. socionom

Certifierad metodhandledare i Attachment & Biobehavioral Catch-up. Vidareutbildning inom arbetsrätt, personal och organisation samt Steg 1 i familjeterapi. Har lång yrkeserfarenhet inom det psykosociala området; behandlingsarbete, familjehemsvård, socialsekreterare samt olika ledande befattningar inom privat och kommunal verksamhet.

Önskar handleda: Personal inom kommunal, statlig och privat verksamhet. Erbjuder individuell handledning, grupphandledning och chefshandledning. Handleder familjehemsgrupper. Har hela Sverige som arbetsområde.

 

Hemsida: www.annaamilon.se

E-post: a@annaamilon.se

Telefon: 076 322 11 65

Bergland, Torbjörn

Socionom

Arbetar som samtalsterapeut, projektledare och verksamhetsledare. Har lång yrkeserfarenhet inom det psykosociala området; familjearbete, missbruksbehandling, socialsekreterare.

Önskar handleda: Personal inom socialtjänst, vård och omsorg, personlig assistans, förskola, skola, HVB-hem, familjehem samt personal- och chefsgrupper.

Hemsida: www.samtalaprinsgarden.se

E-post: torbjorn@samtalaprinsgarden.se

Telefon: 073 358 02 63

Bolcher, Jeanette

Socionom, leg. psykoterapeut

Jag har arbetat många år med psykosocialt behandlingsarbete i kommunal regi. Min handledning fokuserar på att förstå medvetna och omedvetna processer, till att undersöka relationen mellan den handledde och klienten och mellan oss som ingår i handledningsgruppen. Handledningens övergripande syfte är att lyfta fram gruppens kunskaper och metoder samt att stödja den handleddes härbärgerande och copande förmåga. Gestaltande metoder används för att nå bortom orden och för att skapa sammanhang och mening.

Önskar handleda:  Personal inom kommunal och privat verksamhet, socialtjänst, familjehemsverksamhet, vård och omsorg, skola mm. Erbjuder individuell handledning och grupphandledning. Jag tar gärna uppdrag inom socialtjänstens verksamhetsområde eller inom verksamheter som arbetar på uppdrag av socialtjänsten. Tar uppdrag i Västra Götaland, Halland och Norra Skåne.

Utgår från Göteborg.

E-post: bolcherhandledning@gmail.com

Telefon: 072 351 30 55

Ekdahl, Maria

Socionom, steg 1 systemisk /familjeterapi

Jag är utbildad socionom sedan mer än 20 år tillbaka och har arbetet med barn, ungdomar och familjer i hela mitt yrkesverksamma liv. Mångårig erfarenhet från myndighetsutövning inom barn-och ungas socialtjänst och familjehemsplacering. Arbetat som kurator inom barn- och unga psykiska hälsa samt grundskola.

Önskar handleda:  Personalgrupper inom det psykosociala området som socialtjänst, vård- och omsorg, Lss, förskola, skola, behandlingshem, familjehem. Önskar handleda i Skåne, Blekinge.

Utgår från Sölvesborg.

Hemsida: www.handleda.se
E-post: maria.ekdahl@handleda.se

Telefon: 070 888 34 62

Fager, Emma

Socionom, leg. psykoterapeut

Mångårig erfarenhet av utredningsarbete inom socialtjänst. Arbetar fortfarande med fördjupade utredningar på uppdragsbasis där fokus är relationerna i familjen med ett anknytnings- och traumafokus, ett teoretiskt område som jag även utbildar personal inom socialtjänsten, skola/förskola/familjehem i. Arbetat som handledare under många år, främst med arbetsgrupper och individer inom socialtjänsten. Nyligen examinerad leg psykoterapeut och bedriver även psykoterapi. Handledningen är den delen som har mest fokus i mitt arbete. Erbjuder handledning på plats och digitalt.

Önskar handleda:  Personalgrupper och individer som arbetar med psykosocialt arbete; socialtjänst, skola/förskola, behandlingshem och andra privata och offentliga verksamheter. Direkthandledning till familjehem, enskilt eller i grupp.

Hemsida: www.emmafager.se

E-post: info@emmafager.se

Telefon: 073 022 10 88

Gassne, Jan

Socionom, fil. dr. i socialt arbete

Önskar handleda:  Social services, healthcare, school, etc.

Hemsida: www.salutogenes.com

E-post: jan.gassne@gmail.com

Telefon: 070 538 85 61

Hallberg, Lisa

Socionom, PDT-terapeut

Jag har 20 års erfarenhet inom socialt arbete, som föreståndare och behandlare på HVB-hem. Jag har bland annat arbetat som kurator och varit enhetschef och samordnare inom elevhälsa. Jag har instruktörsutbildning i Mindfulness, MBSR.

Önskar handleda:   Enskild eller grupphandledning, kommunal, privat, skola, HVB-hem, omsorgsarbete, hälso- och sjukvård. Välkommen att höra av dig!

Hemsida: www.lhhandledning.se

E-post: lhhandledning@hotmail.com 

Telefon: 070 982 20 41

Hellberg, Christer

Socionom

Jag har lång yrkeserfarenhet inom det psykosociala området. Mångårig chefserfarenhet inom kommunal socialtjänst, statlig och privata verksamhet. Erfarenhet från individ och familjeomsorgens alla verksamheter som behandlare och handläggare. Handledarutbildad vid Ersta Sköndal högskola och Risling & Partners i Stockholm.

Önskar handleda:  Personalgrupper, chefer eller enskilda som arbetar inom det psykosociala arbetsområdet, exempelvis socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård, skola och förskola, behandlingshem och familjehem.

 

Hemsida: www.christerhellberg.se

E-post: hellberg.christer@telia.com

Telefon: 070 512 72 71

Khan, Saera

Aukt. socionom, teolog

Mångårig erfarenhet av arbete inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, med uppdrag som socialsekreterare, inom social jour och som arbetsledare/chef. Auktoriserad socionom med masterexamen i socialt arbete, samt examen i teologi med inriktning religionspsykologi, religionssociologi och migrationsvetenskap. Mångårig erfarenhet av utbildning av socialsekreterare, som regional utbildare och kvalitetsutvecklare inom barn- och unga området. Utbildningar har omfattat; BBiC (Barns Behov i Centrum), analys och bedömning i utredningsarbetet, handläggning och dokumentation, lagstiftning etc. Erfarenhet av handledning med ledningsgrupper.

Önskar handleda:  Personal- och ledningsgrupper, samt individuell handledning, inom det psykosociala arbetsområdet.

Hemsida: www.saerakhan.se

E-post: info@saerakhan.se

Telefon: 070 229 40 95

Lindberg, Cecilia

Socionom

Har erfarenhet som handledare, föreståndare på behandlingshem och verksamhetsansvarig inom skolan. Har arbetat med socialt arbete sedan 1989 bl a som chef inom vård och omsorg, kurator på sjukhus och ungdomsmottagning, som social rådgivare och samtalsterapeut. Utbildad inom arbetsmiljö- och orga-nisationslära vid Lunds tekniska högskola.

Önskar handleda:  Inom alla branscher, organisationer, föreningar i privat och offentlig regi som möter människor, både grupp- och individuell handledning samt chefshandledning. Har hela Sverige som arbetsområde.

E-post: ceclindberg@hotmail.com

Telefon: 070 847 83 77

Lundgren Dellgran, Maria

Socionom, terapeut, processledare

Har över 30 års erfarenhet av arbete inom olika områden av socialt arbete och även inom ledarskap. Handleder inom såväl myndighetsutövning som behandling och förebyggande arbete. Använder kreativa metoder, reflekterande processer och processinriktade metoder. Specialområden ungdomsarbete, ledarskap, nätverksperspektiv och konflikthantering. Gruppdeltagarnas egna kunskaper är bas för min handledning där jag faciliterar de goda samtalen som ger nya perspektiv och utvecklar deltagarna i sina yrkesroller.

Önskar handleda: Önskar handleda alla områden inom psykosocialt arbete, funktionsstöd samt utbildning och elevhälsa. Även ledarskap, projekt samt inom den ideella sektorn är fält som jag handleder inom. Arbetar också med processledning och konflikthantering. Tar uppdrag i Västra Götalandsregionen samt Halland och Skåne.

E-post: mariakurator@hotmail.com

Telefon: 073 983 25 66

Magnusson, Therese

Aukt. socionom, magister i socialt arbete, PDT-terapeut, KBT-terapeut

Långvarig yrkeserfarenhet i socialt arbete. Inom IFO verksamhet samt projektledare och IFO chef. Socialkonsulent inom Länsstyrelsen ,LSS LVU, SOL. Chef inom habiliterande verksamhet samt chef i kommunalförbund. Universitetsadjunkt inom socionomprogrammet.

Har också utbildning inom arbetsrätt, ledarskap och organisation, pedagogik samt grund i familjeterapi. MI orienteringsutbildning i KBT, grundutbildning i familjeterapi samt instruktör i mindfulness.

Önskar handleda: Personal som efterfrågar psykosocial handledning (process och ärende), chefshandledning. Ger handledning både enskilt och i grupp.

Hemsida: www.tmhandledning.se

E-post: therese_hbg@hotmail.com

Telefon:  0455 829 75 (b), 073 819 94 39

Polland, Christina

Socionom, magister i socialt arbete

Arbetar som chefskurator. Tidigare erfarenhet av familjerätt, LSS och kuratorsarbete inom somatik, psykiatri och primärvård. Har förjdupad kunskap om våld i nära relationer.

Önskar handleda: Yrkesverksamma inom vård och omsorg (landsting, kommuner).

Hemsida: www.art-vision.se

E-post: christinapolland@gmail.com

Telefon: 036 16 55 36 (b), 036 32 32 63 (a),
076 770 73 70

Stihl, Malin

Beteendevetare, fil kand sociologi,

Steg 1 PDT

Jag har över 20 års erfarenhet av socialt arbete, både som behandlare och inom ledarskap. Sedan 2014 är jag handledare för grupper inom socialtjänst, såväl inom behandling och ledarskap som inom myndighetsutövning. Jag är utbildad i och har utbildat i Connect, en anknytningsbaserad metod. Utöver min roll som handledare är jag utbildare och metodgarant för MI (motiverande samtal) i Humana individ och familj där jag har min tjänst. Jag är medlem i det internationella nätverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) för utbildare i MI. Specialområden är ungdomsarbete och missbruk. Som handledare uppskattar jag att använda mig av gruppens egen kunskap och erfarenhet för att hjälpa dem att växa i sina yrkesroller.

Önskar handleda: Enskild eller grupphandledning, ledarskap, personal inom socialtjänst och socialt arbete inom vård och omsorg, behandlingshem och assistansarbete. Välkommen att höra av dig!

Utgår från Hässleholm /Kristianstad.

Hemsida: www.malinstihl.com

E-post: malin.stihl@humana.se

Telefon: 073 367 09 56

Tillberg, Eva

Leg. psykoterapeut, lärarutbildning i psykoterapi

Psykoterapeutexamen (Ericastiftelsen, 2010). Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi (Ericastiftelsen, 2015). Uppdrag inom landsting, kommun och privat verksamhet. Utbildningsuppdrag inom universitet och högskola. GPU/dans- och rörelseterapi /konstnärlig terapi.

Önskar handleda: Psykoterapihandledning. Utbildningshandledning på grund- och avancerad nivå. Verksamhet inriktad på barn och unga (privat, region, kommun).

Mottagning: Engelbrektsgatan 35B, Stockholm

E-post: eva.tillberg@icloud.com

Telefon: 073 541 90 82

Winter, Sara

Socionom

Jag arbetar som familjebehandlare och driver sedan 2016 Familjefokus, en verksamhet som arbetar med relationer och föräldraskap. Vi tar emot privatpersoner och får uppdrag från socialtjänst samt föreläser på förskolor och skolor. Jag har tidigare arbetat inom socialtjänsten med både behandling och utredning.

Önskar handleda: Personalgrupper inom det psykosociala arbetsområdet, exempelvis personal inom förskola, skola, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård, HVB, behandlingshem och familjehem. 

Handledningsuppdrag tar jag i Skåne-Blekinge. Varmt välkomna att kontakta mig!

Utgår från Sjöbo.

Hemsida: www.familjefokus.nu

E-post: sara.winter@familjefokus.nu

Telefon: 073 372 09 39

bottom of page